SPONSORI OFICIALI

ZIUA FORTELOR TERESTRE ROMANE SARBATORITA DE ZIUA SF. MARE MUCENIC GHEORGHE, PURTATORUL DE BIRUINTA

14725628_1110631758972856_7323062693456250054_n

Sfântul Gheorghe a fost ocrotitorul Armatei lui Ștefan cel Mare. De aceea, pe steagurile de luptă ale slăvitului voievod al Moldovei se afla pictată sau cusută icoana Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință20040504-187 (grec. tropeophoros), care se lupta cu balaurii. Balaurul simboliza forțele răului, tot ceea ce este potrivnic voinței lui Dumnezeu și demnității umane. Rugăciunea lui Ştefan cel Mare, scrisă pe steagul său: „O, luptătorule și biruitorule, mare Gheorghe, în nevoi și în nenorociri grabnic ajutător și cald sprijinitor, iar celor întristați, bucurie nespusă, primește de la noi această rugăminte a smeritului tău rob, a Domnului Io Ştefan Voievod, din mila lui Dumnezeu, Domnul Ţării Moldovei. Păzește-l pe el neatins în lumea această și în cea de apoi, pentru rugăciunile celor ce te cinstesc pe Tine, ca să Te preamărim în veci. Amin. Şi aceasta a făcut-o în anul 7008 (1500), în al 43-lea an al Domniei Sale”.

.
Şi în prezent Sf. Gheorghe este considerat ca fiind ocrotitorul („patronul”) Forțelor Terestre Române.
În baza prevederilor Tratatului de la Adrianopol, încheiat între Rusia şi Turcia după război, care stipulau că Ţările Române obţin dreptul să-şi organizeze „un număr de gărzi înarmate pământene”, adică să-şi înfiinţeze propria lor putere militară, „a cărei număr şi întreţinere vor fi stabilite de domni împreună cu divanele lor”, la 30 aprilie 1830, s-a hotărât „formăluirea în Valahia a şase batalioane pedestrime şi 6 escadroane călărime a străjii pământeşti”. Din aceste forţe au fost create 3 regimente mixte: unul la Bucureşti, unul la Ploieşti şi altul la Craiova. În acelaşi timp au luat fiinţă în Moldova un batalion de infanterie şi un escadron de cavalerie din care s-a înfiinţat primul regiment mixt, cu garnizoana la Iaşi.download

.
Dubla alegere a col. Alex. I. Cuza, la 24 Ianuarie 1859, ca domnitor al Principatelor Romane Unite, a creat cadrul favorabil pentru promulgarea a noi reforme, necesare consolidării Actului Unirii, el considerând că „o naţiune pentru a fi curat independentă în exerciţiul drepturilor sale are trebuinţă de o putere publică, în măsură a face să i se respecte naţionalitatea în afară”.
Infanteria, arma de baza a sistemului militar românesc, era organizată în șapte regimente, constituite fiecare din două batalioane a câte patru companii. În 1860 a fost creat primul batalion de tiraliori, denumit apoi Batalionul 1 Vânători, marcând astfel apariția trupelor de vănători. În baza Constituției din 1866, a fost adoptat un pachet de legi care a creat cadrul adecvat dezvoltării sistemului militar. Atunci, pentru prima dată în istoria militara a României, s-au definit structurile organizatorice: corp de armată, divizie, brigadă, care se constituiau numai la manevre sau în caz de război. La pace, funcționau entitățile organizatorice cunoscute: regiment, batalion (divizion, escadron), companie (baterie), pluton, secție.

.
Având la bază prevederile Legii de organizare din 6 mai 1913, această structură introducea ca element nouArmata-romana-in-Bulgaria-1913 corpurile de armată, ca mari unități de arme întrunite. Organizarea Forțelor Terestre era esalonată, astfel, pe corpuri de armată, divizii de infanterie, brigăzi de infanterie, de călărași și de artilerie. În cadrul infanteriei, unitatea de bază era regimentul, compus din batalioane, iar acestea din companii. Totodată, acest moment a marcat și apariția distinctă a unitaților de armă (artilerie, cavalerie, geniu), deși acestea aveau mari unități, unități și subunități inclusiv în structurile marilor unități de arme întrunite.

.
Noi mutații au cunoscut Forțele Terestre după Primul Război Mondial când, în compunerea de luptă a regimentului și a diviziei de infanterie, au intrat și alte arme, în special tancurile (în 1919), artileria, pionierii, transmisiunile, formațiunile de logistică și medicale.armata-romana-in-primul-razboi-mondial-98
La 17 aprilie 1937, regele Carol al II-lea decreta că fiecare armă își va sărbătorii ziua-patron după cum urmează: Infanteria: Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril (8 Noiembrie); Cavalerie: Sf. Martir Gheorghe (23 Aprilie); Artileria: Sfânta Martiră Varvara (4 Decembrie); Aeronautica: Sf. Profet Ilie (20 Iulie); Marina: Sfânta Maria – Adormirea Maicei Domnului (15 August); Geniu: Sfinții Constantin și Elena (21 Mai); Școlile Militare: Sfinții Trei Ierarhi Vasile Grigore și Ioan (30 ianuarie).

.
O importanta măsură adoptată pe linie organizatorică a constituit-o înființarea, în anul 1936, respectiv 1938, a încă două departamente pe lângă Ministerul Apărării Naționale. Este vorba de Ministerul Aerului și Marinei și de Ministerul Înzestrării Armatei.
Prin Decretul Lege nr. 3488 din 16.10.1940, erau stabilite următoarele structuri în cadrul ministerului: Subsecretariatul de Stat al Armatei de Uscat, Subsecretariatul de Stat al Marinei, Subsecretariatul de Stat al Aerului, Subsecretariatul de Stat al Înzestrării și Administrației Armatei. Atribuțiile Subsecretariatului de Stat al Armatei de Uscat vizau: instrucția cadrelor și a trupei; asigurarea materială; disciplina și controlul comandamentelor, unităților și formațiunilor de uscat ale armatei, precum și a celor de justiție; de încadrare și sanitare în ansamblul forțelor armate. Structura Subsecretariatului de Stat al Armatei de Uscat nu se va schimba pînă în 1947.

.
Reorganizarea Armatei Române din anul 1947, legiferată de Instrucțiunile speciale nr. 41900 din 15.08.1947 au vizat și Subsecretariatul de Stat al Armatei de Uscat, atribuțiile acestuia fiind preluate de cele patru regiuni militare înființate cu acest prilej de comandamentele de armată și de direcțiile subordonate nemijlocit Marelui Stat Major (Comandamentul Infanteriei, Comandamentul Cavaleriei, Comandamentul Geniului,romania-al-doilea-razboi-mondial Directia Înzestrării Auto și Blindate). Nevoia unui organ care să-și asume conducerea centralizată a Forțelor Terestre a determinat înființarea Direcției Pregătirii de Luptă a Armatei de Uscat, prin Ordinul Marelui Stat Major nr. 46839 din 09.08.1949. Conducerea bicefală a celei mai mari părți a armatei a fost eliminată în anul 1969, când din cele două organe centrale s-a structurat Comandamentul Infanteriei și Tancurilor.

.
După decembrie 1989, în contextul procesului de democratizare a societății românești s-a trecut și la reorganizarea sistemului militar. În conformitate cu Ordinul ministrului Apărării Naționale nr. M.102 din 30.07.1990, începând cu 01.08.1990, Comandamentul Infanteriei și Tancurilor se reorganizează în Comandamentul Trupelor de Uscat, în compunerea căruia au intrat: Direcțiamedia-142969677242005300 Tehnică de Tancuri și Auto; Inspectoratul General al Infanteriei și Vânătorilor de Munte; Inspectoratul General al Blindatelor; Inspectoratul General al Artileriei; Inspectoratul General al Geniului; Inspectoratul General al Protecției Antichimice; Inspectoratul General al Apărării Antiaeriene a Trupelor de Uscat.

.
În baza Ordinului general al ministrului Apărării Naționale nr. 24 din 30.08.1993, Comandamentul Trupelor de Uscat se transformă în Statul Major al Trupelor de Uscat, având în subordine armate de arme întrunite, instituțiile de învățământ și formațiunile de diferite arme subordonate direct. Începând cu data de 11.04.2000, în baza Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. S 8, referitoare la „Planul – cadru privind procesul de restructurare și modernizare a Armatei României”, Statul Major al Trupelor de Uscat își modifică denumirea în Statul Major al Forțelor Terestre.lupii-negri

.
În etapa actuală, Forțele Terestre constituie o componentă importantă a securității României prin relevanța misiunilor acestora pentru nevoile de securitate ale țării, care sunt nemijlocit legate de capacitatea lor intrinsecă de a acționa în toată gama operațiunilor militare pentru secolul XXI.

.
Aducem un omagiu de recunoştinţă zecilor şi sutelor de mii de ostaşi căzuţi pe câmpurile de bătălie pentru independenţa şi integritatea teritorială a României.
Cu acestă ocazie, în calitatea de șef al Filialei Constanța a Muzeului Militar Național „Regele Ferdinand I”, urez la mulți ani glorioși Forțelor Terestre Române.
.
Prof.dr. Costin Scurtu – Director Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” Filiala Constanța
custurea_-_Costin_Scurtu
.

Ziua Forţelor Terestre serbată la Constanţa
.

.
.
Ziua Forţelor Terestre serbată la Constanţa (foto)

18033375_770519136461443_5325959509338804749_n18057798_770519093128114_7926635392409733165_n18033458_770519706461386_8364244449377703474_n18056875_770519589794731_5067218366169232380_n
18057000_770520393127984_7060440432520845501_n18033027_770519793128044_4568007222911808549_n
17990896_770519406461416_5060405076668959099_n18033326_770519133128110_4718043899544010395_n

Lasă un comentariu

avatar

wpDiscuz