marţi 15 iun 2021

SPONSORI OFICIALI

Toate articolele din Legi

monitorulof_640x480

CUNOAȘTEREA LEGII – PRIORITATE A MILITARILOR PROFESIONIȘTI!

Activitatea militară nu este posibilă fără rigoare profesională, fără cunoașterea și respectarea legilor, regulamentelor și ordinelor. În toți anii care au trecut, activitatea militarilor profesioniști a fost reglementată de o serie de acte normative, a căror cunoaștere este obligatorie pentru […]

Citește mai mult
tricolor

Ce se va întâmpla mâine?

Chiar dacă a trecut un număr destul de mare de ani de la schimbarea regimului politic în România, sunt încă mulți semeni de-ai noștri – culmea, unii chiar

Legea 51/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 188 din 24 martie 2010 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. I Legea nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari, publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 384/2006 Statutul soldatilor si gradatilor voluntari

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 868 din 24/10/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale
Art. 1. - (1) Soldaţii şi gradaţii voluntari

OUG nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 446 din 29/06/2007 Avand in vedere amploarea si complexitatea reformei legislative in domeniul societatilor comerciale, realizata prin Legea nr. 441/2006 pentru modificarea

OUG nr. 71/2008 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 433 din 10/06/2008 Avand in vedere ca participarea personalului Armatei Romaniei la misiuni in teatrele de operatii se desfasoara in conditii de

Legea nr. 41/2009 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 171 din 19 martie 2009 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. I Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71 din 4 iunie

Legea nr. 80/1995 Statutul cadrelor militare

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 155 / 20 iulie 1995 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Capitolul 1 - Dispozitii generale Art. 1 Prin cadre militare, in sensul prezentei legi, se

Legea nr. 182 privind protecţia informaţiilor clasificate

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 248 din 12 aprilie 2002 Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale SECŢIUNEA 1 Principii Art. 1. - Scopul prezentei legi este protecţia informaţiilor clasificate

NORME METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art.1. – (1) Prezentele norme metodologice stabilesc principiile, procedurile şi regulile de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. (2) Dispoziţiile prezentelor