SPONSORI OFICIALI

ÎN ATENŢIA REZERVIŞTILOR MILITARI

DSCF0123

Ministerul Apărării Naţionale implementează o nouă concepţie de asigurare a hrănirii şi pazei unităţilor militare prin înfiinţarea a două filiale ale CN ROMTEHNICA SA, SC Ro-ArmySecurity SA şi SC Ro-ArmyCatering SA, specializate în activităţi de pază şi hrănire. Cele două filiale vor înlocui, începând cu 1 ianuarie 2012, operatorii economici care asigură în prezent respectivele servicii de pază şi de hrănire.

Această concepţie, elaborată de specialiştii instituţiei, vizează în primul rând îmbunătăţirea acestor tipuri de servicii şi reducerea cheltuielilor cu până la 30%, în contextul în care situaţia economică a ţării şi bugetul alocat armatei impun adoptarea de măsuri concrete pentru utilizarea cu eficienţă maximă a resurselor financiare bugetare.

Prin înfiinţarea acestor două societăţi comerciale se vor crea, în perioada 2011-2014, peste 6.000 de locuri de muncă, în garnizoane de pe întreg teritoriul României. Locurile de muncă sunt destinate rezerviştilor militari, peste 5.500 fiind oferite soldaţilor şi gradaţilor voluntari, care au părăsit Armata din motive neimputabile lor şi care doresc să-şi continue activitatea în domeniul logistic sau în cel de pază.

SC RO-ARMYSECURITY SA

I. INFORMAŢII GENERALE

Societatea Comercială RO-ARMYSECURITY S.A., filială a C.N. ROMTEHNICA S.A specializată în pază şi intervenţie, aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale, asigură servicii de pază pentru obiective şi unităţi militare.

Înfiinţată în urma unei strategii elaborate de specialiştii militari, la iniţiativa conducerii Ministerului Apărării Naţionale, societatea vizează îmbunătăţirea serviciilor de pază şi intervenţie şi va conduce la reducerea cheltuielilor, în contextul în care situaţia economică a ţării şi bugetul alocat armatei impun adoptarea de măsuri concrete pentru utilizarea cu eficienţă maximă a resurselor financiare bugetare.

Procesul de implementare a concepţiei de pază a obiectivelor militare a debutat în anul 2011, se va realiza etapizat şi va prelua, treptat, paza şi intervenţia la obiectivele M.Ap.N.
Ro-Armysecurity va crea noi locuri de muncă, acestea putând fi ocupate cu preponderenţă de soldaţi şi gradaţi voluntari trecuţi în rezervă din motive neimputabile lor şi de cadre militare în rezervă, categorii de personal care deţin un nivel bun de pregătire militară generală şi de specialitate.

II. CONDIŢII ŞI CRITERII DE SELECŢIE

Societatea angajează personal specializat în condiţiile impuse de lege, potenţialii candidaţi trebuind să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

– să fie cetăţean român şi să aibă vârsta de cel puţin 18 ani;
– să fie atestat profesional, potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare înscrise în Legea nr. 40/2010;
– să aibă domiciliul în România;
– să cunoască limba româna scris şi vorbit;
– să fie declarat „apt” din punct de vedere medical si psihologic;
– să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
– să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
– să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiilor în care a intervenit reabilitarea;
– sa nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie în ultimii 5 ani.

Dosarul de candidat conţine următoarele documente:

1. cerere de angajare;
2. atestatul profesional;
3. copie de pe livretul militar, după caz;
4. copie de pe certificatul de naştere;
5. copie de pe cartea de identitate;
6. certificat de cazier judiciar eliberat cu maximum 3 luni înainte de data depunerii;
7. copii ale documentelor care atestă pregătirea profesională;
8. copii ale documentelor care atestă experienţa profesională;
9. fişa de examinare medicală;
10.fişa de examinare psihologică.
III. ÎNREGISTREAZĂ CURRICULUM VITAE PENTRU LUAREA ÎN EVIDENŢĂ

Formatul cv-ului este de tip european(http://www.mapn.ro/recomandari/recomandare_all.php?id=22)

IV. LOCAŢII

Societatea urmeză să desfăşoare activităţi de pază şi intervenţie la obiective militare în unităţi din următoarele judeţe, după cum urmează:
– începând cu finele anului 2011: Bucureşti;
Judeţul Ilfov.
– începând cu anul 2012:
Judeţul Constanţa;
Judeţul Sibiu;
Judeţul Alba;
Judeţul Prahova;
Judeţul Braşov;
Judeţul Buzău;
Judeţul Argeş;
Judeţul Vâlcea;
Judeţul Dâmboviţa.

Etapele preluării obiectivelor dispuse în judeţele menţionate vor fi făcute publice ulterior.

V. CONTACT

Sediu social: Calea Plevnei nr. 141 A, sector 6, Bucuresti
Adresa de corespondenţă: B-dul Timişoara nr. 5C, sector 6, Bucureşti,
cod poştal 061301
Telefon: 021 318 50 04/ int. 264; Fax: 021 318 50 00 / 318 50 35
e-mail: roarmysecurity@gmail.com

SC RO-ARMYCATERING SA

I. INFORMAŢII GENERALE

Societatea Comercială RO-ARMYCATERING S.A., filială a C.N. ROMTEHNICA S.A specializată în activităţi de hrănire, aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale, asigură servicii de hrănire pentru personalul Armatei României.
Înfiinţată în urma unei strategii elaborate de specialiştii militari, la iniţiativa conducerii Ministerului Apărării Naţionale, societatea vizează îmbunătăţirea serviciilor de hrănire şi va conduce la reducerea cheltuielilor, în contextul în care situaţia economică a ţării şi bugetul alocat armatei impun adoptarea de măsuri concrete pentru utilizarea cu eficienţă maximă a resurselor financiare bugetare.

Trecerea unităţilor militare din Armata României la hrănirea în sistem propriu, prin filiala specializată a CN ROMTEHNICA SA, reprezintă o strategie pe termen lung, care se va desfăşura în trei etape.

În prima etapă, pentru aproximativ 200 de unităţi militare în care îşi desfăşoară activitatea circa 26.000 de militari, se asigură centralizat, printr-o singură achiziţie publică, produsele agroalimentare necesare acestor unităţi.
În etapa a doua, care va debuta la începutul anului 2012, filiala specializată a CN ROMTEHNICA SA va prelua activitatea de hrănire în instituţiile militare de învăţământ şi în bazele de instrucţie, care în prezent se execută pe baza contractelor de prestări servicii cu operatorii economici de profil, şi va asigura produsele agroalimentare pentru celelalte unităţi militare.

Ro-Armycatering va crea noi locuri de muncă, acestea putând fi ocupate cu preponderenţă de soldaţi şi gradaţi voluntari trecuţi în rezervă din motive neimputabile lor şi de cadre militare în rezervă, categorii de personal care deţin un nivel bun de pregătire de specialitate.

II. CONDIŢII ŞI CRITERII DE SELECŢIE

Societatea angajează personal specializat în condiţiile impuse de lege, pentru funcţiile de : administrator, şef cantină, şef depozit, bucătar, ospătar, ajutor de ospătar, patiser, manipulant mărfuri, potenţialii candidaţi trebuind să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:
– să fie cetăţean român şi să aibă vârsta de cel puţin 18 ani;
– să aibă domiciliul în România;
– să cunoască limba română scris şi vorbit;
– să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical şi psihologic;
– să aibă studii corespunzătoare şi să fie atestaţi pentru cerinţele postului pentru care candidează;
– să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
– să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni.

Dosarul de candidat va conţine următoarele documente:

1. cerere de angajare;
2. certificat de cazier judiciar;
3. copii ale documentelor de studii (diplome sau adeverinţe);
4. copie a actului de naştere;
5. copie a actului de identitate;
6. copie de pe livretul militar, după caz;
7. recomandare de la ultimul loc de muncă;
8. fişa de examinare medicală;
9. fişa de examinare psihologică.

III. ÎNREGISTREAZĂ CURRICULUM VITAE PENTRU LUAREA ÎN EVIDENŢĂ

Formatul cv-ului este de tip european(http://www.mapn.ro/recomandari/recomandare_all.php?id=22)
IV. LOCAŢII

Societatea urmează să desfăşoare activităţi de hrănire în unităţi militare în următoarele localităţi, după cum urmează:
– începând cu finele anului 2011: Bucureşti.
– începând cu anul 2012:
1. Piteşti
2. Râmnicu Vâlcea
3. Alba Iulia
4. Câmpulung Moldovenesc
5. Caracal
6. Craiova
7. Sibiu
8. Făgăraş
9. Braşov
10.Breaza
11.Buzău
12.Bobocu
Etapele preluării obiectivelor dispuse în localităţile menţionate vor fi făcute publice ulterior pe site.

V. CONTACT

Sediul social : Calea Plevnei nr.141A, sector 6, Bucureşti
Adresa de corespondenţă : B-dul Timişoara nr. 5C, sector 6, Bucureşti, cod poştal 061301
Tel. : 021 318 50 04 / int.162
Fax : 021 318 50 32
e-mail : roarmycatering@gmail.com

 

 

Citiţi Observatorul Militar nr. 43/2011,pag. 9: Interviul Domnului Consilier Dinu Nedelcu

http://www.mapn.ro/publicatii/2011/43.pdf

 

(Preluarea de date şi informaţii de către terţi, fără acceptul administratorului site-ului, se supune prevederilor legale.)

Lasă un comentariu

avatar

Sortează după:   Cele mai noi | Cele mai vechi | Cele mai votate
TALLIL
Oaspete
TALLIL
19 martie 2012 18:10

LA NUMAI 47 DE ANI Azi 19.03.2012 am condus pe ultimul drum pe Plt.maj.Bunea Liviu un om deosebit si foarte,bun camarad.Nu era problema sa nu o rezolve.                    

DUMNEZEU SA-L ODIHNEASCA

Mitica
Oaspete
Mitica
30 noiembrie 2011 10:40

„GEME TARA DE SOMERI,
NIMENI NU MAI ANGAJEAZA
SI TE UITI IN JUR CU GROAZA
CA S-AU INMULTIT DE IERI.

Ii VEZI PESTE TOT – STINGHERI –
CUM TRISTETEA SI-O BOTEAZA ;
GEME TARA DE SOMERI,
NIMENI NU MAI ANGAJEAZA !

DOCTORI, TINERI, INGINERI
NU INTREZARESC VREO RAZA,
IAR SPERANTA LE-O RETEAZA
NOI SI NOI CONCEDIERI….
… GEME TARA DE SOMERI…”

Stefan Sasa ( ziarul ‘ Valea Prahovei’ )

BALTA LOUIS EDMOND-VICEPRESEDINTE L.M. P.
Oaspete
BALTA LOUIS EDMOND-VICEPRESEDINTE L.M. P.
9 noiembrie 2011 0:44

ACEASTA LIGA ARE NEVOIE DE OAMENI IN ADEVARATUL SENS AL CUVANTULUI PENTRU PROMOVAREA ACESTOR ACTIUNI ALE DOMNULUI MINISTRU ,ALE DOMNULUI CONSILIER NEDELCU ,ALE LIGII SI NU IN IN ULTIMUL RAND ALE VOASTRE CEI CE COMENTATI CU ARDOARE SI CU INTELEPCIUNE IN ACEASTA PAGINA. VA MULTUMESC PENTRU COMENTARIILE DUMNEAVOASTRA PERTINENTE. SI UNDE MAI PUI CA UNII AU SI „NUME” DE LUPTATORI: CETACEU,SHARK,GLADIATOR ETC. ACELASI RESPECT DIN PARTEA MEA SI CELORLALTI COMENTATORI. CHIAR DACA PASII NOSTRII SUNT TIMIZI, DAR HOTARATI, VETI VEDEA REZULTATE.
BALTA LOUIS EDMOND_VICEPRESEDINTE L.M.P.

gigi
Oaspete
gigi
8 noiembrie 2011 19:54

Recunoasterea grupelor de munca este primordiala,daca s-ar recunoaste ar demonstra profesionalismul celor din liga si in acelasi timp dorinta celor de la conducere de a rezolva  pentru totdeauna o problema legata de discriminare.(ma refer la recunoasterea grupelor de munca din anii “90 pana in prezent).Marirea varstei pana la 50 de ani este iar un lucru foarte bun,de ce sa nu ramana in sistem unul care este apt medical si care are conditie fizica buna?…dedicat  20 de ani sistemului?!(ca si colegii  subofiteri,ofiteri )Treaba cu firmele de ‘caterinca’ nu rezolva problema. Cei din Galati,Braila,Tulcea ce fac? Naveta cumva? Pe ce salarii vor lucra?.Nu cumva e praf in ochi? Ne vom convinge in timp dar nu trebuie sa se renunte la marirea varstei la 50 de ani,este singura varianta prin care s-ar dovedi recunostinta pentru cei  care au servit patria peste 20 de ani.

Cristian
Oaspete
Cristian
6 noiembrie 2011 18:07

Excelenta idee. Sper sa nu aiba legatura cu alegerile de anul viitor. SGV sunt o resursa umana de foarte buna calitate, au o varsta cand in mod normal ar trebui sa dea cele mai bune randamente.

gavros
Oaspete
gavros
4 noiembrie 2011 15:29

Nu ne mai gandim ca nu mai avem tinute… ne ne mai gandim ca suferim la capitolul piese de schimb… poate cu timpul se vor rezolva si aceste probleme… Primordial pentru SGV ( viitori gradati profesionisti) sunt grupele de munca militare din urma si marirea limitei de varsta la 50 de ani.
Si mai ales faptul ca soldele sa ramana intregi!! sa nu ni se mai taie din salarii acum in plina criza, mai ales ca 2012 se anunta un an greu… Fiecare dintre noi trebuie sa fim constienti la locul de munca sa incercam sa facem economie la curentul electric la combustibil la orice, pentru ca la buget sunt din ce in ce mai putini bani si cum am mai spus important este sa ne ramana salariile intregi macar, pentru ca la anul cresteriile salariale vor fi inghetate de actualul guvern.
Avem incredere ca atata timp cat se afla Ministru Oprea la conducerea M.Ap.N. nu se vor face disponibilizari in armata. Este foarte important sa ne patram locurile de munca si sa nu se intample asa cum s-a intamplat in MAI.
Felicitari LMP!
Respect consilierului Nedelcu!
Cinste Ministrului Gabriel Oprea!

Grigoriu
Oaspete
Grigoriu
4 noiembrie 2011 14:33

Bravo baieti! se pare ca vom avea in cel mai scurt timp un proiect de lege care trebuie legiferat cat mai repede, marirea limitei de varsta la 50 de ani si recunoasterea grupelor de munca conform cadrelor militare din anii ’90 pana in prezent. 
Felicitari conducerii LMP si domnului consilier Dinu Nedelcu! recomand postarea unei fotografii a domnului consilier pe site-ul LMP.
Multumim domnului Ministru Gabriel Oprea pentru tot ceea ce face pentru militarii profesionisti! se pare ca aceasta va fi noua titulatura a sgv, o propunere pertinenta a ligii militarilor profesionisti.
Va salut cu repect.
ONOARE SI PATRIE!

Albu Danut
Administrator
4 noiembrie 2011 16:02

Domnule Grigoriu pertinenta recomandarea dumneavoastra si problema s-a rezolvat.  Fotografia domnului consilier Dinu Nedelcu a fost postata in cadrul acestui articol.

monea
Oaspete
monea
4 noiembrie 2011 12:24

Asa domnule Ministru! puneti la munca! am pe scara doi pensionari militari, banuiesc fosti subofiteri, care toata vara mi-au zdranganit tablele in geam (stau la parter) de nu puteam sa ma odihnesc. 
Au „ciulit” urechile cand le-am spus de acest site si de masura cu Romtehnica si cred ca-i intereseaza. Intrebarea mea este daca pot renunta ei la partidele de pescuit, la zdranganitul tablelor si mai ales la… bere?!
Cred ca da, chiar daca au pensii mai pot face un ban mai ales ca am inteles ca se va lucra in ture.
Am si o intrebare: cei care nu au fost angajati in armata dar au satisfacut stagiul militar se poate angaja la cele doua societati?
Multumesc.

florin
Oaspete
florin
7 noiembrie 2011 17:26

Sa te vad si eu pe tine la pensie ce activitati vei avea,si mai este o vorba prostul moare de grija altuia , „Masura se adreseaza exclusiv militarilor in rezerva.”dar potrivit legislaţiei acest lucru nu poate fi făcut,asa ca incearca cu un cv poate vei cunoaste mai multi militari si-ti vei schimba atitudinea!
Sper sa nu se supere administratorul pentru acest comentariu.

Albu Danut
Administrator
4 noiembrie 2011 14:07

Masura se adreseaza exclusiv militarilor in rezerva.

cetaceul
Oaspete
cetaceul
4 noiembrie 2011 12:17

O masura extraordinar de buna pentru rezervistii militari acum in plina criza!
Salutam aceasta masura a Ministerului Apararii Nationale!
Vrem sa salutam un prieten al marinarilor si anume pe Dinu Nedelcu care in colaborare cu L.M.P. incearca sa aduca aceasta categorie de militari [sgv] acolo unde le este locul – IN CATEGORIA CADRELOR MILITARE! sa beneficiem si noi de toate drepturilor celor care ne sunt superiori.
Domnule Dinu noi marinarii vrem sa va cunoastem mai bine, camarazii nostri din conducerea L.M.P. (Dan, Mugurel, Louis etc ), care va cunosc ne-au spus ca sunteti un OM extraordinar care ati plecat de jos [sgv] incercand pe functia dumneavoastra de consilier pe probleme de sgv, sa rezolvati multe probleme cu care se confrunta gradatii voluntari.
Domnule Consilier va asteptam la Constanta! 

Domnule Ministru noi marinarii militari va dorim multa sanatate si sa ne conduceti cat mai mult timp!

ONOARE SI PATRIE!

Mircea C._ F-221 – Membru in Consiliul Director L.M.P.

tofi69
Oaspete
tofi69
3 noiembrie 2011 21:47

…Jos palaria domnule ministru Gabriel Oprea,jos palaria domnule consilier Dinu Nedelcu,jos palaria Liga Militarilor Profesionisti si membrilor fondatori.
Mult succes L.M.P.
Onoare si patrie .

Ontelus
Oaspete
Ontelus
3 noiembrie 2011 16:26

Inca o veste minunata pe langa cele trecute. Felicitari Ligii Militarilor Profesionisti si mai ales Respect pentru Domnul Ministru si Consilierului acestuia.

Nu vreau sa supar pe nimeni dar din ce am citit mai sus, in afara bucatarilor, de la bordul unei nave (din marina militara) nu se prea poate redirectiona nimeni. Exemplu: un mecanic, electrician, timonier, etc. nu prea cred ca-l vor angaja pentru paza sau ospatar. Sa fim realisti.
Nu am vazut nici un loc pe care se poate angaja un mecanic, mecanic vitalist,electrician,etc. 

Oricum, este un pas foarte mare spre bine. Sa o tinem tot asa si vom dormi si noi linistiti cu gandul ca vom avea ceva si pentru copii nostri.

Albu Danut
Administrator
4 noiembrie 2011 14:15

Razvane, si un fost motorist sau un fost timonier poate sa se angajeze si sa execute paza intr-o unitate militara! Si acestia au fost militari si stiu ce inseamna un consemn sau o arma de foc, nu?
Vorbim mai multe duminica 06.11.2011 la sediul ligii unde va avea loc sedinta L.M.P. pe luna noiembrie.
Dan Albu

danutshark
Oaspete
danutshark
3 noiembrie 2011 15:44

Apreciem initiativa domnului Ministru Oprea si a Ministerului Apararii de a solutiona o problema a fostilor militari care nu-si gasesc de munca acum in plina criza.
Aceasta initiativa este de bun augur nu numai pentru fostii sgv dar si pentru cadrele militare care vor sa-si rontujeasca veniturile pensie+salariu.
Felicitari camaradului si prietenului nostru DINU NEDELCU si multumim pentru fructuoasa colaborare cu conducerea LIGII MILITARILOR PROFESIONISTI!
Multumim, de asemenea, Ministrului Apararii, domnului GABRIEL OPREA pentru ca a dat curs cererilor noastre din rapoartele L.M.P.  ce i-au fost adresate, fiind de acord cu marirea limitei de varsta la 50 de ani si acordarea grupelor de munca in conditii speciale/deosebite conform cadrelor militare din 1990 pana in prezent. 
DOMNULE MINISTRU, LIGA MILITARILOR PROFESIONISTI VA PREZINTA ONORUL!

Danut Mocanu – Vicepresedinte L.M.P.

F. Doru
Oaspete
F. Doru
3 noiembrie 2011 14:42

Apreciem efortul domnului Ministru Oprea pentru cei in rezerva cat si pentru militarii voluntari in activitate si anume marirea limitei de varsta la 50 de ani+grupe de munca militare.
Felicitari PROFESIONISTILOR din CONSTANTA care au avut si au in continuare un rol foarte important in cererile pentru imbunatatirea statutului nostru.
Avem intr-adevar un Consilier!!
si
Avem in sfarsit un Ministru!!! 
ONOARE SI PATRIE!

HRISTU
Oaspete
HRISTU
3 noiembrie 2011 14:36

Foarte important este si schimbarea titulaturii de sgv in gradat profesionist.
Noi nu am fost voluntari niciodata. Aceasta propunere a de a ne numi „profesionisti” se datoreaza tot LIGII MILITARILOR PROFESIONISTI!
Felicitari LMP si consilierului Dinu NEDELCU!
Respect domnului Ministru Gabriel OPREA!

enache
Oaspete
enache
3 noiembrie 2011 14:31

Apreciem munca celor din liga militarilor profesionisti si a Consilierului Ministrului pe probleme de sgv, domnul D. Nedelcu, pentru gradatii voluntari in activitate dar si pentru cei in rezerva.
Nu imi venea sa cred in comunicatul LMP in legatura cu marirea limitei de varsta la 50 de ani si a recunoasterii grupelor de munca din 1990 pana in prezent, dar interviul domnului Consilier mi-a confirmat ca LMP este o liga socio-profesionala serioasa si merita toate respectele noastre ale sgv-ilor.
Toata stima pentru MINISTRUL GABRIEL OPREA!
Felicitari LMP!

Mihai S.
Oaspete
Mihai S.
3 noiembrie 2011 13:43

Am incredere in domnul Ministru Gabriel Oprea, in domnul consilier Dinu Nedelcu in Liga Militarilor Profesionisti care ne sustin pe noi cei care am iesit din sistem si nu avem unde munci.
Onoare si Respect Domnului Ministru, care a reusit sa schimbe in bine soarta militarilor defavorizati.
Va doresc un mandat cit mai lung la conducerea Ministerului deoarece avem nevoie de dumneavoastra.
  Multumesc L.M.P-ului ca exista si ca lupta pentru fostii si actualii militari angajati din armata romana.
     Am onoarea sa va salut.
Mihai .S. – Valenii de munte-Prahova

florin
Oaspete
florin
3 noiembrie 2011 13:00

Listele sunt pentru baza de date ,de pe acele liste se selecteaza candidatii?sau trebuie trimis c.v  ,am vazut si un model de cv!
Vreau si eu sa multumesc ligi militarilor profesionisti pentru informatii si domnului consilier Dinu Nedelcu pentru implicare si nu in ultimul rand domnului ministru Gabriel Oprea pentru profesionalismul de care da dovada, profesionalism dovedit prin proiectele pe care le propune si tot odata le pune si in practica cea ce il face sa fie respectat de aceasta categorie profesionala si anume de militari.
 

Albu Danut
Administrator
3 noiembrie 2011 14:57

Listele se predau de catre L.M.P. domnului consilier Dinu Nedelcu, urmand ca reprezentanti ai Romtehnicii sa va contacteze telefonic.

florin
Oaspete
florin
3 noiembrie 2011 16:16

Multumesc pentru raspuns.Am pus aceasta intrebare doarece eu am informat despre acest proiect cativa fosti colegi iesiti din sistem si domniile lor nu sunt familiarizati cu internetul asa ca le-am dat eu nr. de telefon a persoanelor de contact si vreau sa le dau informatii corecte.
Deci sa inteleg ca cei de pe liste asteapta sa fie sunati ,dupa care descarca CV-ul il complecteaza si il trimit celor de la romtehnica dupa care daca e acceptat urmeaza dosarul .

Gabriel Merlan LMP
Oaspete
Gabriel Merlan LMP
3 noiembrie 2011 8:33

Sunt convins că acest proiect iniţiat şi demarat de domnul ministru Gabriel Oprea va aduce multe schimbări  bune, în sistemul naţional de apărare.Este într-adevăr un proiect  mare , implică multă organizare şi responsabilitate care în acelaşi timp va rezolva problema multor colegi ramaşi fară  serviciu,mă bucur că  LMP. contribuie la aceasta acţiune.Am citit cu drag interviul domnului Dinu Nedelcu  !! este un consilier de cinste pentru noi SGV-ii,avem un reprezentant de valoare al categoriei noastre.Cu respect Gabriel Merlan.

Vraja
Oaspete
Vraja
2 noiembrie 2011 21:36

Va felicit domnule consilier DINU NEDELCU pentru implicarea inbunatatirii statutului SGV-ilor si va multumesc pentru sprijinul acordat.Totodata multumesc domnului Ministru Gabriel Oprea pentru initiativele legislative ce privesc militarii. Este un lucru bun caci le intindeti o mana de ajutor fostilor SGV-i care au trecut in rezerva la limita de varsta 40-45 de ani care vor avea posibilitatea de angajare la SC Ro-ArmySecurity SA si SC Ro-ArmyCatering SA

Am onoarea sa va salut

Jony
Oaspete
Jony
2 noiembrie 2011 21:12

se vede ca avem un consilier de valoare care stie sa ne reprezinte .FELICITARI DOMNULE CONSILIER. FELICITARI L.M.P.

VIOREL
Oaspete
VIOREL
2 noiembrie 2011 20:07

ACESTE MASURI DEOSEBITE DE IMPORTANTE IL DEFINESC PE DOMNUL MINISTRU GABRIEL OPREA CA CEL MAI VIZIONAR SI PROLIFIC MINISTRU POST-DECEMBRIST.DOMNULE CONSILIER VA FELICIT PENTRU MODUL CUM NE REPREZENTATI.CU DEOSEBIT RESPECT IN NUMELE CELOR 30.000 DE SGV.IMI PERMIT SA VA MULTUMESC.

daniel
Oaspete
daniel
2 noiembrie 2011 19:57

DOMNULE CONSILIER NEDELCU, VA ROG SA-MI PERMITETI SA VA FELICIT IN NUMELE TUTUROR MILITARILOR PROFESIONSTI .ABNEGATIA SI CONSECVENTA DE CARE DA-TI DOVADA VA RECOMANDA CA UN ADEVARAT CONSILIER.CU DEOSEBITA COSIDERATIE DOMNULE MINISTRU OPREA.

Marius C.
Oaspete
Marius C.
2 noiembrie 2011 19:15

Foarte interesant interviul dlui consilier Nedelcu! Urez succes dlui ministru Oprea in toate initiativele legislative care privesc militarii. In sfarsit se gandeste cineva si intreprinde ceva concret pentru sgv in ultimii 20 de ani (si fostii m.a.c.). Felicitari si LMP ptr promptitudinea cu care ne informeaza.

wpDiscuz