marţi 15 iun 2021

SPONSORI OFICIALI

LEGEA NR. 81/2016 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 82/2006 PENTRU RECUNOASTEREA MERITELOR PERSONALULUI ARMATEI PARTICIPANT LA ACTIUNI MILITARE SI ACORDAREA UNOR DREPTURI ACESTUIA SI URMASILOR CELUI DECEDAT

romani-in-Afganistan

Art. I.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 3 noiembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

.

1. La articolul 2, literele e) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

e) urmaşii personalului armatei decedat ca urmare a participării la acţiuni militare – copiii acestuia până laafganistan-700x336 împlinirea vârstei de 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi soţia/soţul supravieţuitoare/supravieţuitor, dacă aceasta/acesta nu s-a recăsătorit;

. . . . . . . . . .

j) veterani – personalul armatei care a participat la acţiunile militare, aşa cum sunt definite la lit. b), şi îndeplineşte criteriile prevăzute la art. 4 alin. (1), (2) sau (4).”

.

2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 4.(1) Personalului armatei care a participat, cel puţin 4 luni, neîntrerupt sau cumulativ, la acţiuni militare, aşa cum sunt definite la art. 2 lit. b), i se conferă titlul onorific de «Veteran».”

.

3. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) La acţiunile prevăzute la alin. (1) pot fi invitaţi şi părinţii personalului armatei decedat în acţiuni militare.”

.

4. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 7.(1) Personalul armatei prevăzut la art. 2 lit. c), d) şi g), cel care a dobândit afecţiuni fizice, precum şi cel clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar prin stabilirea legăturii de cauzalitate cu participarea la acţiuni militare se menţine, se încadrează ori se reîncadrează, după caz, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, la cerere, în Ministerul Apărării Naţionale, în funcţii militare sau civile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.”

.

5. La articolul 81 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:militari-afganistan1
g) scutirea de la plata abonamentului lunar standard în reţelele de telefonie;”.

.

6. La articolul 81, alineatul (22) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(22) Personalul armatei trimis la tratament în străinătate poate fi vizitat de soţ/soţie sau rudele de gradul I, câte 5 zile după internare şi la fiecare lună de spitalizare, cu suportarea cheltuielilor din bugetul Ministerului Apărării Naţionale, în condiţiile stabilite pentru personalul trimis în misiune temporară în străinătate.”

.

7. La articolul 82, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(11) Personalul armatei prevăzut la art. 2 lit. c) şi d), încadrat în gradul I de invaliditate, beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru însoţitor, egală cu câştigul salarial mediu brut.”

.

8. La articolul 82, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) Personalul armatei prevăzut la art. 2 lit. c) şi d) poate cumula indemnizaţia de invaliditate cu pensia sau solda/salariul obţinut, în cazul în care desfăşoară activitatea ca angajaţi, sau cu veniturile suplimentare realizate prin activităţi în scop lucrativ.”

.

9. La articolul 82, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:
„(41) Personalul armatei prevăzut la art. 2 lit. c) şi d), încadrat în gradul I de invaliditate beneficiază, la cerere, în baza programelor de recuperare întocmite conform normelor aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale, de următoarele drepturi:

a) posibilitatea alegerii centrului de tratament/recuperare;

b) asigurarea consilierii şi informării periodice cu privire la posibilităţile de tratament şi recuperare în centre de profil;

c) şedinţe periodice de recuperare psihică şi asistenţă psihologică;

d) participarea la activităţi sociale.”5541e743682ccf23ed056425

.

10. La articolul 84, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
„(2) Cuantumul indemnizaţiei prevăzute la art. 82 şi 83 se actualizează ori de câte ori se majorează elementele avute în vedere la stabilirea acesteia.”

.
11. La articolul 85 alineatul (1), literele b) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„b) o indemnizaţie lunară egală cu solda funcţiei de bază brută sau cu salariul de bază brut, după caz, pe care cel decedat a avut-o sau l-a avut, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare la data producerii evenimentului care a cauzat decesul, pentru urmaşii personalului armatei participant la acţiuni militare care realizează venituri mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut, indiferent de numărul acestora, iar, în situaţia în care suma este inferioară câştigului salarial mediu brut, indemnizaţia este egală cu câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat;

. . . . . . . . . .

h) transferarea sau înscrierea copiilor, la cerere, fără examen, la/în instituţiile de învăţământ militar preuniversitar sau universitar, după caz, cu respectarea condiţiilor legale, pe baza rezultatelor la învăţătură obţinute în instituţiile civile de învăţământ, testelor de aptitudini şi a normelor aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale;”.

.

12. La articolul 85 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„a) de la data când persoana beneficiară/persoanele beneficiare realizează venituri mai mari de 35% din câştigul salarial mediu brut;”.militar-roman-in-Afganistan-in-schimb-de-focuri.-foto-adevarul

.

13. La articolul 86, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) Personalul armatei prevăzut la alin. (1) şi (2) beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 83 alin. (1) începând cu data diagnosticării afecţiunilor fizice sau psihice pentru care se stabileşte legătura de cauzalitate cu participarea la acţiuni militare, până la data stabilirii situaţiei medico-militare sau medicale, după caz.”

.

14. Articolul 88 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 88. Familia personalului armatei prevăzut la art. 2 lit. a), încadrat în gradul I, II sau III de invaliditate, beneficiază, la cerere, de următoarele drepturi:

a) transferarea sau înscrierea copiilor, fără examen, la/în instituţiile de învăţământ militar preuniversitar sau universitar, după caz, cu respectarea condiţiilor legale, pe baza rezultatelor la învăţătură obţinute în instituţiile civile de învăţământ, testelor de aptitudini şi a normelor aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale;

b) acordarea de către Ministerul Apărării Naţionale a burselor de studii pentru copii, pe durata studiilor în instituţiiles2.ziareromania.ro civile de învăţământ, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale;

c) numirea soţului/soţiei şi/sau copiilor în funcţii militare în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale;

d) încadrarea sau numirea, după caz, a soţului/soţiei şi/sau copiilor în funcţii civile din Ministerul Apărării Naţionale sau în instituţii publice civile, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.”

.

15. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 10.(1) Calitatea de «Veteran» se atribuie personalului armatei care a participat, începând cu anul 1990, la acţiuni militare definite conform art. 2 lit. b) şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.”

.
Art. II.

(1) Ministerul Apărării Naţionale, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, elaborează0b191e1e9e2b26986f3d2d75c87de435 modificarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea punerii de acord cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege.

(2) Modificările elaborate potrivit alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului apărării naţionale.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
.
sursa: http://lege5.ro/Gratuit/geydomjrhe2q/legea-nr-81-2016-privind-modificarea-si-completarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-82-2006-pentru-recunoasterea-meritelor-personalului-armatei-participant-la-actiuni-militare-si-acordarea-unor-

10382842_1514217975503496_5209681168407066219_n

Lasă un comentariu

avatar

Sortează după:   Cele mai noi | Cele mai vechi | Cele mai votate
cerny
Oaspete
cerny
3 iulie 2016 21:58

IN ATENTIA, DOMNULUI ALBU DANUT.

Sunt Plt.Adj.(r).CERNICA I. VICTOR, (membru LMP), subofiter sanitar activ pina in anul 2005, participant la misiuni multinationale sub egida ONU si NATO, va aduc la cunostinta urmatoarele :

– In curind, termenul de ,, militar in rezerva sau retragere ” , va fi inlocuit cu ,, militar condus pe ultimul drum „. De altfel M.Ap.N. este expert in astfel de legi pe termen lung. Sa nu uitam ca si Legea pensiilor militare a fost votata si promulgata in luna Iulie 2015, a intrat in vigoare in luna Ianuarie 2016, are 3 luni in care se va emite Ordinul, deci Aprilie 2016, recalcularile incep in luna Noiembrie 2016, banii sint promisi a fi returnati in anul 2017, dar pina atunci mai pot aparea ordine si dispozitii, hotariri de guvern care sa modifice tot si sa amine la ,, pastele cailor ” punerea in posesie , care oricum se va face esalonat, in ideea ca pina sa fie platite toate sumele, pensionarii care ar fi trebuit sa beneficieze de aceste prevederi, vor iesi din sistem prin binecunoscutul mod ,, natural „.
– Nimeni nu trebuie sa se joace cu soarta militarilor, pentru ca pe linga faptul ca actualii activi, vor deveni cu ceva noroc – pensionari – cindva, nu este exclus ca si actualii rezervisti sa devina activi – cu ceva ghinion -, dar mult mai probabil va fi ,, vai mama lor ” de cei care s-au jucat cu pensiile, drepturile si vietile lor.

– In alta ordine de idei, in data de 09.05.2016 a fost promulgata Legea nr. 81/2016 privind recunoasterea meritelor pers. armatei participante la actiuni militare si acordarea unor drepturi……….. , cu modificarea Art. 4 , alin.1, astfel :
– pers. amatei care a participat cel putin 4 luni, neintrerupt sau cumulativ………………, i se confera titlul de ,, veteran „.

– In data de 10.05.2016 pe siteul M.Ap.N. apare Odinul Ministrului Apararii Nationale, privind aprobarea normelor metodologice de aplicare, care stipuleaza la Art. 3 , alin 1, lit a :
– pers. armatei care a participat cel putin 12 luni, dar nu mai putin de 365 de zile neintrerupt sau cumulativ, ……………….., i se acorda titlul onorific de ,, veteran „.
AMBIGUITATI SI INCERTITUDINI.
PINA CIND ?

Mentionez faptul ca, ma voi adresa colegilor mei din armatele NATO, alaturi de care mi-am desfasurat activitatea in teatrul de operatii si exercitiile multinationale. Drept urmare, doresc din partea d-voastra un raspuns pertinent.

Cu indignare,
Plt. Adj.(r) Victor Cernica

popescu gabriel
Membru
popescu gabriel
8 iunie 2016 15:29

Fratilor daca nu se iau masuri urgente Armata se va duce de rapa: -salarizare; -statut; Le dorim mult succes conducatorilor !!!!! Mai avem ? Unde sunt ?

Konny
Oaspete
Konny
8 iunie 2016 9:10

Stie cineva care sunt cifrele alocate MApN-ului în aceasta ordonanta ce urmează sa fie aprobata astăzi (OUG privind salarizare)?
Eu unul nu găsesc pe nicăieri ceva concret privind salarizarea personalului MApN.

Ninu
Oaspete
Ninu
6 iunie 2016 15:06

Cel mai bine ar fi daca s-ar proceda la fel ca la jandarmi, in 2000 -2002 cand JAC ( jandarm angajat pe baza de contract ) a trecut in randul subofițerilor.

florin sandu
Oaspete
6 iunie 2016 12:48

Buna ziua stimati fosti camarazi….

In urma sprijinului acordat cu sfaturi numai bune, cu interventie din partea Ligii Militarilor Profesionisti, astazi 6 iunie 2016 am terminat unul dintre cel mai important momente din viata mea si anume am definitivat demisia si lichidarea tuturor indatoririlor mele catre Armata Romaniei…….

Asa cum a fost ea, cu bune si cu rele, cateodata greu… cateodata usor, cu privatiunilor specifice acesteia, cu trageri de zi sau noapte, cu aplicatii in orice anotimp, cu misiuni interne, dar mai ales internationale in Teatrele de Operatii din Afganistan, sunt totusi mandru, fericit ca mi-am facut datoria fata de tara de armata si ca am facut parte din trupele de elita ale Vanatorilor de Munte, dar, si din cele ale Politiei Militare pe o perioada destul de lunga de 14 ani si 4 luni….

Pe aceasta cale doresc sa multumesc din suflet LMP-ului, pentru ajutorul acordat pe perioada demisiei mele in rezolvarea problemelor, dar, si altor persoane implicate din Institutia Ministerului Apararii, prin Secretarul de Stat doamna Otilia Sava si S.M.G-ului prin prezenta Subofiterului de Comanda, domnul Plt.Adj.pr Sas Florea, care m-au ajutat in demersurile mele pentru a putea sa parasesc sistemul militar demn, cu fruntea sus, cu simtul datoriei implinite, fara a avea probleme la plecarea din unitatea unde mi-am desfasurat activitatea.

Inca odata va multumesc din suflet si va urez mult succes in continuare in tot ceea ce intreprindeti si veti intreprinde in sprijinul acordat militarilor profesionisti ai Armatei Romane si acestei tari!

Multa sanatate dumneavoastra si familiilor dumneavoastra si sa auzim numai de bine!

ADIO ARME!

Cu deosebit respect si stima
Cap.in rezerva Sandu Petru Florin-Ioan

florin sandu
Oaspete
7 iunie 2016 8:46

sofer profesionist pe comunitate….multumesc din suflet pentru urari….

florin sandu
Oaspete
7 iunie 2016 8:45

multumesc diin suflet tuturor pentru vorbele calde si intradevar nu voi uita niciodata acest capitol din viata mea „Armata” …

florin sandu
Oaspete
7 iunie 2016 8:44

Am 14 ani si 4 luni pe data de 15.06 si in acest moment mi s-a oferit sansa, pe care sincer nu pot sa o refuz.
In situatia mea si momentul acesta am dorit sa inchei acest capitol din viata mea cu capul sus dar vad ca nu s-a si materializat… asta este cat de greu mi-a fost si ne-a fost in ultimii ani mie si sotiei mele am stat intotdeauna si am ramas cu capul sus pentru ca de fapt asa suntem noi romanii luptatori si victoriosi de altfel….

Multumesc pentru gandurile bune si va urez in continuare sanatate si succes…

florin sandu
Oaspete
7 iunie 2016 8:40

Chiar si mie imi pare rau, de aceea am avut ocazia sa vad in ultimele mele zile in aramata dar asa cum cineva a zis odata „tot raul spre bine” … sper sa se si materializeze… si da, decizia de a parasi sistemul este cea corecta in situatia mea…

Sanatate si succes in continuare…

florin sandu
Oaspete
2 iunie 2016 20:21

Buna ziua stimati colegi sau mai bine zis fosti colegi de armata…

Numele meu este Sandu Florin Ioan… In data de 02.06.2016 cand am intrat in concediul de odihna si preaviz totodata in vederea demisiei.

Am indeplinit functia de caporal cls.3 la Plutonul Politie Militara a Cp.230 Sprijin in cadrul Unitatii Militare 01107 Brigada 2 Vanatori De Munte in Brasov a aparut o problema si aceasta este urmatoarea: in urma demisiei mele care a survenit din cauza problemelor de ordin financiar din cauza sotiei mele care a suferit 2 interventii chirurgicale de extirpare a unei tumori benigne la sfarsitul anului 2010 prima si a doua la inceputul anului 2013.
Din aceasta cauza am accesat un credit de nevoi personale pentru a ne descurca cu operatiile, tratamentele, analizele si consultatiile care erau necesare in fiecare luna pe perioada ultimilor 5 ani.

Insa datorita inflatiei si a cresterii cursurilor valutare (franci elvetieni) am ajuns intre timp sa refinantam si sa ajungem la o rata de 1500 roni pe luna in afara faptului ca locuim cu chirie si ca chiria noastra este de aproximativ 150 euro in afara de cheltuielile aferente plus rata la banca.

Aceasta situatie grava in familia mea, a dus la aceasta demisie.
Pentru mine acesta demisie, este un calvar… de ce?

Am fost sa mi se calculeze asa zisa lichidare adica pretul echipamentului luat pe fisa personala adica a tinutei complecte, care de fapt este o lista pe ultimii 3 ani si am constatat cu stupoare ca sunt furat, adica nota este cu mult mai mare decat ma asteptam dar mi se mai imputa sa platesc si lucruri care nu le-am vazut niciodata si binenteles trebuie sa le platesc…
Suma se ridica la aproape 1200 de ron…
Exemplu: aici mi sa aratat ca 2 echipamente sunt valabile 2 ani, dar, daca iei una este tot 2 ani ceea ce contravine celor stiute de mine de administratori si de colegi…
Asta inseamna ca eu in loc sa nu fi trebuit sa platesc decat 1 acum am de platit 3… am luat-o pe prima in octombrie 2014 daca era 1 an asta insemna ca in 10.2015 i sa dus timpul…. insa cei de la U.M.01119 mi-o imputa la fel si cu cea din 03.2015 plus alte articole din echipament pe care eu nu le-am vazut macar nici in poze…asta este una dintre putinele probleme.

Daca noi, suntem caporali iar domniile lor sunt subofiteri sau ofiteri de rang inferior sau superior asta nu inseamna ca trebuie sa fim tratati ca niste „carpe” pt ca la fel pe timpul cat am lucrat in ultima perioada la UM 01090 salariilor noastre li se dadea mai simplu copy-paste decat sa fie calculate cum trebuie pt ca eu am facut 18 ani vechime in munca in noiembrie cred 2014 si pana in august 2015 luam acelasi si etern salariu pe flururas de 905 roni dupa care la primul salariu dupa ce m-am mutat la UM 01107 am descoperit ca au mai aparut 22 roni in plus si cerandu-le explicatii domnilor de la serviciul financiar mi s-au facut calculele si sa dovedit ca aici era cel corect ( salariul)!!!
Mi s-a recomandat sa cer explicatii la cei de la UM 01090 Predeal, insa, domnele de acolo mai aveau un pic si imi dadeau un sut in fund ( scuzati expresia ) decat sa ma lamureasca….

Aceastea fiind spuse as dori daca se poate sa se mai uite si la noi la cei de jos cineva nu sa fim buni doar atunci cand au nevoie disperata de noi, pentru ca noi caporalii suntem cei care ii urca dar si cei care ii coboara pe superiori …..asa a zis cineva odata si credeti-ma ca a fost cineva mare…

In incheiere stau si ma uit cu lacrimi in ochi la medalia de excelenta, la placheta de onoare Medalia Nato non article5, la medalia de la presedintele Traian Basescu si la toate celelalte diplome obtinute in urma schmburilor de experienta cu alte armate sau din Teatrele de Operatii 2009 Afganistan si 2012 Afganistan….

In speranta ca cineva acolo sus ma iubeste si ma va asculta va cer mii de scuze pentru deranj, multa sanatate si o seara deosebita…
Cu respect al dumneavoastra,

Caporal in rezerva Sandu Petru Florin Ioan

PS: Astept un raspuns si pe adresa mea de facebook dar si pe mail- florinangel78@yahoo.com sau un amarat de sms la nr 0754355481 pt ca simt eu ca cineva isi bate joc de mine si trebuie sa aflu….

Bobocea Emil
Oaspete
Bobocea Emil
27 mai 2016 18:52

Îmi pare rău că luptători noștri pentru PACEA LUMII mai cad pe câmpurile de luptă, dar și mai rău îmi pare că nu sunt dotați eficient pentru acest tip de luptă disproporționat, de RAZBOI AL MINELOR.

Nu AU dar POT avea o lanternă, proiector, laser care determină unde e BOMBA de la 1Km.
Dacă un rus a făcut să fie văzut „alcoolul din mașină” tot atît de ușor poate fi făcut ceva similar pentru „clasa explozibili” făcuți prin nitrare. Trebuie doar SĂ SE VREA.

La mine e ceva banal de simplu construirea la așa ceva, dar sunt prea slab dotat cu materialele de minim NECESAR, pentru împletirea culorilor fotonice, iar ca persoana fizică îmi e și inutila creația.

Pot însă ÎNDRUMA „de se vrea”cu șanse mari de succes.E simplu ca băutul apei, :” ei o culoare de frecventa mare posibil violet cu dubla delta f față de culoarea de maximă energie a sursei de lumină și ridici o culoare din spectrul de X-NO2 comună la toate substanțele explozive.”

Atunci instant explozibilul va fi văzut la culoarea sursei de lumină „schimbă culoarea de ambalaj” oriunde ar fi. ACUM cu atitea display-uri cu RGB după stabilirea culorii fotonice realizarea culorii pe gelatină devine element de măsură pe prisma spectrală.

popescu gabriel
Membru
popescu gabriel
27 mai 2016 17:04

„Pacat pentru sangele varsat” pe campurile de lupta !!!!!!!!

Vali
Oaspete
Vali
26 mai 2016 12:47

Dragi camarazi, la alegerile locale, dar mai ales la cele din toamna cele parlamentare, sa dam votul nostru acelor oameni si partide care ne-au rezolvat marile probleme care le-au avut corpul sgp in trecut, asta este o garantie ca ne vor ajuta si in viitor.
Nu neglijati acest lucru este o treaba foarte importanta pentru noi. Si nu fac politica asta este un semn de recunostinta si de garantie pentru viitor la problemele pe care le mai avem, care ar trebui sa vina de la intregul corp sgp.

Liga Militarilor Profesionisti
Administrator

Pe site-ul LMP sunt interzise opiniile politice. Multumim pentru intelegere!

GEBELEIZIS
Oaspete
GEBELEIZIS
1 iunie 2016 8:39

Salut la toti colegii, din toate structurile si unitatile din tara! Nu vreau sa va bat la cap cu intrebari sau opinii proprii, dar o sa relatez cat pot de restrans o situatie privind actul aditional de contractul de munca si actualizarea acestuia si alte MICI probleme:
– corpul SGP suntem platiti dupa leagea 384/2006 (http://lege5.ro/Gratuit/geydamjqga/legea-nr-384-2006-privind-statutul-soldatilor-si-gradatilor-profesionisti)
– actul aditional semnat la inceputul acestui an m-a urcat la fabuloasa suma de…854 RON! Oau, stiu, e prea mult! Aceasta crestere fiind artificiala ( numai in Romania se poate asta), dar practic mi-a scazut salarul cu cateva zeci de RON!
– colegi care s-au mutat la alte unitati din tara ( Bucuresti), au semnat actul aditional pe suma de 970 RON!!! Da, se poate, pentru ca se pare lucreaza in alta armata:))) facem haz de necaz:(
– soldat nou-veniti in unitate au semnat primul lor contract pe o suma sub 800 RON, in timp ce colegi din acelasi ciclu de la ACADEMIA de SGP de la Caracal sau alte centre, dar incadrati la alte unitati ( Vaslui/ Craiova) au semnat pe suma corecta de 1050 RON. Deci da, se poate, numai la noi nu!
-tinuta de oras sau contravaloarea acesteia sunt deja lucruri sfinte, si nu stiu daca le vom vedea vreodata!
-pretentia de a face totul dupa regulament, dar conditiile si logistica sunt vechi de zeci de ani; ca si exemplu: gheretele posturilor de paza sunt bune de adapostit cainii, nu militarii din garda!
Ca si post scriptum: votati-va voi dragi parlamentari salarii cat mai mari si pensii cat mai grase, ca de aparat o sa va apere altii, ca noi nu stim cum o sa facem asta, in aceste conditii mizere!

vali
Oaspete
vali
26 mai 2016 22:15

Camarade, subiectul era alegerile din acest an, si nu cine a ajutat mai mult corpul SGP.
Nota 10 pentru Liga Militarilor Profesionisti, 10 pentru domnul Dinu Nedelcu, dar degeaba informezi pe cineva, degeaba trimiti seturi de propuneri in 8 puncte sau mai recentul set in 16 puncte, pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunta Corpul SGP, daca unora le intra pe o ureche si iese pe alta.
Existau probleme in corpul SGP de 20 ani si nimeni nu le-a rezolvat, chiar crezi ca nu se cunosteau aceste probleme?

Dumitrescu B
Oaspete
Dumitrescu B
25 mai 2016 19:17

Un fost ministru al apararii s-a aplecat asupra problemelor sgp, rezolvand multe dintre ele.
In acest an, Secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul,
informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului, doamna Otilia Sava, in urma discutiilor cu reprezentantii LMP, a hotarat sa ajute Corpul SGP, acordand anumite drepturi pentru a anula diferentele intre sgp si cadrele militare.
Stim ca nu este usor si ca nu se pot rezolva toate intr-un timp scurt, dar, avem convingerea ca pana la sfarsitul anului, Proiectul Legii Statutului personalului militar va fi gata.
Respect LMP.
Respect doamna Otilia Sava!

popescu gabriel
Membru
popescu gabriel
24 mai 2016 19:27

In luna februarie pe data de 18, in cadrul audientei la care au participat reprezentanti ligii, am fost informati de domna Otilia Sava in legatura cu semnul onorific pentru sgp., citez: „minstrul apararii nationale a semnat si a initiat procesul de avizarea proiectului”.

Intrebarea noastra este; Unde este acest proiect ?
Suntem la finalul lunii mai. Cand conducatorii nostrii vor deveni seriosi ?

Dan
Oaspete
Dan
24 mai 2016 18:08

pentru SGP. Acordarea semnului onorific cind se va acorda

Nicu Cristian
Oaspete
Nicu Cristian
23 mai 2016 22:48

Dar pentru fostii militari in termen care s-au imbolnavit in timpul si din cauza indeplinirii serviciului militar de o boala cronica de care nu scapi toata viata , chiar nu face armata nimic ? Din cauza bolii mi-am pierdut si munca si am avut o viata de dureri si de mizerie…noi nu contam?

wpDiscuz