SPONSORI OFICIALI

ONOARE SI RESPECT PENTRU VETERANI

18157237_883452615127323_8713268450987735298_n

Cu prilejul sărbătoririi ,,Zilei veteranilor de război” în garnizoanele romanesti, se desfăşura ceremoni militare17 şi religioase. La activitate alături de veteranii de război, militari, poliţişti şi reprezentanţi ai administraţiei publice locale, sunt invitaţi să participe cadrele militare în rezervă şi retragere, reprezentanţii organizaţiilor sociale şi culturale, cetăţeni şi elevi.
.
În urma celui de-al Doilea Război Mondial, România a înregistrat peste 900.000 de morţi, răniţi, dispăruţi, prizonieri, răniţi şi invalizi (circa 92.000 de militari decedaţi). În prezent, mai sunt în viaţă aproximativ 11.300 veterani de război, circa 400 văduve de război şi în jur de 75.500 văduve de veterani de război.
În semn de recunoaştere a meritelor acestora pentru apărarea independenţei, suveranităţii, integrităţii teritoriale şi a intereselor României, a fost instituită prin Hotărârea de Guvern nr. 1222/2007 ,,Ziua veteranilor de război”, fiind marcată anual la 29 aprilie.

.
De la strămoşii noştri romani am moştenit, printre altele, şi cuvântul ”veteran”, adică ostaş roman care după 25 de ani de540924-533528333337644-124001153-n_27019800 serviciu militar era declarat cetăţean roman şi era împroprietărit. Pe teritoriul Daciei Romane aceşti veterani au avut o contribuţie determinantă în procesul etnogenezei poporului român.
.
Dupa Războiul de Independenţă, în care s-au sacrificat zece mii de ostaşi din cei 58.700 care au constituit Armata de Operaţii, regele Carol I, la solicitarea supravieţuitorilor, a promulgat Înaltul Decret prin care s-a creat, în conformitate cu Convenţia Statelor Europene de la Geneva, titlul de ”veteran de război”. La articolul 2, Înaltul Decret Regal din 29 aprilie 1902, prevedea: ” Pentru ca fiecărui ostaş  veteran să i se asigure liniştea şi ocupaţiunea pentru restul de viaţă, i se va pune la dispoziţie cele necesare în acest scop, ca stimulent pentru generaţiile viitoare”. Se instituie onorantul titlu de ”VETERAN DE RĂZBOI”.
.
Veteranii de război se organizează pentru cinstirea şi ridicarea de monumente, sub înaltul patronaj al reginei Maria, ia fiinţă Societatea ”Cultul Eroilor”. Veteranii de război şi-au adus o contribuţie semnificativă, de-a lungul anilor, la cinstirea memoriei celor căzuţi pe câmpurile de bătălii.
.veterani1_59638600
La 4 iunie 1945 s-a semnat Decretul – Lege nr. 440 privind acordarea calităţii de ”veteran” foştilor luptători în războaiele din anii 1913, 1916-1919 şi 1941-1945, dar de unele drepturi se bucurau doar cei ce luptaseră în vest, nominalizaţi ca ”antifascişti”, dispărând din peisajul societăţii româneşti ”veteranii de război”. Reforma agrară prin care participanţii la cel de-al Doilea Război Mondial au fost împroprietăriţi cu 1, 1 hectare este anulată prin cooperatizarea agriculturii româneşti.
.
Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război prevede 2-460x250
Art. 1.
Au calitatea de veteran de război persoanele care au participat la primul sau al doilea război mondial în armata română și s-au aflat într-una din următoarele situații:

a) au luptat în unități militare – subunități, mari unități sau comandamente – la diferite eșaloane ori au făcut parte din formațiunile logistice, astfel cum sunt prevăzute în Nomenclatorul Marelui Stat Major;
b) au acționat în unitățile speciale din zona interioară la dezamorsarea proiectilelor, precum și la curățarea teritoriului de mine până la 31 decembrie 1946;
c) au fost comandanți militari sau comandanți ai gărzilor militare ori membri în comisiile militare de control și recepție în întreprinderi furnizoare de material de război, prevăzute în Nomenclatorul Marelui Stat Major;
d) au luptat pe teritoriul național vremelnic ocupat de inamic, împotriva acestuia, în unități ori formațiuni constituite,veterani-de-razboi recunoscute ca atare de Marele Stat Major;
e) au făcut parte din justiția militară, poliția militară, jandarmerie, din unități de pompieri militari și companii de poliție din cadrul Ministerului de Interne, care au acționat în zona de operațiuni ori s-au aflat în unități sau formațiuni constituite și au acționat în timpul războiului, în perioadele arătate în Nomenclatorul Marelui Stat Major;
f) au devenit invalizi de război;
g) au fost prizonieri de război.
.
Art. 2.
Sunt considerați, de asemenea, veterani de război:
a) cetățenii români din orice teritoriu care s-au înrolat voluntar și au luptat în rândurile armatelor Națiunilor Unite;veterani
b) locuitorii din provinciile românești, vremelnic ocupate în perioada 1940-1945, care au fost încorporați sau mobilizați în mod obligatoriu și au luptat în armatele altor state, în cazul în care și-au păstrat sau redobândit cetățenia română și domiciliul în România;
c) persoanele de naționalitate germană care au fost încadrate obligatoriu în unități ale armatei germane, în cazul în care și-au păstrat sau redobândit cetățenia română și domiciliul în România.
.
Art. 3.
Invalid de război este veteranul de război care a suferit prin rănire sau accidentare în timpul sau din cauza războiului o invaliditate atestată printr-un act medical legal.
.
Schimbarea regimului politic din România faciliteaza initiativa unui grup de veterani, atât din Eest cât si din Vest, ca la 27 decembrie 1989 sa înfiinteze Asociatia Nationala a Veteranilor de Razboi, organizatie independenta, neguvernamentala, apolitica, nepatrimoniala si nepartinica – non profit, cu statut de utilitate publica, întrunea în rândurile sale „fostii luptatori supravietuitori în cele doua razboaie mondiale, vaduve de razboi si vaduve de veterani de razboi”.
.
.
A.N.V.R. functioneaza pe baza Legii 49/1991; 44 si 68/1994; 303/2007 si 205/2008 si are personalitate juridica pe baza Hotarârii Judecatoresti nr.392/20.02.1990.
Asociatia are filiale în toate judetele tarii si în sectoarele Capitalei, este membra a Federatiei Mondiale a Vechilor Combatanti (F.M.A.C.) cu sediul la Paris si participa la toate activitatile acesteia, iar la structurile sale au aderat:imageResize Asociatia Cavalerilor Ordinului „Mihai Viteazul”, Asociatia Invalizilor de Razboi, Asociatia „Traditia Cavaleriei”, Liga Navala Româna, Asociatia Cavalerilor Ordinului „Virtutea Aeronautica”, Uniunea Veteranilor de Razboi, Veteranii de razboi din Ministerul de Interne s.a.
.
Bucurându-se de atentia si asistenta Ministerului Apararii Nationale, A.N.V.R. a avut înca de la înfiintare un reprezentant al ministerului pe lânga asociatie, apoi s-a constituit Sectia asistenta pentru veterani de razboi, pentru ca la data de astazi sa fiinteze Directia Calitatea Vietii Personalului, cu activitate distincta si în domeniul veteranilor de razboi.
.646x404
Veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război, persoanele persecutate din motive politice, cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cadrele militare care au participat la acțiuni militare în afara țării sunt în continuare scutiți de la plata impozitului pe clădiri, pe terenuri, pe mijloacele de transport, pentru bunurile aflate în proprietate sau coproprietate.
.
.

Ziua de 29 aprilie este un reper în calendarul oricărui român, fiind ziua în care necropped-regina-maria-01 omagiem veteranii de război, acei viteji care au recurs la sacrificii pentru ca noi, astăzi, să putem trăi liberi.

Titlul de veteran de război, cu sonorități grave și solemne, pline de cinste și respect, nu este oferit de cineva anume la zile festive, ci se dobândește prin jertfă.

Au lăsat urme adânci, în timp şi suflet, în conştiinţa generaţiilor care n-au pregetat să meargă până la sacrificiul suprem pentru a se pune în slujba înfăptuirii idealurilor sfinte, supreme, ale patriei şi poporului greu încercat.
.
Onoare si respect pentru Veterani!
sigla veteran de razboi
.

Va prezentam filmul artistic romanesc NOI CEI DIN LINIA INTAI
.
„Noi, cei din linia întâi” este un film românesc realizat de Sergiu Nicolaescu în 1986. Acțiunea filmului se petrece în octombrie 1944 (prima parte) și decembrie-ianuarie (a doua parte) pe fronturile din Transilvania, Ungaria și Ceho-Slovacia.
.

Lasă un comentariu

avatar

wpDiscuz