vineri 16 apr 2021

SPONSORI OFICIALI

Sub semnul centenarelor

alexandru_serbanescu

Anul naşterii lui Alexandru Şerbănescu coincide cu anii în care s-au înfiinţat şcolile de învăţământ  militar,de aviaţie şi pilotaj cărora, le-a trecut pragul, pe măsura trecerii timpului, copilul, adolescentul şi tânărul soldat Alexandru Şerbănescu. Putem considera o simpla coincidenţă ori, o premoniţie  a divinităţii  faptul ca Alexandru Şerbănescu s-a născut exact în anul 1912 ,un an de începuturi  pentru  aviaţia militară, acea aviaţie  pe care aviatorul nostru a onorat-o, a slujit-o şi a iubit-o necondiţionat .  Personal, indrăznesc să  includ nasterea lui „Alecu” în categoria divinităţii pentru că el, omul şi aviatorul  Alexandru Şerbănescu ne-a fost dăruit nouă românilor.A fost şi va rămâne unic în istorie  prin faptele sale de cutezanţă, de demnitate şi  de onoare. Un patriot ,un MARE  zburător al aripilor româneşti, un  EROU  adevărat.

La 17 mai 2012 se vor împlinii 100 de ani de la naşterea lui.

În acest context voi puncta câteva repere din viaţa aviatorului.

Copilăria şi-a petrecut-o în neconstrângere , în universul uliţelor şi străzilor prăfoase ori noroioase  din  Coloneşti – Vlaici ,Olt   în arşiţa soarelui pe malul Vediţei sau în asprimea vânturilor, ploilor şi gerurilor.A copilărit într-o lume aproape a libertăţii primare.Cu un tată riguros ,canalizat cu precădere pe educaţia copiilor săi,dar îngăduitor cu fireasca zburdălnicie a copilului Alexandru Şerbănescu, i-au fost formaţi şi modelaţi primii ani din viaţă ai celui ce avea să parcurgă drumul  gloriei zborului . Dăruit cu un bagaj genetic  deosebit ,personalitate şi structură puternică, a visat mai întâi că zboară precum avionul construit de el din lemnul moale de salcie pe care îl procura şi apoi îl modela  pe malul Vediţei. Era copilul cu iniţiativă , plin de energie , în mişcare continuă şi un  visător al înaltului zbor.    Apoi ..a dorit să-şi împlinească  acel vis cimentat definitiv în sufletul lui -visul  zborului.

Alexandru Şerbănescu şi-a îndeplinit  acel vis ….cu orice preţ…cel suprem.

La  4 iunie 1912, Nicolae Filipescu, fost ministru de Război în discursul său prilejuit  de înfiinţarea  şcolii militare, sublinia: ,, Punând temelia acestei şcoale, cred că înzestrăm armata cu o instituţie de folos şi că prin e a armata aduce şi o contribuţiune activităţii culturale a ţarei. Oştirea dobândeşte nu numai al doilea liceu, ci un liceu nou… Şcoala aceasta primeşte elevi fără deosebire de origine militară sau civilă, se va sili să-i îndrepte s pre cariera armelor. Pe altă parte, armata brăzdează o cale nouă în învăţământ, înfiinţând departe de orice centru urban, o şcoală de energie, întemeiată pe metode noi, cu concursul unor profesori uniţi într-un ideal comun.    În acest cuib de şoimi, adumbrit de zidurile sfântului locaş întemeiat de cucernicia Radului Vodă şi împresurat de eroicele amintiri ale Viteazului Voevod însufleţească-se pentru vitejie, generaţii de voinici, de lei paralei ca cei din poveşti, crescuţi aici cu frica lui Dumnezeu, dar numai a lui Dumnezeu” .

În anul 1927 când  Şerbănescu Alexandru a intrat în curtea Liceului Militar „Nicolae Filipescu ”de la Mănăstirea Dealu a avut o senzaţie de imensitate. Atunci ,în acel an, a susţinut  examenul “drumului său în viaţă” , o viaţă scurtă de altfel, dar bogată în fapte. Era drumul ordinii şi disciplinei militare, a cerinţelor comportamentului ostăşesc cărora elevului Şerbănescu Alexandru  le-a făcut faţă cu prisosinţă.A fost pătruns din capul locului de ideea că numai prin educarea voinţei şi prin strunirea pornirilor şi impulsurilor va fi în măsură să se formeze ca om pentru viitoarea lui profesiune de ofiţer .     În vara anului 1931 a absolvit Liceul Militar obţinând o medie foarte bună la bacalaureat,astfel se încheia partea adolescenţei  sale şi  procesul de formare a omului şi a profesionistului de mai târziu, a zburătorului şi a comandantului.

Pregnanta conştiinţă de sine  a elevului Şerbănescu, dublată de o dorinţă fierbinte de a-şi vedea visul împlinit, avea să-i fie de mare folos în viaţă, ajutându-l să traverseze cu mai multă uşurinţă momentele de cumpănă, incertitudinile, stimulându-l în cutezanţa sa, mobilizându-l să-şi direcţioneze  capacitatea, inteligenţa .. spre ţeluri înalte.

Camarazii şi contemporanii săi îşi doreau să-i semene; chiar şi astăzi, foarte mulţi păstrează ca reper şi model profesionalismul,cutezanţa,curajul şi demnitatea marelui aviator. Să fim asemenea lui, limpezi în judecări, oneşti,buni la suflet, puternici şi deplin dăruiţi profesiei poate fi o năzuinţă mult prea pretenţioasă, ori o reală împlinire a fiecăruia. Căpitanul aviator Alexandru Şerbănescu, disciplinat,dăruit trup şi suflet ţării, armatei,zborului şi camarazilor – a răspuns poruncilor primite:

Porunca Patriei, porunca Societăţii şi a Timpului în care a trăit.

România nu trebuie să inventeze eroi şi valori , le avem cu prisosinţă, totul este să le păstăm în demnitate şi onoare să le promovăm continuu ,să nu-i uităm pentru ca nu-i aşa „ istoria şi eroii certifică existenţa unui popor iar poporul care nu-şi cinsteşte eroii nu există” ( mott-ul Fundaţiei Av.Şerbănescu)

Avem privilegiul de a  trăi aceste evenimente „CENTENARE”, avem datoria de a omagia pe măsura valorii un nume si un simbol. Nu putem obliga ori impune dar  ignoranţa de orice fel, dacă aceasta există, ar trebui eradicată prin  conştientizare şi promovarea asiduă a tot ceea ce reprezintă model,reper şi valoare.

Căpitanul aviator Alexandru Şerbănescu  reprezintă puntea care mereu va face legătura  între  zburătorii de ieri şi cei de azi , este  acea oglindă care străluceşte în pagina de aur a  aviaţiei româneşti în care se reflectă întotdeauna istoria aşa cum a fost.

Eleonora Arbănaş

http://fundatiaserbanescu.wordpress.com

 

Lasă un comentariu

avatar

Sortează după:   Cele mai noi | Cele mai vechi | Cele mai votate
facebook-profile-picture
Administrator
21 mai 2013 10:30

UN AN DINCOLO DE CENTENAR

.

ALEXANDRU SERBANESCU
.

Să reamintim că în luna lui florar într-o zi de 17 prin anul 1912 la Coloneşti, judeţul Olt s-a născut Alexandru Şerbănescu cel care avea să devină aviatorul de vânătoare al aviaţiei regale române, asul aşilor şi unul dintre cei mai de elită zburători ai aripilor româneşti.  La 17 mai 2013 îl regăsim pe acelaşi piedestal în Memoria Oltului la Coloneşti, Flotila 95 Aeriană de la Bacău şi  în conştiinţa neamului românesc.
Un gând cât o veşnicie în memoria eroului aviator Alexandru Şerbănescu poate că a trecut, de ziua naşterii marelui aviator, prin mintea şi inima multor români aflaţi în cine ştie ce colţuri ale lumii. Nu voi şti unde şi cine s-a gândit la eroul nostru naţional dar le mulţumesc pe această cale tuturor.

Când vorbim despre eroi cel mai adesea gândul ne duce la ziua în care au căzut la datorie. Când vorbim despre aviatorul Alexandru Şerbănescu inevitabil ne gândim la acel fatidic 18 august 1944  şi la însemnătatea istorică a acelei zile.
Pentru toţi există şi o zi de naştere mai puţin cunoscută comparativ cu rezonanţa zilei în care s-au jertfit pe altarul datoriei faţă de ţară.  Pentru forţele aeriene române,pentru şcoala care poartă numele căpitanului aviator Alexandru Şerbănescu şi pentru mulţi dintre români, 17 mai  nu este o simplă dată în calendar.

La Flotila 95 Aeriană Bacău s-a desfăşurat un ceremonial demn de patronul spiritual al unităţii de aviaţie iar 17 mai este deja tradiţie militară graţie comandanţilor şi aviatorilor din această unitate de aviaţie, fundaţiei -filiala Bacău,ONG-urilor participante şi, în general graţie tuturor celor care vor să se poată.  la Şcoala Aviator Alexandru Şerbănescu din Coloneşti, jud.Olt programul judeţean educaţional ” O melodie de aripi neterminată …” iniţiat şi coordonat de Prof. Mirela şi Lilian CELMARE, dedicat aviatorului Alexandru Şerbănescu, a contopit cel mai suav şi pur mesaj al elevilor  şcolilor participante din zona de sud-vest a ţării, respectiv zona de nord a Oltului. O seamă de consilieri educativi au exprimat aprecierea şi susţinerea  programului  educativ ” O melodie de aripi neterminată …” aflat deja la a doua ediţie. Programul a debutat anul trecut cu prilejul Centenarului Alexandru Şerbănescu şi se desfăşoră anual la data de 17 mai graţie minunaţilor elevi, cadrelor didactice, Inspectoratului Şcolar Olt, părinţilor,directorilor şcolilor, fundaţiei-filiala Coloneşti. Volumul de poeme intitulat Regăsire, autor prof.Lilian Celmare  a reprezentat o generoasă descriere în versuri a aviatorului, a iubirii, a locurilor dintre cele mai pitoreşti  şi semnificative din zona de nord a Oltului.
.

În poemul O STEA autorul ne spune :
.

În mai când Şerbănescu s-a născut
Salcâmul încă era-n floare
Au fost fiorii unui început
Iar azi e zi de sărbătoare…

   
      Închei cu gândul la Alecu Şerbănescu şi la Jean Moscopol cu un vers care se regăseşte  ca şi certitudine în cele înfăptuite într-o zi de 17 mai a anului 2013 :

 “Tot ce-i românesc nu piere şi nici nu va pieri!”
                                                               
*

Danut ALBU – Liga Militarilor Profesionisti

facebook-profile-picture
Administrator
21 mai 2013 10:52

Fotografiile cu  festivitatea de la Colonescti – OLT, din 17 mai 2013, sunt postate de pagina de facebook a Ligii Militarilor Profesionisti:
   
    
          
  https://www.facebook.com/ligamilitarilor?ref=tn_tnmn
   
  

Simona
Oaspete
Simona
24 august 2012 21:23

Respect pentru Eroii nostri! Respect pentru Cpt. Aviator Alexandru Serbanescu! Respect pentru Eleonora Arbanas!

Ion
Oaspete
Ion
15 mai 2012 20:20

La centenarul nasterii eroului Alexandru Şerbănescu/ 17 mai 2012 revista Memoria Oltului lansează un număr special dedicat eroului de la Coloneşti. Poate fi procurat joi 17 mai la festivitatea de la Coloneşti sau poate fi citit pe site-ul http://www.memoriaoltului.ro.
Glorie eroilor.

Clujean
Oaspete
Clujean
26 mai 2012 22:13

Discrepanta era coplesitoare. Americanii (USAAF) ii urmareau pe romani si 10:1, pana reuseau, daca, sa ii doboare. Nu stiu ce a fost in capul lor. Sa fi stiut ca mana de militari romani era foarte periculoasa ? Desigur. Sa fi vrut sa le demonstreze ca nu mai sunt stapani in tara lor ? Din pacata, in parte, da. Sadism ? Nu e prea sigur, pentru ca era razboi. Probabil, primele doua ipoteze.
Capitanul FARR le-a spus camarazilor ca e inadmisibil sa nu se ridice, chiar si in acest caz, atat de discrepant, pentru ca tara cere sacrificiu, pana la suprem, asumat de militari, in cazuri-limita. Onoarea tarii a fost in joc. S-a ridicat si, pana la urma, inevitabilul s-a produs.
Faptele de eroism sunt analizate si invatate de militarii tuturor tarilor. Sunt obligatorii in invatarea lor ce inseamna meseria, ce implica si cand.
Am tot respectul pentru Cpt-Erou Alexandru Serbanescu. Mama mi-a povestit despre el. Mai tarziu m-am documentat singur. Intro carte am citit ca patria se apara indiferent de regimul politic. Am fost si sunt de acord, facand abstractie de jegosii de sus.
Eroul Cpt- Av Alexandru Serbanescu nu trebuie uitat ! Trebui cinsiti cu mare ceremonial si mare convingere ! Eroismul lui are o incarcatura simbolica foarte mare pentru romani !
Dumnezeu il odihneste !
Universitar clujean, 26.V.2012
 
 
 
 

Arbanas Eleonora
Oaspete
Arbanas Eleonora
28 mai 2012 21:50

 
Identitatea fiecărui popor stă în temelia lui istorică , este  acea bază solidă la construcţia căreia a contribuit  şi cpt.av.Alexandru Şerbănescu . Da , acest mare aviator a fost un adevărat ofiţer  şi un autentic patriot , a salvat onoarea ţării . Atunci , la 18 august 1944 USAFF  vărsa un foc nimicitor asupra teritoriului naţional.Era a 40 misiune a americanilor – ultima , apoi a urmat 23 august şi restul îl ştiţi.
As dori sa-i ofer „universitarului clujean” volumul omagial pe care il vom prezenta publicului  miercuri 30 mai a.c.  Cu siguranţă va găsi multe răspunsuri în această pertinentă lucrare scrisă de prof.univ. dr.Valeriu Avram şi un cuvânt înainte  semnat acad. Dinu C.Giurescu.
 
 
 
 
 
 

tanase
Oaspete
tanase
25 aprilie 2012 8:11

Cpt. av. Alexandru Serbanescu este unul din eroii neamului romanesc, nestiut de romani, asa cum sunt multi eroi, care si-au dat viata pentru aceasta minunata tara.
Multumiri doamnei Arbanas pentru articolul postat. Un lucru bun este acela ca liga militarilor profesionisti, aduce in prim-plan articole despre istoria noastra si despre eroii nostri.
Cu stima,  Tanase Adrian

Grecu
Oaspete
Grecu
31 martie 2012 22:05

„Eternitate”… melodie cu o semnificatie aparte pentru acest EROU al nemului ROMANESC, Cpt. av. Alexandru Serbanescu.
Capitane Serbanescu, daca ne auzi de acolo de sus… te asiguram ca noi, romanii de azi, militari ai armatei romane, stim sa sa ne iubim tara la fel cum ati iubit-o voi atunci in 1941-1944. Si juram sa ne facem datoria de militari, asa cum ati facut-o voi atunci…
ONOARE SI PATRIE!
Grecu membru lmp

Stefan Ovidiu
Oaspete
Stefan Ovidiu
18 aprilie 2012 22:22

Domnule Grecu apreciez entuziasmul si patriotismul dvs. Cred totusi ca domnisoara sau doamna Andreea este mai obiectiva. Ii puteti raspunde la intrebare?

Deea
Oaspete
Deea
2 aprilie 2012 22:10

Un comentariu inaltator, incarcat de patriotism si la fel de frumos ca si articolul si clipul postat de lmp. Sunt sigura ca si voi va iubiti tara, la fel ca si cei care au luptat atunci in anii ’40. Dar… acum ce face aceasta tara pentru voi? 
Si va mai intreb ceva: Ce insemna Romania atunci in anii ’30 – ’40? Si… ce inseamna Romania acum? Exista termeni de comparatie?
Cei care cunosc istorie si au o cultura generala, stiu ca Romania in perioada interbelica era o forta economica in Europa. Nu degeaba eram numiti „granarul Europei”. Produceam aproape pentru toata Europa. Acum din „producatori” am devenit… numai „consumatori”.
Cine sunt oare vinovatii pentru dezastrul economic al Romaniei? In niciun caz NU voi, bravi militari ai Armatei Romaniei.
Va salut dragi OSTASI, va respect si va multumesc pentru promovarea Romaniei pe plan international, prin executarea misiunilor din teatrele de operatii cu profesionalism si daruire.
Din pacate, numai voi si sportivii romani, mai fac cinste Romaniei pe plan international.
Apreciez Liga Militarilor Profesionisti si ii doresc viata indelungata si cat mai multe activitati.
Onoare si Patrie!
Andreea

Iulian
Oaspete
Iulian
12 aprilie 2012 21:15

Andreea ai perfecta dreptate, noi militarii si sportivii romani, ce mai ridicam drapelul Romaniei, sus la catarg. Multumim pentru aprecieri, sigur in familia ta, exista un militar. Sarbatori fericite de pasti, tuturor romanilor!

facebook-profile-picture
Administrator
11 martie 2012 15:54

„Alte tari, natiuni, aviatii si istorici nu obosesc in a-i onora in fel si chip, iar noi nu le putem nici macar publica jurnalele ori memoriile.
Esti liber astazi, capitane Serbanescu, poti sa pasesti pe strazile Bucurestiului si ale tarii, dar esti un necunoscut. Este foarte tarziu sa te mai prezentam, nu prea avem cui.
Te-au tinut prea mult ascuns. Uite insa ca o facem totusi, cine stie…”
_
Cornel MARANDIUC – revista „Orizont aviatic”

*
O facem si noi domnule Marandiuc, noi cei din Liga Militarilor Profesionisti,
alaturi de fundatia doamnei E. Arbanas – „Erou Cpt. Aviator Alexandru Serbanescu”
*
Danut ALBU – Prim-vicepresedinte L.M.P.

cristea
Oaspete
cristea
23 martie 2012 18:03

Felicitari lmp-ului pentru aceste articole. Propun un parteneriat  cu asociatia „Cultul Eroilor”. Cred ca nu ar fi o problema, meritati pe deplin o colaborare.
Cristea S, sgp

eforie
Oaspete
eforie
12 aprilie 2012 21:20

Sunt destule monumente ale ostasilor romani din primul razboi mondial, prin satele dobrogene care sunt in paragina. Impreuna cu cei de la „Cultul Eroilor”, cu ajutorul primarilor, dar si cu sprijinul nostru al lmp-ului am putea reface si ingriji aceste monumente. Ce spuneti despre acasta propunere?

Lupu Mugurel
Oaspete
Lupu Mugurel
6 aprilie 2012 10:39

Intalnirea cu conducerea „Cultului Eroilor” filiala Constanta, este demult programata, dar a intervenit ca intotdeauna factorul timp. Aproape toti suntem in activitate si tot ceea ce facem, facem in timpul liber si asa limitat.
Avem foarte multe activitati in plan si o sa le luam pe rand.
Multumim pentru propunere.
Lupu Mugurel – Vicepresedinte LMP

danutshark
Oaspete
danutshark
29 martie 2012 17:09

Multumim pentru felicitari. Avem in plan, un parteneriat cu „Cultul Eroilor”, filiala Constanta. Am luat legatura cu Col. (r) Macovei, urmeaza sa stabilim o intalnire oficiala. 
Danut Mocanu – Vicepresedinte LMP

dumitrescu
Oaspete
dumitrescu
14 martie 2012 19:49

Un articol minunat si un clip foarte bine realizat.  Ma bucur ca mai sunt romani carora le pasa de istoria noastra, de eroii nostri. Ma intristez cand vad ca in ziua de azi sunt din ce in ce mai putine publicatii sau emisiuni tv care isi aduc aminte de soldatii romani, eroi ai celui de-al doilea razboi mondial.
Domnilor din LMP, aveti tot respectul meu.
Dumitrescu  Bogdan

facebook-profile-picture
Administrator
20 martie 2012 7:42

Domnule Dumitrescu,  doresc sa va asigur ca mai sunt romani carora le pasa de istoria noastra si de eroii nostri.

In curand pe site-ul ligii,  va aparea un articol nou, cu un interviu filmat,  realizat de reporterul Oana Nuta impreuna cu echipa L.M.P.

Cel care a fost intervievat este domnul General de flotila aeriana ION DOBRAN, veteran de razboi (93 de ani), unul din asii aviatiei de vanatoare romane din timpul celui de-al doilea razboi mondial.

Cu stima,

Danut ALBU – Presedinte L.M.P.

Stoian
Oaspete
Stoian
20 martie 2012 16:02

Multumim doamnei Oana Nuta pentru profesionalismul dovedit si pentru implicarea voluntara in acest minunat proiect – LIGA MILITARILOR PROFESIONISTI.
Felicitari lui Danut Albu pentru investirea de catre Adunarea Generala a ligii, in functia de Presedinte LMP. 
Stoian, membru lmp

TALLIL
Oaspete
TALLIL
8 martie 2012 19:10

Cu ocazia zilei de 8 martie , am deosebita placere de a trasnmite tuturor doamnelor si domnisoarelor din armata Romaniei multa sanatate , fericire si dragoste in viata alaturi de cei dragi !!

facebook-profile-picture
Administrator
8 martie 2012 17:06

CUM POATE FI CARACTERIZAT CURAJUL PILOTILOR ROMANI IN AUGUST 1944?
In 18 august 1944 are loc un raid de bombardament la care participa 370 de bombardiere (B-29 „Liberator” – celebrele „Fortarete zburatoare”), impreuna cu escorta lor ( avioane de insotire – celebrele „Mustang”). In total americanii insumau in jur de 800 de avioane.
Alexandru Serbanescu cu pilotii sai din Grupul 9 Vanatoare au decolat sa-si apere tara… Mai ramasese 13 avioane gata de lupta si 13 piloti romani in viata… 13!! ATAT!!!
13 Messershimtt Bf  impotriva la 430 de avioane de vanatoare si 370 de bombardiere americane…
*
Dan ALBU – L.M.P.

Eftimie
Oaspete
Eftimie
28 martie 2012 10:02

Foarte interesanta istorisirea celor 13 care au decolat sa lupte impotriva a sute de avioane americana. Ar trebui facuta o emisiune tv despre acest act de eroism al aviatorilor romani din acea perioada.

Sandulescu
Oaspete
Sandulescu
14 martie 2012 9:24

A fost un atac la sacrificiu… un atac fara sorti de izbanda. Au vrut sa aratate si sa demonstreze americanilor, ca pilotii romani lupta pentru tara lor pana la ultimul avion, pana la ultimul om… presarand zona Ploiestiului cu rugurile funerare ale avioanelor lor doborate, luand cu ei pe lumea cealalta cat mai multi inamici.
Dumnezeu sa-i aibe in paza sa, pe eroii aviatori din acele timpuri…

OLARU
Oaspete
OLARU
10 martie 2012 22:53

Daca ar fi sa ne luam dupa cifre, ar insemna sa catalogam atacul impotriva aviatiei americane ca una nebuneasca. Dar citind articolul si informandu-ma din alte surse, mi-am dat seama ca cei care au mai ramas (13) din elita aviatorilor romani, atunci in august 1944, nu si-au facut decat datoria de militari ai Armatei Romane. 
Atunci cei 13 ar fi putut sa se eschiveze, invocand superioritatea numerica a inamicului, raport 60/1 pentru americani… Dar nu au facut-o, au decolat si s-au dus peste ei ca acei  faimosi japonezi (kamikaze). Au cazut in lupta majoritatea, inclusiv Serbanescu… Ce-au facut ei atunci?
AU LUPTAT PENTRU ROMANIA! PENTRU ONOARE!!
CINSTE LOR!

facebook-profile-picture
Administrator
8 martie 2012 12:48

Neluptand nicio zi alaturi de URSS, dupa 23 august 1944, autoritatile romane n-au avut interes sa popularizeze faptele de arme ale lui Serbanescu si a camarazilor sai, ei fiind necunoscuti generatilor de dupa cel de-al doilea Razboi Mondial.
Daca asii aviatiei romanesti din acele vremuri ar fi supravietuit razboiului ar fi fosti inchisi in inchisorile comuniste la ordinul rusilor, asa cum s-a intamplat cu multi ofiteri de rang superior ai armatei romane.
*
Dan ALBU – L.M.P.

facebook-profile-picture
Administrator
20 februarie 2012 12:22

2%
PENTRU LIGA MILITARILOR PROFESIONISTI

*
NU PIERDE NICIO CLIPA!
“TOTI PENTRU UNUL, 2% PENTRU TOTI”
*

 

 

 

ACT NON VERBA! (FAPTE NU VORBE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUIE LA FONDUL LIGII MILITARILOR PROFESIONISTI!
DESCARCA DE PE SITE-UL L.M.P. FORMULARUL, COMPLETEAZA-L SI DEPUNE-L LA ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE TERITORIALE PANA LA 15 MAI 2012!
*
LEGEA 571/2003 DIN CODUL FISCAL PERMITE DIRECTIONAREA A 2% DIN IMPOZITUL PE VENIT UNEI ORGANIZATII NON-GUVERNAMENTALE, NON-PROFIT.
DACA MILITARII NU OPTEAZA PENTRU ACEASTA ALTERNATIVA, BANII SE DUC AUTOMAT LA STAT!

*
DATELE: 
COD DE IDENTIFICARE FISCALA: 27535960
IBAN RO50RNCB0817118580560001
*
DIRECTIONEAZA 2% DIN IMPOZITUL PE VENIT PLATIT STATULUI PE ANUL 2011 CATRE LIGA MILITARILOR PROFESIONISTI!
*
CAMARAZI!
IMPREUNA VOM REUSI!!
FITI ALATURI DE LIGA MILITARILOR PROFESIONISTI!
*
CONSILILUL DIRECTOR AL LIGII MILITARILOR PROFESIONISTI

ganea
Oaspete
ganea
23 februarie 2012 19:29

Dragi camarazi sunt militar angajat si nu am putut sa strang mai mult de 11 formulare de 2% pentru ca multi sgp, a fost directionati sa dea pentru o asociatie militara. Este adevarat nu au fost obligati sa le completeze si nici nu s-au facut presiuni, dar multi colegi au preferat sa dea unde li sa indicat. In schimb sotia mea a strans pentru lmp peste 30 de formulare de la colegele ei de servici. Le voi depune personal.
Si eu si colegii mei apreciem foarte mult aceasta liga a militarilor angajati, pentru faptul ca datorita lor am obinut unele drepturi la care nu ne gandeam vreodata sa le avem.
Succes in continuare!

tirdea
Oaspete
tirdea
23 februarie 2012 14:38

am depus si noi, 28 de formulare, pentru liga militarilor profesionisti, la administratia financiara. nu s-au putut mai multe pentru ca s-au mai dat si la alte asociatii militare. respect pentru l.m.p.

facebook-profile-picture
Administrator
20 februarie 2012 12:22

ANUNT IMPORTANT!
*
IN ATENTIA TUTUROR MEMBRILOR LIGII MILITARILOR PROFESIONISTI
*
MEMBRII LIGII MILITARILOR PROFESIONISTI, INSCRISI RECENT IN LIGA, SUNT RUGATI SA CONTACTEZE CONDUCEREA L.M.P. PENTRU A DA DOUA FOTOGRAFII TIP LEGITIMATIE.
O FOTOGRAFIE SE ATASEAZA LA CEREREA DE INSCRIERE A FIECARUI MEMBRU, CERERE CE SE AFLA IN BAZA DE DATE (CONFIDENTIALA) A L.M.P.
A DOUA FOTOGRAFIE PENTRU LEGITIMATIA DE MEMBRU AL LIGII.
*
MEMBRII LIGII CARE NU SUNT DIN CONSTANTA POT TRIMITE POZELE INTR-UN PLIC PE ADRESA LIGII,
CONSTANTA – STR. POET ANDREI MURESAN NR. 28 , COD  900338
*
LEGITIMATIILE SUNT GRATUITE!

MULTUMIRI SPECIALE DOAMNEI MIHAELA POPA PENTRU SPRIJINUL ACORDAT!
VA MULTUMIM!
*
CONSILIUL DIRECTOR AL LIGII MILITARILOR PROFESIONISTI

facebook-profile-picture
Administrator
20 februarie 2012 12:19
Al doilea Război Mondial a fost pentru aviaţia militară română prilejul de a-şi demonstra întreaga capacitate de luptă, bazată în primul rând pe extraordinarele calităţi de zburători ale aviatorilor români, dar şi pe remarcabilele maşini de zbor, dintre care multe au fost fabricate în ţara noastră.Printre piloţii de vânătoare români, un loc aparte îl deţine căpitanul aviator Alexandru Şerbănescu, acela care, atât pe frontul de est, cât şi în apărarea teritoriului, a reuşit un număr remarcabil de victorii în luptele aeriene, fiind considerat, alături de cpt. av. (r.) Constantin “Bâzu Cantacuzino unul dintre marii aşi ai vânătoarei române.Alexandru Şerbănescu s-a născut la Coloneşti, jud. Olt, la data de 17 mai 1912. De mic s-a simţit atras de disciplina militară, alegând să studieze la Liceul Militar “Mănăstirea Dealu” din Târgovişte. A urmat în continuare cursurile Şcolii Militare de Ofiţeri de infanterie de la Sibiu, absolvind-o în 1933 cu gradul de sublocotenent.Prima lui funcţie a fost aceea de comandant de pluton la Batalionul 3 Vânători de munte de la Braşov, dovedindu-se, în ciuda tinereţii sale, un bun meseriaş. Era continuu preocupat să se perfecţioneze, de aceea a optat, în 1939, pentru Şcoala de observatori aerieni. Aici şi-a descoperit Şerbănescu adevărata vocaţie, aceea de zburător, pentru că în iarna lui 1939 a decis să renunţe la arma vânători de munte în favoarea aviaţiei, începându-şi exerciţiile de zbor pe avioane Fleet G. 10, I.A.R. 27 şi I.A.R. 38. A primit, la 31 octombrie 1940, brevetul de pilot de război. În anul următor s-a brevetat pilot de vânătoare şi, după ce a executat, în cadrul Flotilei 1, Grupul 9 Vânătoare, peste 60 de ore de zbor în misiuni de apărare a litoralului românesc pe I.A.R. 80, a făcut trecerea pe avionul Messerschmitt Bf-109. Cu acest tip de avion, AlecuŞerbănescu a fost încadrat în Escadrila 57, Grupul 7 Vânătoare, unitate pregătită pentu a fi aruncată în focul luptelor de pe frontul de est.În septembrie 1942, de abia sosit pe aerodromul de la Karpovka, în apropiere de Stalingrad, lt. av. Şerbănescu este nevoit să preia comanda escadrilei 57, în locul cpt. av. Al. Manoliu, căzut în luptă. Misiunile grupului constau în acea fază a războiului în însoţirea avioanelor de bombardament, care executau atacuri împotriva oraşului Stalingrad, apărarea propriului teren de zbor şi, ceea ce le plăcea cel mai mult, vânătoare liberă.După o perioadă în care aviaţia germană şi română au deţinut supremaţia aeriană, începând cu a doua parte a anului 1942, sovieticii, ajutaţi şi de americani, au reuşit să ridice în aer un număr impresionant de avioane de toate tipurile. Luptele erau crâncene şi inegale; vânătorii români zburau de obicei în formaţii mici, de două-trei avioane, erau nevoiţi adesea să se înfrunte cu grupuri mari de sovietici. Tehnica de pilotaj a alor noştri era superioară şi, ajutaţi şi de performanţele Bf-urilor 109 E, obţineau numeroase victorii. Pentru Şerbănescu, ziua de 17 septembrie a adus primul avion inamic doborât, un IAK.Odată cu trecerea timpului, situaţia armatelor aliate germană şi română devenea tot mai grea. Deşi dădeau tot ce aveau mai bun în ei, luptătorii români au ajuns la un moment dat dat într-o situaţie disperată, atunci când trupele au fost încercuite în apropiere de Stalingrad. Terenurile de aviaţie aflate în folosinţa românilor se aflau într-o situaţie disperată, dintr-o clipă-n alta tancurile sovietice ameninţând să le ocupe. Aceasta ar fi însemnat nu numai căderea în prizonierat a piloţilor şi personalului tehnic, ci şi pierderea tuturor avioanelor , ceea ce ar constituit o grea lovitură pentru armata noastră. În această situaţie, locotenentul Şerbănescu a fost obligat să organizeze apărarea aerodromului, dispunându-şi subordonaţii în poziţii de luptă ca pe infanterişti. În disperare de cauză, atunci când tancurile inamice au apărut la lizieră, Şerbănescu a ordonat ca Messer-urile să fie ridicate cu bechia pe nişte butoaie de benzină, transformându-le astfel în redutabile arme de atac la sol. Sovieticii, surprinşi şi crezând că au în faţă tunuri antitanc, s-au retras, permiţând astfel avioanelor să se pregătească de decolare. Se cuvine remarcat aici spiritul de sacrificiu al piloţilor, care, renunţând la staţiile de radio, au reuşit să transporte cu avioanele monoloc Bf-109 membri ai unităţii tehnice (lt. av. Tiberiu Vinca a contrazis în acel moment toate instrucţiunile fabricantului, reuşind să decoleze cu încă doi oameni la bord).După o perioadă de refacere la Poiana Braşov, piloţii Grupului 7 se reîntorc pe front, fiind încadraţi în flotila germană “Üdet”, dotată cu avioane Bf-109 G4, cel mai modern avion de vânătoare german al momentului. Românii au făcut cu acest prilej dovada profundului lor patriotism, refuzând categoric să poarte uniforma germană şi insistând ca avioanele lor să poarte culorile româneşti. În primă instanţă, nemţii nu au fost de acord, dar au acceptat totuşi, în felul acesta recunoscând profesionalismul aviatorilor noştri. Şerbănescu, avansat la gradul de căpitan aviator, a primit din nou comanda grupului, care a provocat inamicului pierderi grele, atât în tehnică volantă cât şi terestră.Odată cu retragerea armatei române, şi Grupul 7 este nevoit să se retragă de pe un aerodrom pe altul, tot mai aproape de teritoriul românesc. Luptele aeriene sunt numeroase; cpt. av. Alexandru Şerbănescu (alături de neînfricaţii săi camarazi: “Bâzu” Cantacuzino, Dobran, Dicezare, Mucenica, Chirvăsuţă, Milu, Mălăcescu şi mulţi ani, ale căror nume au rămas scrise cu litere de aur în cartea de istorie a românilor) face minuni de vitejie la manşa “G”-ului său. Este iubit de ai săi, victoriile sale sunt popularizate şi în ţară prin presa de specialitate, dar şi mai mult este temut de adversari, care de cele mai multe ori preferau să evite lupta atunci când recunoşteau avionul cu nr. 1 galben. Totuşi, în luptele de pe frontul de est reuşeşte să doboare zeci de inamici.Iarna 1943 – 1944 găseşte România într-o situaţie deosebit de dificilă. În est, frontul se apropia de graniţele patriei, în timp ce dinspre vest, forţele Naţiunilor Unite atacau prin raiduri de bombardament obiective strategice şi economice româneşti. Primul raid de proporţii a avut loc la 1 august 1943, atunci când peste 180 de bombardiere americane B 24 Liberator au atacat instalaţiile petroliere de pe Valea Prahovei. Vânătorii români… Citeste mai mult »
ionion
Oaspete
ionion
14 februarie 2012 11:29

Propun ca LMP sa mai editeze articole cu eroii armatei romane, eroi pe care noi nu am auzit de ei. Pana sa apara acest articol si citindu-l pe primul, nu auzisem de Cpt. Av. Erou Alexandru Serbanescu.
Nu pot decat sa apreciez LMP pentru postarea de articole cu tenta istorica.
Cu deosebit respect,
Ion Ion

Lupu Mugurel
Oaspete
Lupu Mugurel
8 martie 2012 17:39

Asa vom face domnule Ion. Vom continua sa postam articole despre istoria noastra si despre eroii nostri stiuti dar mai ales… nestiuti sau nepopularizati.
Cu acelasi respect,
Lupu Mugurel F-222  – Secretar-administrator LMP

BALTA LOUIS EDMOND-VICEPRESEDINTE L.M. P.
Oaspete
BALTA LOUIS EDMOND-VICEPRESEDINTE L.M. P.
12 februarie 2012 0:50

AVEM NEVOIE DE EROII NOSTRII.
AVEM NEVOIE DE READUCERI AMINTE A FAPTELOR LOR.
AVEM NEVOIE  DE OAMENI PRECUM DOAMNA ELEONORA ARBANAS CARE NE REIMPROSPATEAZA MEMORIA CU ACEST ARTICOL DEOSEBIT , CARE PUNE IN EVIDENTA EXCEPTIONAL DE BINE SPIRITUL CAT SI DARUIREA CU CARE SI-A APARAT TARA EROUL AVIATOR ALEXANDRU  SERBANESCU.
NUMAI CU AJUTORUL ACESTOR OAMENI DEOSEBITI PUTEM PASTRA NEALTERATA SI VIE ISTORIA ACESTUI POPOR LUPTATOR.
SPER INTRO FRUCTUOASA COLABORARE INTRE LIGA NOASTRA SI FUNDATIA DOAMNEI ARBANAS.
SUNT BINE VENITE SI URMATOARELE COLABORARI CE VOR URMA IN PERIOADA IMEDIAT URMATOARE PENTRU A MENTINE ACEST SITE CA O ADEVARATA CARTE DE ISTORIE DESCHISA.
CU RESPECT BALTA LOUIS EDMOND- VP L.M.P.

mocanu danut
Oaspete
mocanu danut
11 februarie 2012 16:51

Voi propune in urmatoarea sedinta LMP, ca  „ACT NON VERBA” (fapte nu vorbe) sa devina al doilea dicton al LIGII MILITARILOR PROFESIONISTI.
Danut M. – LMP

Fane
Oaspete
Fane
12 februarie 2012 21:05

Vi se potriveste acest dicton. Chiar ati facut treaba pentru noi, sgp recunoastem. Crin are dreptate, altii au fost doar cu vorbele.

facebook-profile-picture
Administrator
16 februarie 2012 14:54

Ati deviat de la subiectul articolului. Va rog comentati numai pe subiect.
Va multumim pentru intelegere.
Dan ALBU – L.M.P.

crin
Oaspete
crin
19 februarie 2012 20:20

Imi cer scuze, dar am spus un adevar. Sper sa va schimbati impresia despre mine, cand ma ve-ti cunoaste. 
Cu respect deosebit pentru liga militarilor profesionisti,
Crin G.

facebook-profile-picture
Administrator
22 februarie 2012 16:30

Sa speram domnule Crin!
Dan A. – L.M.P.

crin
Oaspete
crin
11 februarie 2012 21:27

Voi lmp-ul ati demonstrat cu fapte. Altii au fost doar cu gura si nu au facut nimic pentru noi sgp, si acum ne cer sa le dam cei 2%.

dumitrescu
Oaspete
dumitrescu
15 februarie 2012 17:03

domnule Albu, nu le mai luati apararea, chiar daca s-au infintat primii, nu au facut nimic, nu au actionat cu nimic in sprijinul nostru al militarilor angajati.  despre articolul de mai sus? nota 10! nota 10 pentru acest site! nota 10 pentru lmp, pentru tot ce-ati intreprins pentru noi. va multumim.

florin66
Oaspete
florin66
17 februarie 2012 22:52

Sa stii ca nu le ia nimeni apararea. Sunt de acord cu cele spuse de Danut. Si vreau sa mai spun ceva, la vemea cind  ROMIL a luat fiinta nimeni nu avea curajul sa ridice glasul in legatura cu drepturile M.A.C.ilor, afirm aceasta deoarece am fost printre persoanele care a fost in legatura cu membrii ROMIL de la inceput, fiind primul memebru ROMIL din Ardeal . CA au ajuns unde au ajuns este o alta problema care ii priveste in mod direct, si nu este problema noastra.Asa cum a spus Danut nu ne intereseaza ce fac altii ,ne intereseaza doar ceea ce facem noi.
Cu stima
Florin gabriel Cocus
Vicepresedinte L.M.P.

Milu
Oaspete
Milu
28 februarie 2012 7:01

sunt de acord cu tot ce a spus Crin.

marius
Oaspete
marius
23 februarie 2012 12:39

Eu cred ca cei din acea asociatie, nu au avut rezultate pentru ca nu au muncit, nu s-au zbatut cum au facut cei din lmp. S-au infintat primii este adevarat in frunte cu Col. Popa si Minel Tepeliga, si au inceput ceva in 2009, actiuni pentru castigarea drepturilor de militari a mac-ilor, sustinuti atunci, de fostul caporal sanitar din Slobozia, actualmente consilier al ministrului apararii Nedelcu Dinu, din Turda de Cocus Florin si Hadarean si mai ales de cei din Constanta.  Se pare ca cei care au pus „osul” la munca, pentru aparitia L-51, au parasit acea asociatie si au infintat in 2010, liga militarilor profesionisti. (cei ce au cerut schimbarea denumirii sgv in profesionisti, -sgp –  dupa numele ligii.)
Cred ca ati alocat prea mult spatiu in privinta celor de la romil si cred ca Dan are dreptate, comentariile trebuiesc axate doar pe articolul respectiv.
Am onoarea,
Marius T.

TALLIL
Oaspete
TALLIL
23 februarie 2012 19:35

Salut, sunt din Craiova si va respect pentru ceea ce faceti.
Respect, deasemenea si asociatia Romil, dar stiind ca sunt olteni se invidiaza unii pe altii…
Mult succes mai departe ambelor asociatii .
Sunt mandru ca sunt oltean si ca de aici a plecat flacara demnitatii noastre!!!

crin
Oaspete
crin
24 februarie 2012 13:48

Flacara demnitatii noastre a aprins-o Minel Tepeliga, cel care a infintat si a fost sufletul asociatiei romil… si nu cei care sunt acum la conducerea romilului. Pe Minel Tepeliga, l-au indepartat si i-au desfintat functia in mod umilitor. De aceea sunt unde sunt, au mai ramas doar 6-7 membri.
Asa cum spune si Marius, cei care au muncit cu adevarat atunci in 2009 si inceputul lui 2010, pentru L-51/2010, s-au desprins si au infintat liga. Si tot ei au muncit pentru L-23/2011. Trebuie sa spunem adevarul.
RESPECT pentru Minel Tepeliga!
RESPECT pentru LMP!

facebook-profile-picture
Administrator
24 februarie 2012 9:37

Felicitari colegului din Craiova, pentru cum gandeste!
Dan ALBU – L.M.P.

Naicu
Oaspete
Naicu
20 februarie 2012 15:57

Domnule Florin Cocus, daca ati fost printre primii care ati luat legatura cu cei din Craiova, as dori sa va intreb de ce ati plecat din acea asociatie care a dezamagit? De ce voi din Ardeal v-ati unit cu baietii din Constanta si cu cei din tara si ati infintat Liga Militarilor Profesionisti?
Nu cumva din cauza neseriozitatii celor din romil?

florin66
Oaspete
florin66
26 februarie 2012 20:39

Acesta este un subiect foarte delicat si personal nu doresc sa fac afirmatii care ar putea jigni persoane care nu merita. Nu este nici timpul, nici locul si totodata nu suntem noi cei in masura sa analizam activitatea ROMIL.Timpul este cel care va hotari cine este cel care merita laudele pentru activitatea desfasurata . La fel cum am declarat si in legatura cu modificarea legii 384 petrecuta la sfirsitul anului trecut, cind in timp ce unii aduceau elogii doar unor persoane, eu spuneam ca meritul este al tuturor celor care de-a lungul timpului s-au implicat in aceasta lupta pentru cistigarea drepturilor unei categorii de militari care nu au  precupetit nici un efort in indeplinirea datoriei fata de tara si care ca rasplata au primit aceasta lege 384 care a fost o mare bataie de joc . Deci stimate coleg  eu sunt de parere ca fiecare dintre noi face greseli , dar numai cine nu munceste nu greseste , sunt  de parereca cel  mai bine ar fi sa ne continuam activitatea in acelasi mod in care am facut-o si pina acum  si sa ii lasam sa faca ce cred ei ca este mai bine, pentru ca asa cum spuneam mai sus timpul va dovedi meritele fiecaruia

Cu stima
Florin Gabriel Cocus
Vicepresedinte L.M.P.

george
Oaspete
george
16 februarie 2012 10:43

nu le mai faceti atata reclama, lasatii in pace, sunt disperati, nu mai au credibilitate in fata militarilor profesionisti si nu-i mai baga nimeni in seama. nu vedeti ca pe site-ul lor sufla vantul?

Zainea
Oaspete
Zainea
16 februarie 2012 10:09

Si acum ne „flutura” o hartie pe site-ul lor, in care se lauda ca „vezi doamne” sunt recunoscuti ca partener al MApN. Te umfla rasul, cand ii vezi.
Acea hartie arata, doar ca au fost luati in evidenta de minister, ca un ONG cu specific militar se atat.  Chestia cu zicala „fudulului”… stiti voi.

facebook-profile-picture
Administrator
12 februarie 2012 13:25

Domnule Crin, nu am fost de acord cu 4 sau 5 comentarii pe care le-ati trimis in decurs de cateva saptamani, si noi nu le-am publicat. Am sa va raspund pentru insistenta dvs, ca pe noi, cei din L.M.P. nu ne intereseaza cum isi gestioneaza alti colegi din tara, propria asociatie. Nu ne intereseaza ce ne-ati scris, ca romilul foloseste alta titulatura decat cea oficiala, nu ne intereseaza ca nu au avut actiuni si activitati in sprijinul SGP, sau ca in acea asociatie mai sunt doar cativa membri.
Pentru toate aceste probleme pe care le semnalati noua, cel mai cinstit este sa va adresati celor din romil.
Am inteles ca-l apreciati foarte mult pe Minel Tepeliga. Si noi il apreciem foarte mult. Dar ii apreciem in acelasi timp si pe Sorin Stroila, Prodea Marin sau Popa Marian.
Este „bucataria” lor interna si noi nu avem dreptul sa ne amestecam.
Nu va ascund faptul ca si eu am facut parte din acea asociatie, care dupa parerea mea, si nu numai, au avut si au meritul de a fi primii care s-au infintat pentru apararea drepturile militarilor angajati.
De ce am ales sa plecam din romil? Asta este problema noastra.
M-am uitat pe baza de date a L.M.P.-ului si din 248 de membri nu v-am regasit ( prenumele „Crin”), si ma bucur pentru asta.
Sincer daca trimite-ti o cerere de inscriere in L.M.P. voi propune Consiliului Director sa nu aprobe intrarea dvs in liga.
De ce? pentru ca sunteti prea rautaciuos. Ori un membru L.M.P. trebuie sa dea dovada de cinste, onoare, spirit de corp, de camaradererie in primul rand.
Va salut.
Dan ALBU – Prim-vicepresedinte L.M.P.

facebook-profile-picture
Administrator
15 februarie 2012 21:27

Nu a fost niciodata o competitie intre noi. In primul rand, sunt colegii nostri si avem scopuri comune si nu trebuie sa existe distensiuni intre noi ( nu a existat pana acum) si in al doilea rand, nu poti fi cu cineva intr-o competitie, daca acel „cineva”, nu se ridica cel putin la nivelul tau.
Dan A. – L.M.P.

Barbu
Oaspete
Barbu
15 februarie 2012 20:15

oricum, au ramas singuri, au pierdut competitia si foarte multi sgp nu mai vor sa auda de ei, nu au ridicat un deget pentru drepturile noastre.

facebook-profile-picture
Administrator
10 februarie 2012 21:02

„Nu inteleg ca un inamic, oricat de mare si puternic ar fi, sa intre in tara mea ca-n sat fara caini si s-o pustieasca. Nu se va putea spune ca in Romania nu a iesit niciun roman in fata americanilor, chiar daca pierdem batalia.”
*

Ultimele cuvinte inainte, de a se urca in carlinga avionului, ale Capitanului Aviator Alexandru Serbanescu, comandantul Grupului 9 vanatoare din Escadrila 57, cazut la datorie pe 18 august 1944, in ziua ultimului mare raid american asupra Ploiestiului.

*
Dan ALBU – Prim-vicepresedinte L.M.P.

ganea
Oaspete
ganea
12 februarie 2012 20:43

Credeti ca mai sunt in ziua de azi, romani la fel de patrioti ca-n acele timpuri grele pentru tara? eu, cred ca da. Voi ce spuneti?

florin66
Oaspete
florin66
10 februarie 2012 20:34

Aceste comemorari ne ajuta sa mergem inainte cu fruntea sus, pentru ca „un popor care nu isi cunoaste istoria nu merita sa existe”. Sper ca cei din tanara generatie sa invete ceva din aceste lectii de istorie.

Cu stima
Florin Gabriel Cocus
Vicepresedinte L.M.P.

Tiberiu
Oaspete
Tiberiu
12 februarie 2012 20:50

Domnule Florin, pentru ca tanara generatie sa cunoasca adevarata istorie a neamului romanesc ar trebui ca-n cartile de istorie (liceu), sa existe pagini intregi cu capitole despre istorie militara, despre eroii pe care noi, romanii ar trebui sa elogiem faptele lor de arme si sacrificiul suprem.
Atunci sa avem pretentia ca „tanara generatie” sa invete… sa le insuflam dragostea de tara in primul rand. Felicitari pentru articol.
Va salut cu respect.

florin66
Oaspete
florin66
26 februarie 2012 20:43

Am credinta ca nu va trece mult timp pina cind nu istoria militara cum spui tu , ci adevarata istorie a tarii sa revina in cartile de istorie si eroii ei sa fie cinstiti asa cum se cuvine.

Cu stima
Florin Gabriel Cocus
Vicepresedinte L.M.P.

cetaceul
Oaspete
cetaceul
10 februarie 2012 19:49

Salutam „Fundatia Cpt. aviator erou Alexandru Serbanescu”!
Felicitari doamnei Presedinte Arbanas pentru tot ceea ce faceti in spiritul marelui erou national! Am fi foarte bucurosi sa ne cunoastem si speram ca liga noastra sa se infrateasca cu fundatia dumneavoastra.
ONOARE SI PATRIE!
Mircea Cavadia _ F-221  –  Membru in Consiliul Director LMP

Calin
Oaspete
Calin
11 februarie 2012 21:19

Impresionant. Am citit celalalt articol „Cpt. Aviator Erou Alexandru Serbanescu, postat de dumneavoastra, pe acest site, la „eroii neamului”, in care se evoca viata si cariera militara a celebrului aviator erou din al doilea razboi mondial.
Apreciez foarte mult diversitatea articolelor, de la sedinte ale ligii, interviuri cu comandanti, articole de istorie militara, tehnica militara, etc.
Faceti o treaba buna si cred ca comandantii dumneavoastra va apreciaza pentru tot ceea ce faceti in numele, gradatului profesionist din armata romana.
Sa auzim de bine pentru armata romana, pentru militarii profesionisti!
Servesc Patria!
Cu respect,
Calin C.

Lupu Mugurel
Oaspete
Lupu Mugurel
10 februarie 2012 18:56

Multumim doamnei Arbanas, pentru invitatia de a participa la CENTENARUL ALEXANDRU SERBANESCU!
Voi propune in Consiliul Director al ligii, semnarea unui protocol oficial de colaborare intre Liga Militarilor Profesionisti si Fundatia Cpt. aviator erou Alexandru Serbanescu.

Orice popor din lume, trebuie sa-si cinsteasca eroii indiferent de invinsi sau invingatori! 

Felicitari doamna Eleonora Arbanas pentru faptul ca va implicati intr-un proiect de cunoastere a unui mare EROU AL ROMANIEI! Erou, care generatia mai tanara trebuie sa-l cunoasca si care trebuie sa fie prezent in CARTEA DE ISTORIE A NEAMULUI ROMANESC!
ONOARE SI PATRIE!
Lupu Mugurel, F-222 – Secretar administrator LMP

mocanu danut
Oaspete
mocanu danut
9 februarie 2012 18:37

Cpt. aviator Alexandru Serbanescu a fost unul dintre pilotii de elita a aviatiei romane din timpul celui de-al doilea razboi mondial.
Vom posta in curand pe site-ul L.M.P., cu ajutorul doamnei Eleonora Arbanas, Presedinta fundatiei „Cpt. aviator erou Alexandru Stefanescu”, un articol despre batalia aeriana de la Stalingrad, in care au fost implicati asii aviatiei romanesti de la acea vreme.
GLORIE ETERNA CELOR CARE AU MURIT APARANDU-SI TARA…
ONOARE SI PATRIE!
Danut Mocanu – Vicepresedinte LMP

facebook-profile-picture
Administrator
9 februarie 2012 18:26

Istoria si eroii certifica existenta unui popor iar poporul care nu-si cinsteste eroii nu exista”

Va multumim doamna Eleonora Arbanas pentru acest articol ce reflecta viata unui mare roman : Capitan aviator erou Alexandru Serbanescu. 
Eroul care a luptat la Stalingrad si a cazut la datorie pe pamant romanesc in apararea rafinariilor de pe Valea Prahovei.
Speram in continuare intr-o frumoasa colaborare camaradereasca intre Liga Militarilor Profesionisti si Fundatia Erou aviator Alexandru Serbanescu. 
*
ONOARE SI PATRIE!
*
Dan Albu – Prim-vicepresedinte L.M.P.

wpDiscuz