marţi 15 iun 2021

SPONSORI OFICIALI

RASFOIND ISTORIA MAISTRILOR MILITARI DE MARINA…

16998985_1813494858909975_6090285266706343855_n

Să ne oprim, pentru scurt timp, la momentul 6 MAI 1909. Studiul evenimentelor ne ajută să realizăm că acest16425733_1803670469892414_820125322445386435_n moment este consemnat în cronici ca fiind punctul de plecare pe drumul îndelungatului proces al constituirii entităţii profesionale cunoscută la începuturi Corpul maeştrilor militari şefi de specialitate, iar mult mai târziu, mai precis după o „dispariție prin desființare” survenită în perioada 1950-1965, Corpul Maiştrilor Militari de Marină.

.
Se naște, totuși, fireasca întrebare: Era nevoie ca această entitate profesională să existe în structura Marinei Militare? Răspunsul în aflăm tot din îngălbenitele file ale 646x404istoriei armei: Conducerea Direcţiei 5 Marină, compartiment aflat în componenţa Ministerului de Război, cunoştea foarte bine faptul că relaţia umană dintre ofiţeri şi trupă, cele două categorii de personal militar existente în efectivul flotei maritime, dar și în cel al flotilei de Dunăre, nu era deloc productivă şi nici nu se întrevedea acest lucru, stare de fapt serios resimţită în pregătirea şi motivaţia profesională a trupei, mulţi dintre componenții acesteia provenind din rândul absolvenţilor şcolilor de specialităţi ale marinei.

.

Pentru ca tabloul animozităţilor să fie şi mai evident, lipsea o lege prin care să se stabilescă drepturile16508779_1803670463225748_551424508842098962_n absolvenţilor şcolilor marinei, poziţia lor în ierarhia militară, permanentizarea în serviciu şi, nu în ultimul rând, o lege prin care să se urmărească cointeresarea acestora din punct de vedere material. Aceste aspecte, total neîmbucurătoare, au făcut ca să se solicite cu insistență apariția în organigrama armei a celui de-al treilea segment profesional, căruia urma să-i revină misiunea de a crea puntea de legătură dintre ofiţeri şi trupă, atât prin propria lor pregătire tehnică, cât şi prin preluarea instruirii militare şi de specialitate a celor din urmă.

.
.

marina-militaraArgumentația Direcției 5 Marină, corectă și bine ancorată în realitățile armei, a condus la emiterea Înaltul Decret nr. 1620 din 6 mai 1909, document semnat de regele Carol I, în fapt actul de naștere al CORPULUI MAIŞTRILOR MILITARI DE MARINĂ, segment de personal despre care ne place să spunem, şi nu facem acest lucru gratuit, că de-a lungul acestor 108 de existență s-a dovedit a avea un rol de mare importanță în ducerea luptei pe mare şi fluviu, în instruirea de specialitate şi educaţia marinărească a echipajelor, în gestionarea şi mentenanţa tehnicii şi a bunurilor materiale de la bordul navelor, din depozite şi laboratoare.

.18221772_1318899991539831_159563003936320841_n
Mulţi ani de viaţă în deplină sănătate şi realizări profesionale celorlalte categorii profesionale: ofiţeri, subofiţeri, soldaţi gradaţi profesionisti, alături de care membrii Corpului Maiştrilor Militari de Marină, cunoscându-şi locul şi rolul în organigrama armei, participă cu responsabilitate la îndeplinirea misiunilor ce le revin.
La mulţi ani cu sănătate tuturor purtătorilor gradului de maistru militar de marină, fie aflați în activitate profesională, fie în rezervă sau în retragere.

.d2

M.m.pr. Dumitru MIHĂILESCU- președinte de onoare al L.M.M.M.
.
IMNUL MAISTRILOR MILITARI DE MARINA

.

Lasă un comentariu

avatar

wpDiscuz