luni 25 ian 2021

SPONSORI OFICIALI

ÎN DIALOG CU LT. COL. PAUL MOGLAN, COMANDANTUL BATALIONULUI 341 INFANTERIE TOPRAISAR

Lt.col. Paul Moglan

O zi mohorâtă de iarnă pusese stăpânire pe satele răzleţe, întâlnite în drumul spre destinaţia noastră – Batalionul 341 Infanterie, Topraisar. Remarcam de-a lungul traseului parcurs că nu este sat în care să nu existe un monument al eroilor neamului, căci locuitorii Dobrogei au fost greu încercaţi de cele două mari războaie ale secolului trecut.

Ajungem la Topraisar. Ploaia măruntă s-a oprit. Norii risipiţi au făcut loc soarelui, parcă spre a întări bucuria întâlnirii cu locotenent-colonelul Paul Moglan, un om al locurilor, aflat din anul 2009 la comanda Batalionului 341 Infanterie. Militarii acestei unităţi de elită şi-au probat valoarea pe timpul misiunilor îndeplinite în teatrele de operaţii, fiind supranumiţi ,,Rechinii Albi”. Pe firul istoriei, dialogul a început firesc…

 

– Vă aflaţi la comanda unei unităţi ale cărei tradiţii se regăsesc la începuturile procesului de organizare a Armatei Române moderne…

– Într-adevăr, Batalionul 341 Infanterie continuă tradiţiile de luptă ale Batalionului 1 Infanterie, care a fost constituit la 20 aprilie 1884, ca unitate subordonată Regimentului 34 Infanterie. În timpul Primului Război Mondial, Batalionul 1 Infanterie a dat prima luptă la 23 august 1916, la Turtucaia, continuând cu luptele de la Nehoiaşu, între 28 septembrie şi 29 octombrie 1916. Anul 1917 a găsit batalionul dislocat în zona Vaslui. În vara aceluiaşi an, a oprit ofensiva inamicului pe aliniamentul Fundeni – Nămoloasa. Faptele de arme ale militarilor batalionului nu s-au oprit aici: la ordinul comandantului Regimentului 34 Infanterie, două companii ale Batalionului 1 Infanterie au executat la Mărăşeşti un contraatac puternic şi au recucerit poziţiile pierdute de militarii ruşi. În primăvara anului 1918, batalionul a pl

ecat în marş spre Basarabia, ocupând poziţii pe Nistru, la Cuşmirca, pentru paza frontierei. A urmat marşul spre Bălţi şi, în iarna anilor 1918 – 1919, participarea la înfrângerea rebeliunii

bolşevice din zona Atachi – Hotin. Abia la 9 octombrie 1919, Batalionul 1 Infanterie a fost retras de pe linia  Nistrului, locul său fiind luat de subunităţile de grăniceri.

 

 

– Batalionul 1 Infanterie a îndeplinit numeroase misiuni şi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, militarii săi remarcându-se prin fapte de arme înscrise în cartea de aur a istoriei

noastre!

– Nici nu se putea altfel! În toamna anului 1941, Batalionul 1 Infanterie a fost transportat pe frontul antisovietic, în octombrie acelaşi an traversând Doneţul pentru a înlocui trupele germane şi italiene din zona de operaţii alocată Armatei Române. Până în noiembrie 1942, batalionul a dus lupte grele la Cotul Donului, înregistrând mari pierderi umane şi materiale. A fost retras, împreună cu regimentul, în Transnistria, pentru a permite refacerea capacităţii operaţionale. În septembrie 1943, batalionul a trecut Dunărea, la Ismail – Tulcea, revenind la Constanţa, cu misiunea de a asigura apărarea litoralului românesc.

La 23 august 1944, Batalionul 1 Infanterie a participat la dezarmarea trupelor germane din Constanţa. Trei zile mai târziu, a primit ordin de marş către Bucureşti. Pe timpul deplasării, a primit misiunea de a apăra rafinăria de la Brazi. În septembrie 1944, batalionul a fost redislocat la Târgu Mureş, participând la luptele grele de la Oarba de Mureş şi Sângeorgiu. La 25 octombrie 1944, Batalionul 1 Infanterie a distrus inamicul în zona Torcea Mică şi, în asigurarea flancului drept al regimentului, a distrus forţele inamice aflate la Carei, fiind primul batalion românesc care a atins frontiera ungară în cadrul operaţiilor desfăşurate pentru eliberarea teritoriului naţional.

Batalionul a continuat lupta la Câmpia Tisei. În noiembrie 1944, a anihilat forţele inamice la Leteerdo şi a continuat ofensiva. În perioada 25 decembrie 1944 – 9 mai 1945, batalionul a provocat mari pierderi inamicului, în luptele de pe teritoriul Cehoslovaciei, numelele localităţilor eliberate – Banska Bystrica, Roznava, Stratena, Skoja, Hulu, Scotics – rămânând asociate eroismului dovedit de militarii români. Atacul asupra Radio DONAU, efectuat la 8 mai 1945, a fost ultima acţiune de luptă la care Batalionul 1 Infanterie a participat în cel de-al Doilea Război Mondial, încheiat în ziua următoare, la 9 mai 1945.

La 23 august 1945, Batalionul 1 Infanterie a trecut defilând pe sub Arcul de Triumf din Bucureşti, alături de unităţile Diviziei 9 Infanterie. Itinerarul de luptă parcurs de Batalionul 1 Infanterie în anii acestei conflagraţii mondiale a însemnat parcurgerea a mai mult de 1300 de kilometri, pe frontul de est şi pe frontul de vest, precum şi participarea la 111 lupte.

 

– O istorie densă în evenimente şi fapte de arme, continuate astăzi de Batalionul 341 Infanterie Topraisar…

– Suntem mândri de aceste fapte de arme ale înaintaşilor noştri! În anul 1995, în cadrul procesului de restructurare a Armatei României, prin reorganizarea marii unităţi de nivel regiment, a fost constituită Brigada 34 Mecanizată, iar pe 3 aprilie 1995 Batalionul 1 Infanterie devenea unitate tactică independentă, în compunerea Brigăzii 34, sub numele de Batalionul 341 Infanterie. A primit drapelul de luptă la data de 25 octombrie 1996. A urmat o perioadă de intensă organizare şi pregătire. Ca urmare a aderării României la Iniţiativa de Stabilitate şi Cooperare Militară din Sud-Estul Europei, începând cu anul 1999, Batalionul 341 a pus la dispoziţie personal, forţe şi mijloace pentru constituirea Forţei Multinaţionale de Pace din Sud-Estul Europei (Multinational Peace Force South-Eastern Europe – MPFSEE), formată din unităţi şi subunităţi ale armatelor celorlalte ţări membre – Albania, Bulgaria, Grecia, Italia, Macedonia, Turcia. Această participare a reprezentat un act de mare responsabilitate pentru militarii batalionului, dar şi ocazia de a ne implica în activităţi de cooperare militară cu partenerii externi, activităţi extrem de intense, care ne-au făcut să gândim foarte serios unde trebuie să ajungă batalionul peste 10 sau 20 de ani. Acest proces continuă şi este un proces care înseamnă, în primul rând, dezvoltarea cooperării pe care o avem cu partenerii noştri în teatrele de operaţii, dar şi îndeplinirea misiunilor de instruire în ţară. În toate exerciţiile şi misiunile avute, am reuşit să ne afirmăm, să ne promovăm valoarea profesională şi identitatea naţională, ca prieteni, ca aliaţi şi parteneri de încredere pe timpul îndeplinirii misiunilor comune la care am luat parte.

 

– Aderarea României la NATO, în anul 2004, a găsit batalionul în plin proces de dezvoltare a contactelor şi relaţiilor de cooperare militară internaţională. Ce a presupus pregătirea militarilor la standardele NATO, dezvoltarea interoperabilităţii şi creşterea capacităţii operaţionale a unităţii?

– Batalionul a început acest proces încă din anul 1998. În cadrul Brigăzii 34, am început să elaborăm primele elemente teoretice, urmate de exercţii şi aplicaţii practice, de implementare a unor noi proceduri, care au vizat alinierea batalionului la standardele NATO. Acest proces a fost accelerat de Statul Major al Forţelor Terestre în anul 2000, când s-a dorit aducerea unităţii la nivelul cerinţelor de interoperabilitate. Primele şase luni au fost luni de muncă intensă. Termenele au fost foarte rigide, iar ajutorul a fost pe măsura efortului cerut. Primul examen, trecut cu succes, a fost în anul 2001. După această evaluare, Batalionul 341 Infanterie a participat la un exerciţiu multinaţional organizat în Bulgaria, iar în anul 2002 am luat parte la un exerciţiu NATO desfăşurat în România. Conform protocolului, ţara gazdă a avut comanda exerciţiului. Generalul de brigadă Cătălin Tomescu, pe atunci locotenent-colonel, a dovedit că oamenii comandaţi de dânsul fac faţă cu brio cerinţelor de interoperabilitate ale NATO, fiind în măsură să acţioneze la standardele Alianţei, să îndeplinească misiuni în teatrele de operaţii, în coooperare cu unităţi similare ale armatelor statelor aliate şi partenere.

– Vă rog să ne prezentaţi câteva elemente despre ceea ce înseamnă pregătirea militarilor înaintea plecării într-o misiune internaţională.

– Voi începe de la prima misiune, din Kosovo, unde am participat cu trei detaşamente de nivel companie. Pregătirea pentru misiune a pus accent pe antrenarea deprinderilor de luptători ale militarilor, fără a neglija pregătirea psihică, aceasta fiind prima misiune, dar şi confruntare cu pericole, cu situaţii neprevăzute. Experienţa acumulată în Kosovo a fost fructificată în pregătirea complexă a celor care au participat la operaţia „Enduring Freedom” din Afganistan, în anul 2006. Aici vorbim de exersarea procedurilor tactice, pentru a putea face faţă pericolelor la care eram expuşi, în zona de desfăşurare a misiunilor din provincia Kandahar, cunoscută datorită confruntărilor violente între insurgenţi şi forţele coaliţiei internaţionale. Dificultatea zonelor de operaţii şi exploatarea optimă a tehnicii de luptă, în condiţii de mediu foarte dificile, au evidenţiat calitatea oamenilor noştri, de la soldatul profesionist la ofiţer, capacitatea întregului batalion de a se adapta şi perfecţiona, de a-şi însuşi şi pune în practică noi tehnici, tactici şi proceduri, corespunzătoare realităţilor din teatrele de operaţii.

Apreciez că participarea militarilor români la aceste misiuni internaţionale reprezintă un câştig enorm pentru noi, întărindu-ne convingerea că suntem o armată pe deplin interoperabilă cu armatele statelor membre NATO. Ţinem pasul cu partenerii noştri externi, fără a avea vreo dificultate. Militarii mai tineri din batalion ştiu unde trebuie să ajungă şi se pregătesc cu responsabilitate şi consecvenţă pentru a atinge standardele de performanţă şi obiectivele asumate.

 

– Care sunt misiunile internaţionale la care Batalionul 341 Infanterie a participat în toţi aceşti ani?

– Am făcut recent un „inventar” istoric al acestor misiuni. Avem un număr de şase misiuni la nivel batalion şi companie. Mai sunt 23 la nivel echipă şi individuale. Am început prin participarea la misiunea NATO KFOR, asigurând încadrarea Detaşamentului ROFND IX, la Peci, în Kosovo, în perioada iulie 2004 – august 2005, prin rotaţii succesive ale subunităţilor desemnate. A urmat misiunea  „Enduring Freedom” din Afganistan, în 2006, misiunea „Iraqi Freedom”, încheiată în 2009 şi o ultimă participare cu o subunitate, la misiunea NATO ISAF din Afganistan, încheiată recent, în decembrie 2011. Misiuni de nivel echipă şi individuale au fost desfăşurate pe trei continente, sub egida ONU, NATO şi OSCE. Am realizat, în batalion, o hartă cu toate aceste misiuni, etichetate astfel încât fiecare militar să poată vedea zonele în care unitatea noastră a participat, ca batalion, cu elemente din organică sau a fost reprezentată de militari aflaţi în misiuni indiviudale. În anul 2006, după încheierea misiunii „Enduring Freedom” din Afganistan, Drapelul de luptă al Batalionului 341 Infanterie a fost decorat de către Preşedintele României cu Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler, cu însemn de război.

– Revenind la un subiect de interes… istoric, care este originea supranumelui ,,Rechinii Albi”, sub care militarii Batalionului 341 sunt cunoscuţi în ţară şi în teatrele de operaţii?

– Folosirea unor supranume pentru unităţile care îndeplinesc misiuni în teatrele de operaţii este o practică relativ frecventă pentru armatele statelor membre NATO, la care ne-am aliniat şi noi în urma unei ,,şedinţe de creaţie”! A fost o idee pe care am găsit-o diferită şi reprezentativă, militarii noştri fiind cunoscuţi şi apreciaţi de aliaţi şi parteneri pentru puterea de muncă, tenacitatea şi voinţa de a performa, de care au dat dovadă de fiecare dată pe timpul misiunilor îndeplinite, umăr la umăr, în teatrele de operaţii.

 

– Ca urmare a misiunilor îndeplinite în comun cu partenerii externi, privind prin prisma experienţei pesonale, vă rog să ne spuneţi cum sunt percepuţi militarii Batalionului 341?

– Percepţia este generată de modul în care sunt văzuţi, în general, militarii români. Este o imagine aşteptată, o imagine corectă, bazată pe încredere şi colaborare. Nu am avut niciodată sentimentul că suntem izolaţi. Totul depinde foarte mult de seriozitatea noastră, pentru că poţi beneficia de un credit iniţial, pe care să îl valorifici sau să îl iroseşti. Seriozitatea cu care se pregătesc militarii batalionului şi ambiţia pe care o au sunt elemente esenţiale. Căutăm mereu noi provocări, pe măsura puterii noastre, ne demonstrăm nouă înşine că putem şi mai mult.

Aprecierile înscrise în Cartea de Onoare a Batalionului 341 Infanterie se constituie ca o radiografie a activităţii noastre, a misiunilor şi exerciţiilor internaţionale şi naţionale la care am participat. Aş dori să punctez importanţa exerciţiilor naţionale, în cadrul cărora dăm din experienţa noastră şi primim din experienţa colegilor din ţară.

Este important să spun şi că participăm şi la o serie de acţiuni umanitare, specifice zonei în care ne desfăşurăm activitatea. Topraisarul are anumite particularităţi pe care nu le-am întâlnit în alte locuri din ţară, iar unitatea noastră este relativ izolată în această zonă. În mod firesc, autorităţile locale şi cetăţenii ne solicită intervenţia şi ajutorul pentru rezolvarea anumitor probleme. Au fost situaţii grele cu înzăpezirea drumurilor, în 2005 şi 2010. Atunci, au ieşit în teren militarii noştri pentru a recupera persoane bolnave şi a le facilita evacuarea pe calea aerului, în condiţiile în care noi ţineam platformele de beton curate, făcând posibilă aterizarea elicopterului MAI în condiţii de securitate. În permanenţă, serviciul de ambulanţă beneficiază de sprijinul nostru. Oamenii ne cheamă şi atunci când apar incendii, căci maşina de intervenţii a Pompierilor are o distanţă mare de parcurs. Noi suntem mai aproape, suntem buni vecini nu doar cu vorba, ci şi cu fapta, ori de câte ori este nevoie.

– Ce transmiteţi militarilor din subordine, familiilor acestora, pentru anul 2012?

– Militarilor Batalionului 341 şi celor dragi lor, le doresc fericire, sănătate, linişte în familie, un an mai bun, plin de reuşite personale şi profesionale! Vreau să le mulţumesc şi camarazilor din Armata României pentru toate eforturile depuse, pentru că împreună am demonstrat că încrederea care ne este acordată de populaţia ţării este pe deplin justificată şi meritată. Anul 2012 să aducă împliniri tuturor! La mulţi ani!

 

Oana NUŢĂ

Lasă un comentariu

avatar

Sortează după:   Cele mai noi | Cele mai vechi | Cele mai votate
Acatrinei vasile felix
Oaspete
Acatrinei vasile felix
26 martie 2020 14:11

am facut si eu armata la topraisar ,, prin 93 parca,, pe atunci daca nu ma insel se numea ,, regimentul de infanterie marina 01239 TOPRAISAR, compania a 3=a com , de pluton ,, BADRAGAN DANUT(DAN). FAINE VREMURI ,,
aplicatii , iesiri la trageri pe lac la tortomanu parca,, munca la GAZ::)),, una peste alta o perioada frumoasa si instructiva din viata,

Adrian Berba
Oaspete
Adrian Berba
20 februarie 2017 21:36

Leat 80’/81′ . Inca imi aduc aminte seria de la arma ( CD 3472 ) si de drumurile in poligon! Mai e cineva care isi aduce aminte?

TidiC
Membru
TidiC
17 iulie 2015 0:54

Salut 01239 ! Din parte unui fost „poligonar” ’88-’89 (am iesit primi , la tragerile cu batalionul in Babadag , la categoria instalare/reparare/etc „poligon”!)! Fost Bat. 1 , Comp. 3 cu plutonier adjutant Faina Lica , in ciclu de instructie !!

petrica marian
Oaspete
petrica marian
20 decembrie 2014 13:26

Am facut armata la  um 1773 pe atunci comandantul unitati erea D-l colonel Jianu.in perioada iunie 97-iunie 98 cea mai frumoasa perioada.

gogu
Oaspete
gogu
22 septembrie 2013 13:52

respect pt batalion,companii si comandantii de companii
nu stiu ce vede-ti dvs din afara dar din ‘nauntru…..respect colegilor si prietenilor…si atat
restul deduce-ti dvs
la mai mare 341
in noua pagina ce pornim… 

Teodoru Corin
Oaspete
Teodoru Corin
21 ianuarie 2012 20:02

Am efectuat stagiul militar in aceasta unitate (atunci se numea UM 01239, Regimentul 34 Infanterie Topraisar) in perioada „ianuarie 1989 – martie 1990 si sunt mandru ca am facut partea din mare familie! Din pacate nu am pastrat legatura cu nici unul dintre colegi desi in ultimul timp am tot incercat sa gasesc fosti camarazi pentu a depana amintiri. Rugamintea mea este ca cei care au indeplinit stagiul militar in perioada mai sus mentionata in acesta unitate – si doresc acest lucru – sa ma cintacteze pe adresa corin_teodoru@yahoo.com. Poate ne aducem aminte de vremurile frumoase de altadata. Numai bine…

Corin TEODORU
Tulcea

facebook-profile-picture
Administrator
19 ianuarie 2012 21:51

2%
PENTRU LIGA MILITARILOR PROFESIONISTI

*
NU PIERDE NICIO CLIPA!
“TOTI PENTRU UNUL, 2% PENTRU TOTI”

 

 

 

 

 

CONTRIBUIE LA FONDUL LIGII MILITARILOR PROFESIONISTI!
DESCARCA DE PE SITE-UL L.M.P. FORMULARUL, COMPLETEAZA-L SI DEPUNE-L LA ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE TERITORIALE PANA LA 15 MAI 2012!
*
LEGEA 571/2003 DIN CODUL FISCAL PERMITE DIRECTIONAREA A 2% DIN IMPOZITUL PE VENIT UNEI ORGANIZATII NON-GUVERNAMENTALE, NON-PROFIT.
DACA MILITARII NU OPTEAZA PENTRU ACEASTA ALTERNATIVA, BANII SE DUC AUTOMAT LA STAT!

*
DATELE: 
COD DE IDENTIFICARE FISCALA: 27535960
IBAN RO50RNCB0817118580560001
*
DIRECTIONEAZA 2% DIN IMPOZITUL PE VENIT PLATIT STATULUI PE ANUL 2011 CATRE LIGA MILITARILOR PROFESIONISTI!
*
CAMARAZI!
IMPREUNA VOM REUSI!!
FITI ALATURI DE LIGA MILITARILOR PROFESIONISTI!
*
CONSILILUL DIRECTOR AL LIGII MILITARILOR PROFESIONISTI

FlorinSuteu
Oaspete
FlorinSuteu
9 ianuarie 2012 22:13

 
Camarazi, Liga Militarilor Profesionisti a luptat, lupta si va lupta pentru promovarea imaginii si interesele militarilor profesionisti.  Ca argument, va invit sa cititi bilantul Ligii Militare Profestionisti din 31 decembrie 2011. Deci haideti sa ne ajutam singuri, sa ne mentinem prin directionarea celor 2% din impozitele pe venitul din 2011 catre Liga Militarilor Profesionisti. Cu aceasta ocazie, L.M.P.-istii din Focsani saluta toti membrii Ligii Militarilor Profesionisti din Romania.

Cu respect,
Membru in Consiliul Director,
Florin Suteu.
 

facebook-profile-picture
Administrator
7 ianuarie 2012 16:26

2%
PENTRU LIGA MILITARILOR PROFESIONISTI

*
NU PIERDE NICIO CLIPA!
“TOTI PENTRU UNUL, 2% PENTRU TOTI”

 

CONTRIBUIE LA FONDUL LIGII MILITARILOR PROFESIONISTI!
DESCARCA DE PE SITE-UL L.M.P. FORMULARUL, COMPLETEAZA-L SI DEPUNE-L LA ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE TERITORIALE PANA LA 15 MAI 2012!
*
DATELE: 
COD DE IDENTIFICARE FISCALA: 27535960
IBAN RO50RNCB0817118580560001
*
DIRECTIONEAZA 2% DIN IMPOZITUL PE VENIT PLATIT STATULUI PE ANUL 2011 CATRE LIGA MILITARILOR PROFESIONISTI!
*
CAMARAZI!
IMPREUNA VOM REUSI!!
*
CONSILILUL DIRECTOR AL LIGII MILITARILOR PROFESIONISTI

danutshark
Oaspete
danutshark
7 ianuarie 2012 16:10

LA MULTI ANI TUTUROR CELOR CARE POARTA NUMELE DE ION SI IOANA!
DANUT M -VICEPRESEDINTE L.M.P.

facebook-profile-picture
Administrator
7 ianuarie 2012 15:38

LA MULTI ANI!


LIGA MILITARILOR PROFESIONISTI UREAZA TUTUROR CAMARAZILOR, CAMARADELOR DIN ARMATA ROMANA CARE AZI ISI SARBATORESC ZIUA DE NUME, MULTA SANATATE, IMPLINIRI, REALIZARI PERSONALE SI PROFESIONALE SI BUCURII ALATURI DE FAMILII!
LA MULTI ANI IONILOR!!
LA MULTI ANI IOANELOR!!
*
CONSILIUL DIRECTOR AL L.M.P.

Adrian
Oaspete
Adrian
6 ianuarie 2012 15:20

O unitate de elita a Armatei Romane! Bravo baietilor din Topra!

viorel constantin
Oaspete
viorel constantin
6 ianuarie 2012 10:11

Respectul meu camarazilor de la Topraisar!

Nelu
Oaspete
Nelu
5 ianuarie 2012 22:16

Respect Rechinilor Albi! Am facut si eu parte din aceasta unitate, dar am ales sa nu ma reincadrez in 2010
Va urez sa aveti bafta in continuare!

Costy
Oaspete
Costy
5 ianuarie 2012 21:47

Impresionanta istoria acestui batalion! Urmasi de cinste ai eroilor din Dobrogea, RECHINII ALBI reprezinta cu cinste Romania!
La multi ani, stimati colegi!

enache val
Oaspete
enache val
4 ianuarie 2012 21:57

Respect rechinilor albi! militari de elita ai armatei romane! Bine ati venit din misiune! sa avem toti un an mai bun in 2012.

Moni
Oaspete
Moni
4 ianuarie 2012 20:30

Salut toti colegii tatalui meu , un mare rechin alb ! :)>-
La multi ani bine ati venit acasa !
Salutari si domnului comandant al unitatii 341 Toprasaisar :)>- !
 

danutshark
Oaspete
danutshark
4 ianuarie 2012 19:24

LA MULTI ANI TUTUROR „RECHINILOR ALBI” SI DOMNULUI COMANDANT PAUL MOGLAN !
Cei ce au venit recent din misiune BINE A-TI REVENIT ACASA IN SANUL FAMILIILOR VOASTE!
si celor care urmeaza sa plece, MISIUNE USOARA!

DANUT MOCANU – VICEPRESEDINTE L.M.P.

facebook-profile-picture
Administrator
3 ianuarie 2012 17:43

Doresc sa multumesc domnului Lt. Colonel Paul Moglan, pentru frumoasa primire a delegatiei L.M.P. in unitatea ce cu onoare o comanda!
Urez tuturor militarilor din cadrul batalionului 341 Topraisar – „Rechinii Albi”,
cu ocazia venirii Noului An, sanatate, impliniri, realizari profesionale, misiuni indeplinite cu succes si bucurii alaturi de cei dragi!

LA MULTI ANI BATALIONULUI 341!
LA MULTI ANI DOMNULE COMANDANT!

Danut ALBU – Primvicepresedinte L.M.P.

Lupu Mugurel
Oaspete
Lupu Mugurel
3 ianuarie 2012 17:30

Salutari speciale camarazilor din Bat. 341 – „Rechinii Albi” din partea gradatilor profesionisti de pe Fregata F-222 „Regina Maria”!
La multi ani „rechinilor”!
La multi ani domnule Comandant!

Lupu Mugurel F-222 – administrator LMP

anton
Oaspete
anton
3 ianuarie 2012 16:51

La multi ani rechinilor albi, din partea marinarilor din Fortele Navale. Speram la un an mai bun pe 2012.

Beny
Oaspete
Beny
3 ianuarie 2012 16:34

Respect pentru camarazii din bat. 341 „rechinii albi”. Bine ati venit sanatosi din misiune. Ati reprezentat cu cinste Armata Romana.
La multi ani baietilor din Topra! La multi ani domnule Colonel!  
Costel O. – LMP

Grigoriu
Oaspete
Grigoriu
3 ianuarie 2012 16:25

Salutari colegilor din Topra, batalionului 341 „Rechinii albi”! Una din unitatile de elita a Dobrogei.
La multi ani domnule colonel! Un an nou mai bun!

cetaceul
Oaspete
cetaceul
3 ianuarie 2012 14:05

Salutari camaraderesti, rechinilor albi din partea marinarilor militari din Fortele Navale! La multi ani si un an nou fericit!
ONOARE SI PATRIE!
Mircea Cavadia _ F-221  – membru in Consiliul Director LMP

roman
Oaspete
roman
3 ianuarie 2012 13:50

Un an mai bun cu multe bucurii pentru „Rechinii albi”! La multi ani!!

wpDiscuz