duminică 25 feb 2018

SPONSORI OFICIALI

IN ATENTIA MILITARILOR PROFESIONISTI: CORPUL SGP VA BENEFICIA DE ORDINUL ONORIFIC „IN SERVICIUL PATRIEI”!

13566076_1112661455442360_1143092811_n

Preocupati de imbunatatirea calitatii vietii si a nivelului profesional a tuturor categoriilor de militari ai Armatei Romane, factorii decidenti din Ministerul Apararii Nationale au realizat si inaintat in procedura de dezbatere publica LEGEA PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA UNOR ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA DOMENIUL APARARII, ORDINII PUBLICE SI SECURITATII NATIONALE.
.
Proiectul vine in intampinarea propunerilor inaintate Ministerului Apararii Nationale de catre Liga Militarilor Profesionisti, ducand la eliminarea discrepantelor din sistem, prin introducerea de noi drepturi pentru Corpul SGP, echivalente celorlalte categorii de militari ai Armatei Romasne.
.
Liga Militarilor Profesionisti isi face datoria, ca si pana acum, de a va prezenta LEGEA PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA UNOR ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA DOMENIUL APARARII, ORDINII PUBLICE SI SECURITATII NATIONALE.

Dat fiind faptul ca proiectul se afla in dezbatere publica, puteti transmite propuneri si sugestii direct pe site-ul Ligii Militarilor Profesionisti urmand ca toate propunerile pertinente sa fie inaintate factorilor decidenti din MApN.
.
Cap. Danut ALBU
Presedinte Liga Militarilor Profesionisti

.
*
*
*
*
*
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

LEGE
pentru modificarea şi completarea unor acte normative
care reglementează domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

.

.

Art. I.

– Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. După articolul 9 se introduce un articol nou, articolul 91, cu următorul cuprins:
„Art. 91. – Cadrele militare trecute în rezervă sau direct în retragere au dreptul la pensie militară de stat potrivit legii.”
2. La articolul 85 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:
„a1) la împlinirea vârstei care conferă dreptul la pensie de serviciu pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare, în condiţiile legii.”
3. Alineatul (2) al articolului 85 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Trecerea în rezervă sau direct în retragere se face din oficiu, în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), e), f), i1), I), m) şi n), la propunerea consiliilor de judecată, în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. i) şi j), la cererea cadrelor militare, în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a1), iar, în celelalte condiţii, la propunerea comandanţilor unităţilor din care fac parte, înaintată ierarhic.”

.

Art. II.

– Articolul 18 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 24 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 18. – (1) Soldaţii şi gradaţii profesionişti au dreptul la pensie militară de stat, potrivit legii.
(2) Soldaţii şi gradaţii profesionişti, pensionari militari, cărora li s-a conferit Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15, 20 şi 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale beneficiază de un spor de 10%, 15% şi, respectiv, 20% din cuantumul pensiei.
(3) Soldaţii şi gradaţii profesionişti beneficiază de încadrarea în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii a activităţii pe care o desfăşoară sau a locului de muncă unde lucrează, conform legislaţiei aplicabile cadrelor militare în activitate.
(4) De dispoziţiile alin. (3) beneficiază şi persoanele care au îndeplinit funcţii în calităţile prevăzute la art. 71 alin. (1).”

.

Art. III.

– Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1267 din 29 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Titlul legii se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Lege privind Semnul onorific în Serviciul Patriei pentru ofiţeri, funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri şi preoţi militari”
2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 1. – Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă ofiţerilor, funcţionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri şi preoţilor militari, din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, care au 15, 20 şi 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale.”
3. Alineatul (1) al articolului 2, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 2. – (1) Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri, funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri şi preoţi militari, se prezintă sub două forme cu valoare ierarhică egală: însemnul şi bareta.”
4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 3. – Regulamentul privind descrierea şi modul de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri, funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri şi preoţi militari, pentru fiecare categorie, precum şi modelul desenat al semnului onorific sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta lege.”
5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 5. – Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri, funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri şi preoţi militari, se poate conferi în număr nelimitat.”
6. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 6. – (1) Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri, funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri şi preoţi militari, se conferă pentru:
a) 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale;
b) 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale;
c) 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale.
(2) Prin activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale se înţelege perioada cumulată în care persoanele prevăzute la alin. (1) au calitatea de:
a) ofiţer, maistru militar, subofiţer, funcţionar public cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri, în activitate;
b) militar angajat pe bază de contract/jandarm angajat cu contract/poliţist de frontieră angajat cu contract/soldat şi gradat voluntar/soldat şi gradat profesionist, în activitate;
c) preot militar aflat în activitate.”
7. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 12. – Ofiţerii, funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri şi preoţii militari, decoraţi cu Ordinul Meritul Militar, instituit în anul 1954, cu Semnul onorific în Serviciul Armatei şi cu Semnul onorific în Serviciul Patriei, beneficiază de prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.”
8. Titlul Anexei nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Regulament privind descrierea şi modul de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri, funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri şi preoţi militari.”
9. La Anexa nr. 1, articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 2. – Semnul onorific în Serviciul Patriei se poate acorda ofiţerilor, funcţionarilor publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri şi preoţilor militari pentru:
a) 15 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale;
b) 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale;
c) 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale.
10. La Anexa nr. 1, articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 7. – Pentru conferirea Semnului onorific în Serviciul Patriei, ofiţerii, funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri şi preoţii militari, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să aibă o vechime în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale de 15, 20 sau 25 de ani de activitate;
b) să aibă rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, evidenţiate prin calificative de cel puţin «bun» în aprecierile de serviciu din ultimii 4 ani premergători anului în care urmează să li se confere semnul onorific.”
11. La Anexa nr. 1, articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 8. – Pentru conferirea Semnului onorific în Serviciul Patriei nu se iau în calcul:
a) la vechimea în activitate, timpul în care ofiţerii în activitate, funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri şi preoţii militari, au fost condamnaţi cu suspendare condiţionată a executării pedepsei ori au fost condamnaţi cu executarea acesteia, cu excepţia cazurilor în care, în urma rejudecării cauzei, instanţa competentă a pronunţat achitarea;
b) anii din ultimii 4 ani premergători anului în care urmează să se confere semnul onorific, dacă în această perioadă cei în cauză au obţinut calificative anuale inferioare calificativului «bun».”
12. Titlul Anexei nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ Modelul desenat al Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri, funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri şi preoţi militari.”

.

Art. IV.

– Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1267 din 29 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Titlul legii se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Lege privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri”.
2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 1. – (1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă maiştrilor militari, subofiţerilor, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti şi funcţionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, care au 15, 20 şi 25 de ani de activitate în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale.
(2) Prevederile prezentei legi, referitoare la Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri se aplică în aceleaşi condiţii soldaţilor şi gradaţilor profesionişti din instituţiile prevăzute la alin. (1).”
3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 3. – Regulamentul privind descrierea şi modul de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, pentru fiecare categorie, precum şi modelul desenat al semnului onorific sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta lege.”
4. După alineatul (1) al articolului 4 se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:
„(11) În Ministerul Apărării Naţionale, Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă soldaţilor şi gradaţilor profesionişti prin ordin al şefului Statului Major General sau, după caz, al directorului general al Direcţiei generale de informaţii a apărării.”
5. Alineatul (3) al articolului 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Propunerile nominale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei se trimit miniştrilor, respectiv conducătorilor prevăzuţi la alin. (1) şi alin. (11) până la data de 31 august a fiecărui an, iar numărul celor ce vor fi decoraţi, până la data de 1 iunie a aceluiaşi an.”
6. După alineatul (1) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:
„(2) Prin activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale se înţelege perioada cumulată în care persoanele prevăzute la alin. (1) au calitatea de:
a) maistru militar, subofiţer, funcţionar public cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, în activitate;
b) militar angajat pe bază de contract/jandarm angajat cu contract/poliţist de frontieră angajat cu contract/soldat şi gradat voluntar/soldat şi gradat profesionist, în activitate.”
7. Titlul Anexei nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Regulament privind descrierea şi modul de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri”.
8. Titlul Anexei nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Modelul desenat al Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri”.

Art. V. – După alineatul (1) al articolului 81 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 556 din 27 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alin. (11) şi (12), cu următorul cuprins:
„(11) Pensionarii militari pot beneficia de drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) prin atribuirea de bilete, în condiţiile legii, după cum urmează:
a) gratuit – pensionarii de invaliditate, în cadrul programului de recuperare avizat de comisia de expertiză medico-militară, pe baza propunerilor formulate de medicul specialist din cadrul spitalului din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, pe lângă care funcţionează aceasta;
b) cu suportarea de către beneficiari a unei contribuţii băneşti – alţii decât cei prevăzuţi la lit. a).
(12) Numărul biletelor de tratament balnear şi de recuperare, inclusiv cele care se acordă gratuit potrivit actelor normative cu caracter reparatoriu, condiţiile şi modul de acordare, precum şi modul de distribuire sau de decontare a acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.”

sursa: .http://dlaj.mapn.ro/
.
.
DEMERSURI ALE LIGII MILITARLOR PROFESIONISTI:
.

IN ATENTIA MILITARILOR PROFESIONISTI: LMP A INAINTAT CONDUCERII M.Ap.N SETUL DE PROPUNERI IN 16 PUNCTE!

IN ATENTIA MILITARILOR PROFESIONISTI: LMP A INAINTAT CONDUCERII M.Ap.N SETUL DE PROPUNERI IN 16 PUNCTE!


*
*

DIALOG LA MINISTERUL APARARII NATIONALE

DIALOG LA MINISTERUL APARARII NATIONALE


*
*

VESTI IMBUCURATOARE DIN PARTEA MINISTERULUI APARARII NATIONALE

VESTI IMBUCURATOARE DIN PARTEA MINISTERULUI APARARII NATIONALE


*
*
*
IMNUL OFICIAL AL LIGII MILITARILOR PROFESIONISTI

Lasă un comentariu

avatar

Sortează după:   Cele mai noi | Cele mai vechi | Cele mai votate
Ionel
Oaspete
Ionel
7 februarie 2018 10:45

Poate fi benefic doar pentru cei pensionați până la 15.09.2017.

gicu
Oaspete
gicu
4 februarie 2018 20:06

3 martie 2018 este sambata nu stau deputatii sa voteze .

Sgp
Oaspete
Sgp
3 februarie 2018 10:01

Din pacate meritul militar la acest moment nu mai reprezintă nimic ca valoare in bani. Pensia nu poate depăși ultima soldă netă. Va fi doar ceva simbolic.

DAN
Oaspete
DAN
8 februarie 2018 13:56

Da, pensia nu poate depăși solda netă. Dar să nu crezi cumva că pensia calculată azi este căt solda netă… E mult mai mică în majoritatea cazurilor. Deci acest merit e mai mult decât binevenit!

stoian ionel
Oaspete
stoian ionel
30 ianuarie 2018 17:42

Mai sunt ceva sperante pentru aprobarea modificarilor din legea acordari meritului militar

alex
Oaspete
alex
24 octombrie 2017 12:52

Mai stie cineva daca s-a aprobat modificarea art 11 din legea 80/1995 referitor la meritul militar clasa 3,2,1,daca si m.a.b.c-isti sau gradatii profesionisti,beneficiază de acest drept militar?

edi
Oaspete
edi
11 octombrie 2017 11:59

Ne poate oferi cineva o pozitie oficiala, in ceea ce priveste :
– Meritul Militar pentru sgp;
– Statutul Personalului Militar;
– Ghidul Carierei Militare.

Stanciu
Oaspete
Stanciu
18 august 2017 14:26

Cine are noutăți despre ordinul militar ?

DAN
Oaspete
DAN
10 august 2017 19:04

doresc sa aflu daca a iesit la pensie din pozitia activ vreun SGP

Marius
Oaspete
Marius
11 august 2017 16:57

Da a iesit luna trecută un sgp la Tulcea!

was
Oaspete
was
1 august 2017 22:12

CE omm VSATI EU AM FOST MAC 11ANI SI SOF 14,10 SI AM PRIMIT UN CIUCIU MARE LA PENSIE

popa daniel
Oaspete
popa daniel
29 iunie 2017 13:34

Mai stie cineva daca s-a aprobat modificarea art 11 din legea 80/1995 referitor la meritul militar clasa 3,2,1,daca si m.a.b.c-isti sau gradatii profesionisti,beneficiază de acest drept militar?

edi
Oaspete
edi
15 iunie 2017 15:29

Cand oare ne vom trezi si vom intelege ca in Serviciul Patriei sunt toti militarii, indiferent de corp sau grade ? Care prevedere politica obstructioneaza ajustarea legislativa privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru toti militarii?
Violarea principiului egalităţii şi nediscriminării există atunci când se aplică tratament diferenţiat unor cazuri egale, fără să existe o motivare obiectivă şi rezonabilă!

MARIUS
Oaspete
MARIUS
15 mai 2017 14:33

Niște nesimțiți care ne duc cu zaharelul ca pe copii aiaca mici,noi avem nevoie de bani nu de insemne onorifice că nu cu alea ne hranim noi familile să le fie rușine,nu o să mai stea nici dracu în Armata Română în ritmul ăsta iei ne fac să ne dăm demisiile prin simplu fapt că ne trateaza cu curu,ce a fost Armata Română și ce s,a ales de ea păcat.

Daniel
Oaspete
Daniel
30 martie 2017 9:40
Miruna
Oaspete
Miruna
22 martie 2017 17:38

Va rugam sa ne comunicati in ce stadiu se afla demersurile pentru insemnul onorific ‘In serviciul patriei” pentru sgp in urma intalnirilor din acest an ? Multumim.

Daniel
Oaspete
Daniel
21 martie 2017 12:00

Care este stadiul cu privire la acordarea semnului onorific si corpului sgv-ilor? A trecut aproape un an si nu s-a intamplat nimic. Cred ca ne duc cu vorba pe mai departe. Multumesc!

Daniel
Oaspete
Daniel
21 martie 2017 11:47

A trecut aproape un an si nu s-a modificat nimic. Pe cand vom beneficia efectiv de semnul onorific, de la ce data???? Mai stie cineva ceva?

Bubuno
Oaspete
Bubuno
30 aprilie 2017 19:07

La sfântul AȘTEAPTĂ !
Eu aștept de 25 de ani,mi-am pierdut răbdarea și am părăsit sistemul !

ote
Oaspete
ote
19 martie 2017 10:21

Civil 1985-1991, m.a.c. 1991- ian,2017. calcul pensie 65% din solda bruta de incadrare de 1700 ron ,pe care am primit-o.Fără OMM sau indemnizatie de comanda , procentul ajunge la maxim 85 % din solda bruta de incadrare

eduard
Oaspete
eduard
19 martie 2017 15:24

De ce este important OMM ?
Acum Ote va avea pensia aceasta : plafonare 85%+ 5.25% ( indexare pensie pe anul 2017) = 90.25% din 1700 (baza de calcul ) = 1534.25 lei
Daca Ote beneficia de OMM cl.1, situatia era alta : plafonare 85%+20% OMM cl.1 =105% + 5.25 (indexare pensie pe anul 2017 ) = 110.25% din 1700 (baza de calcul ) = 1874.25 lei
In concluzie, acest om care a muncit in armata 32 de ani din care 26 de ani ca militar activ in serviciul patriei, primeste o pensie mai mica cu 340 de lei !!!

Dan
Oaspete
Dan
20 februarie 2018 9:13

Baza de calcul e mult mai mica. dupa OUG 59 si 57 ale Olgutei

ote
Oaspete
ote
21 martie 2017 21:15

Bun calculul.Pentru o mică corectie , 1500 cu tot cu indexarea de 5.25 primită in 15 martie 2017

max
Oaspete
max
24 martie 2017 20:53

Calculul este mai mic maxim 1400

Alex
Oaspete
Alex
15 martie 2017 9:12

Buna! Se mai stie ceva despre acordarea insemnului onorific si pentru sergentii angajati ? Va mulyumesc si va doresc o zi buna !

Miruna
Oaspete
Miruna
15 martie 2017 22:12

Ar fi un semn de respect daca cineva din partea LMP ar raspunde la intrebarile oamenilor.

Bubuno
Oaspete
Bubuno
30 aprilie 2017 19:11

Ce să vă mai răspundă bieții oameni,sunt sătui și ei de minciunile oficialiăților !

Gabi
Oaspete
Gabi
22 februarie 2017 15:48

Indiferent cât se va ”negocia” la rece sporuri, salarii, prime și alte beneficii în armată avansările, numirile pe funcții se vor face tot după P.C.R.-uri.
Exemplu: Cariră cadru militar prin filieră directă, cu liceu la zi, cu examen (matematică și fizică) pentru a urma cursurile de 3 ani la maiștri militari ajungi să concurezi, după 20 de ani de activitate, pentru o funcție cu un subofițer cu (proptele) școală de 40 zile făcut din SGP sau trecut în rezervă și reactivat ca subofițer, cu liceu particular (diplomă BAC pe bani) și avansat la foc automat, cu medalii obținute la făcutul cafelei și cu un dosar frumos ca bradul de crăciun. Indiferent cât de pregătit ar fi cel ce a urmat cursul firesc al carierei dacă acel om este lucrat la dosar din timp, ușor fără să bată la ochi, pentru că dacă nu are omul potrivit pentru al susține din când în când prin structurile abilitate, tot va exista unul care ar fenta sistemul.
Este greu să găsești astăzi un om de o calitate morală excepțională care să promoveze valorile iar dacă astăzi se întâmlă ca sistemul să nu funcționeze este pentru că nonvaloarea este promovată iar interesul propriu are întâietate.
După părerea mea, doar militari trecuți prin încercările razboiului, acolo unde pregătirea, curajul, bărbăția și devotamentul față de ceea ce reprezintă culorile drapelului de luptă, reprezintă temelia principiilor sănătoase pe care se poate construi o armată.
Sunt multe de povestit pe această temă iar ce se întâmplă acum este doar un kitsch.

radu
Oaspete
radu
24 februarie 2017 15:01

Atentie Gabi, nu generaliza !

Gabi
Oaspete
Gabi
6 martie 2017 21:13

Nu o fac, dar în 25 de ani în armata le-am văzut aproape pe toate. Din păcate realitatea vorbește de la sine. Un om pe care îl duce mintea și se pricepe la ceva nu vine în armată pe 300 de euro. În spatele unui militar (SGP) de succes nu stă obligatoriu priceperea și 9 din 10 cazuri are la bază altceva. Așa cum spuneam am văzut subofițeri făcuți la ”apelul bocancilor” s-au culcat MAC și dimineață era plutonier. Iar cu școlarizarea la nivel de ”parastas” (40 de zile), ce plus valoare aduce corpului de subofțeri.
Salariile sunt proporționale cu economia țării iar economia unei țări depinde de cine ”apasă” pe butoane în marile loje ale lumii. Mințile luminate ale României sunt peste hotare așa că tot o țară de desfacere rămânem.
O națiune puternecă se naște din oameni cu principii drepte, din multă trudă și cu conducători loiali interesului comun. Dacă 40 de zile înseamnă multă trudă și medalii la ”făcutul cafelei” sau conducători pentru diferite interese particulare atunci dece ne mirăm că totul merge anapoda!
Existența acestui site web demonstrează că lucrurile merg prost la orice nivel și avem de luptat cu noi înșine. Trebuie să ne schimbăm la nivel de concepte, principii, conștiință și să ne întrebăm de fiecare dată dacă un lucru este făcut corect (pe principii morale sănătoase) și dacă acesta duce spre progres în avantajul tuturor.

adrian
Oaspete
adrian
30 ianuarie 2017 9:18

buna nu se mai poate relua proectul pentru acordare semnului onorific si la sergentii angajati daca sa schimbat ministru

Soare alexandru
Oaspete
24 ianuarie 2017 16:17

Multumim LMP.

ion
Oaspete
ion
16 ianuarie 2017 19:21

Nu stiu ce sa mai cred cu salariul asta tot scade , am luat cu 30 de lei mai putin fata de luna trecuta , domnii de la financiar cred ca jongleaza cum vor ei salariile dupa 20 ani vechime sa ridici cu 100 de lei mai mult ca un nou angajat, este revoltator ,nu se mai cunoaste vechimea ,examene specialist clasa

Catalin
Oaspete
Catalin
13 ianuarie 2017 15:51

Cei care au primit salariu de merit in luna august nu li se calculeaza la sporuri. Se numeste suma compensatorie si se adauga doar la solda de baza adica functie, grad, vechime, dispozitiv. Aceasta este legea data de tehnocrati. Suntem asistati social. La stabilirea fisei de calcul al pensiei , sporirile se calculeaza fara salariu de merit, adica daca la spor de radiatii trebuia 10%, se va calcula cu 9,ceva%. Bataie de joc. Cei care au avut salariu de merit inainte li se calculeaza normal.

Romulus
Oaspete
Romulus
1 ianuarie 2017 20:02

Am semnat mărirea de salariu care a fost un leu si sunt de 9 ani în armată ,va mulțumesc.

eugen
Oaspete
eugen
2 decembrie 2016 18:40

proectul acesta a fost aprobat in parlament pentru modificarea legi 573-574/2004 pentru a intra in viguare in anul in curs 2016

sandu
Oaspete
sandu
3 decembrie 2016 17:43

cum se obtine acest drept dc. militarul a trecut in rezerva la 01.12.2016 si are doar semnul onoriifc de 15 ani (vechime totala de militar 26 ani :17,9 cadru activ + 7,4 serg.angajat + 1.3 militar in termen) ?

Chisiu
Oaspete
Chisiu
22 ianuarie 2017 15:07

Vezi Legea Legea nr. 574/2004 art 4 pct.2 si 3 si art.5

popescu gabriel
Oaspete
popescu gabriel
23 octombrie 2016 18:50

Care au fost motivele care au dus la respingerea acestui proiect ?Banii erau din fondurile ministerului Apararii asa ca efortul bugetar nu necesita alte fonduri suplimentare(extrabugetare).SGP. din nou sunt discriminati in raport cu ceilalti militari ai acestei tari.Pentru” cei albi’ exista bani pentru’ cei negrii’ insa nu se gasesc.Rusine pentru astfel de oameni pe care in cazul unui conflict suntem obligati sa-i aparam,chiar cu pretul vietii!!!!!!!!!!!Rusine,pentru cei care cred ca noi sgp. nu meritam acest lucru !!!!!!!Cand vor disparea aceste mentalitati comuniste ?Nu uitati ca ne vom bate in continuare pentru drepturile noastre legitime !!!!!!!!

Liga Militarilor Profesionisti
Oaspete
Liga Militarilor Profesionisti
23 octombrie 2016 20:04

Nu are nicio legatura „mentalitatea” socialist-comunista… A fost pierduta o batalie si nu „razboiul”… Vom lupta si vom castiga acest drept pentru Corpul SGP!

Pavel Mihai
Oaspete
Pavel Mihai
18 octombrie 2016 17:12

Ce se mai stie despre aceste prevederi? „Art. 18. – (1) Soldaţii şi gradaţii profesionişti au dreptul la pensie militară de stat, potrivit legii.
(2) Soldaţii şi gradaţii profesionişti, pensionari militari, cărora li s-a conferit Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15, 20 şi 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale beneficiază de un spor de 10%, 15% şi, respectiv, 20% din cuantumul pensiei.
(3) Soldaţii şi gradaţii profesionişti beneficiază de încadrarea în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii a activităţii pe care o desfăşoară sau a locului de muncă unde lucrează, conform legislaţiei aplicabile cadrelor militare în activitate.”

Udrea Marian
Oaspete
Udrea Marian
30 august 2016 12:55

Ştiți ce este această lege „praf în ochi ” ca să zic aşa, o să beneficiem doar la pensie. Eu vreau ceva concret azi sau ieri dacă se poate introducerea legea salarizarii bugetarilor, care se tot discută, se tot amîna, ce în principiu ajuta pe cei cu salarii mici… cei care cîştiga sub salariu minim pe economie…. eu nu vreau pomana vreau ca salarile sa fie colerate corect, nu ca acum asta să faceți daca puteți LMP.

ADY
Oaspete
ADY
26 august 2016 16:05

A auzit cineva de noul ordin ( ordinul este din data de 19.08.2016 daca nu ma insel) venit pe linia platii orelor suplimentare sau ceva de acest gen?

edi
Oaspete
edi
22 august 2016 17:29

Cand intra in vigoare noua LEGE PRIVIND STATUTUL CADRELOR MILITARE, GRADATILOR SI SOLDATILOR , care sunt etapele pentru a deveni lege in vigoare?

Dinu Marian
Oaspete
Dinu Marian
18 august 2016 13:27

Mai stie cineva de OMM, s-a aprobat sau nu. Va salut.

tofi69
Membru
tofi69
6 august 2016 23:26

Un lucru foarte bun, acordarea OMM si pentru sgp. Pentru toti carcotasii – credeti si cercetati.
ONOARE SI PATRIE
Cap. Tofoleanu, membru LMP

Petre
Oaspete
Petre
25 iulie 2016 22:41

Am onoarea sa va salut dragi camarazi!

Doresc sa va relatez ce am patit in data de 19.07.2016 la Spitalul Militar Central Bucuresti:

Ma numesc Cirnu Petrica Catalin si sunt caporal la o unitate Focsani.
Am intampinat o problema de natura medicala.
Am mers la Spitalul militar din Focsani, am fost consultat la sectia ortopedie, fiind diagnosticat cu o ruptura de muschi (triceps stang).
Afland ulterior ca domnul doctor intra in concediu, si durerea persistand, am cerut trimitere catre spitalul Militar Central din Bucuresti.

Ajuns acolo in policlinica spitalului, am fost consultat de catre Dl. doctor Cocos Anotolii, acesta constatand ca diagnostic „nevrita radial stang” la mana stanga, si facandu-mi trimitere catre neurologie.

Ajuns la Dl. doctor Andrei de la neurologie si explicandu-i acestuia ca sunt caporal dintr-o unitate din provincie, mi-a raspuns sec, ca nu-l intereseaza si sa merg inapoi in policlinica. Efectiv nu a vrut sa ma consulte, afara asteptau foarte multe persone civile… De ce oare civilii au prioritate, fata de militari, intr-un spital… militar?
Stie dl doctor ca eu nu dorm noaptea din cauza durerii??? ma intreb stie??
Domnul doctor mi-a aruncat biletul de trimitere in brate, efectiv nu am existat pentru el… Nu s-a uitat la mine, nu m-a consultat !!!!

Practic am batut drumul degeaba de la Focsani pana la Bucuresti, cheltuind bani, timp …. sa fiu tratat ca un nimic…. efectiv m-am simtit umilit…. eu, militar al Armatei Romane, m-am simtit umilit in Spitalul Militar Central Bucuresti.
De ce camarazi ??? Am crezut ca daca apartin acestei institutii, voi fi respectat si tratat in primul rand ca un OM si in al doilea rand ca MILITAR…
Oare gradul militar a contat?
Sunt foarte dezamagit….

Consultul la Spitalul Militar Central l-am efectuat in data de 19.07.2016.

P.S: ma declar profund nemultumit de atitudinea d-lui doctor Andrei de la neuro, desi explicandu-i ca sunt un caporal din provincie si ulterior vazandu-mi si biletul de trimitere.

Aparand acest articol,pe acest site, sper ca alti caporali sa nu mai fie tratati cu indiferenta si umiliti intr-un spital al militarilor…

Va multumesc !!!

Caporal Cirnu Petrica Catalin

tel:0760 710 596

adresa e-mail:

petricacirnu@yahoo.com

Ionut
Oaspete
30 august 2016 6:26

La Sp militar din iasi tot asa este, intai civili au prioritate nou suntem tratati cu indiferenta mai ales cand iti faci fisa medicala stai pe la usi pe la cabinete o zi intreaga… si mai revii si a doua zi pt ca doctorii nu au timp de tine…

john
Oaspete
john
22 iulie 2016 18:15

De ce aceasta in aceasta lege nu a fost inclusa si perioada cat am fost in scoala militara 2 ani la zi?..am fost m.a.c.si am facut scoala apoi 2 ani.nu cred ca e normal ..

ionescu
Oaspete
ionescu
21 iulie 2016 11:52

BUNA ZIUA, UN SINGUR CUVANT TREBUIA INTRODUS SI NU MAI EXISTA NICI UN DUBIU CA ANII DE MILITAR ANGAJAT NU SE ADUNA CU ANII DE SUBOFITER SI ANUME,LA ART.6. După alineatul (1) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:
„(2) Prin activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale se înţelege perioada cumulată în care persoanele prevăzute la alin. (1) au calitatea de:
a) maistru militar, subofiţer, funcţionar public cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, în activitate;
b) militar angajat pe bază de contract/jandarm angajat cu contract/poliţist de frontieră angajat cu contract/soldat şi gradat voluntar/soldat şi gradat profesionist, în activitate.” ,MAI TREBUIA SCRIS , AU /AU AVUT CALITATEA DE

john
Oaspete
john
22 iulie 2016 18:09

De ce nu beneficiaza de aceasta lege si elevii institutiilor militare de invatamant?..am fost m.a.c. si am facut 2 ani scoala de subofiteri..cei 2 ani i am petrecut la vreun S.R.L?..nu..tot in serviciul militar.

Patriotul
Oaspete
Patriotul
21 iulie 2016 9:49

Mulțumesc în numele colegilor mei SGP din unitatea în care suntem încadrați,pentru toate eforturile dv de a ne scoate din mocirla in care suntem,se fac pași buni,dar foarte mici,mici în comparație cu gravele probleme care exista în MApN la adresa SGP, salarii mizerabil de mici în comparație cu obligațiile și responsabilitățile noastre,echipament incomplet care îl primim o data la câțiva ani,condiții de munca neadecvate cu ore suplimentare în fiecare luna fără a fi plătite sau transformate în zile de recuperare,dv colegilor știți foarte bine despre aceste probleme,rugămintea noastră este de a reaminti,insista,înainta problemele noastre celor în măsură de a face ceva pentru noi.Va salut.

VreauLogan
Membru
VreauLogan
20 iulie 2016 16:30

Mult respect si succes mai departe LMP! Sunteti pe drumul cel bun

Dinu Marian
Oaspete
Dinu Marian
13 iulie 2016 10:15

Mult respect LMP, Dnei. Otilia Sava si tuturor celor implicati in acest proiect.

POP MARIUS
Oaspete
POP MARIUS
11 iulie 2016 14:01

Daca se aproba , proiectul de lege , oare intra retroactiv in vigoare………??????

Laur
Oaspete
Laur
13 iulie 2016 10:47

Adica se confera celor (inclusiv SGP) care au implinit la data acordarii (peste o luna,peste 1,2,3 ani etc)15,20 sau 25 de ani vechime in domeniul apararii,daca indeplineste criteriile de acordare.Nu trebuie sa faca vechime de azi inainte pentru ca ar fi o aberatie si nu ar mai avea sens.

Victor
Oaspete
Victor
11 iulie 2016 21:11

Adica si la sgp deja pensionati?Sau la ce te referi?

max
Oaspete
max
14 iulie 2016 13:42

Da se va acorda tuturor celor care sau aflat în una din următoarele situații ,Mabc,Sgv și Sgp și au vechimea cumulată în cele 3 situații de 15,20 sau 25 ani ,inclusiv celor ieșiți din sistem dacă au ani de vechime respectivi.

popescu gabriel
Membru
popescu gabriel
10 iulie 2016 18:24

Vedeti cum oamenii nu mai au incredere in institutii, structuri ale statului, superiori, conducatori politici si militari, pe buna dreptate sa fie suspiciosi, acesta fiind rezultatutul atator ani de minciuni, promisiuni desarte, amagiri, neluarea in seama a doleantelor acestora, lipsa de dialog eficient, nu cel al surzilor, bataia de joc a unor oameni care si-au slujit tara cu devotament si in schimb au primit discriminari, lipsa de respect.
Sa speram ca macar in ceasul al 12-lea acesti oameni sa fie asezati acolo unde le este locul, intr-o armata moderna, care sa le asigure un trai mai bun, unde sa traim si noi si copiii, copiilor nostri.

ardelean
Oaspete
ardelean
10 iulie 2016 10:37

D-le Victor cred ca initiatorul legii a vrut sa fie clar si cred ca textul este foarte clar sunt enuntate toate categoriile de militari explicit cu denumirea avuta in timp,asadar va dau exemplul meu am fost 11 ani MAC si am pina in prezent 9 ani de cadru militar sunt sigur ca voi beneficia de prevederile acestei modificari a legii, ma bucur pentru acest lucru, multumesc celor care au avut aceasta initiativa in speta Ligii Militarilor Profesionisti, d-nei secretar de stat Otilia Sava pentru sprijinul acordat acestei organizatii profesionale si nu in ultimul rand cred cu tarie ca aceasta categorie de militari merita acest lucru, cat despre anumiti carcotasi specialisti in interpretare…..!!!!

Victor
Oaspete
Victor
10 iulie 2016 13:47

Om vedea a zis orbul.O sa te lamuresti in curand.Si eu as vrea ca tu sa ai dreptate din pacate nu e asa.

ardelean
Oaspete
ardelean
11 iulie 2016 1:11

As vrea sa fiti sincer, sunteti ofiter sau subofiter care prin acordarea acestui semn onorific si MAC-ilor (cu toate titulaturile de rigoare), v-ar dezavantaja? nu cred!!!
Asa ca lasati legiuitorul sa faca dreptate si inca odata spun modificarile legii sunt fffoarte clare, ca si argument, daca nu s-ar fi dorit indreptarea (repararea) unor nedreptati nu s-ar fi initiat acest demers!!!

Victor
Oaspete
Victor
9 iulie 2016 23:35

Iar v- au pacalit.OMV il vor primii cei care ies la pensie peste minim 15 ani si maxim 25 .Pana atunci OMV probabil nu v- a mai exista.Trebuia trecut in lege ca de prevederile OMV vor beneficia si sgp care au deja vechimea respectiva sau sunt deja pensionati.Un ”’ fleac”” v- au ciuruit.Va rog nu cenzurati lumea trebuie sa stie poate se gasesc solutii.

Cap. Udrea Adrian
Administrator
9 iulie 2016 19:00

Oameni buni, citiți până la capăt…..

Art. 1. – (1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă maiştrilor militari, subofiţerilor, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti şi funcţionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, care au 15, 20 şi 25 de ani de activitate în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale.

6. După alineatul (1) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:
„(2) Prin activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale se înţelege perioada cumulată în care persoanele prevăzute la alin. (1) au calitatea de:
a) maistru militar, subofiţer, funcţionar public cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, în activitate;
b) militar angajat pe bază de contract/jandarm angajat cu contract/poliţist de frontieră angajat cu contract/soldat şi gradat voluntar/soldat şi gradat profesionist, în activitate.”

Se da si retroactiv….

vali pintea
Membru
vali pintea
10 iulie 2016 16:34

Sintagma „se da si retroactiv” este gresita. Pur si simplu prevederile legii se vor aplica persoanelor care, in momentul intrarii acesteia in vigoare, precum si ulterior intrarii in vigoare, indeplinesc deja sau, respectiv, vor indeplini (la un moment dat) conditiile de vechime prevazute de aceasta.

.

Valentin-Emilian PINTEA – Jurist Liga Militarilor Profesionisti

SIRBU DUMITRU-VIOREL
Oaspete
1 noiembrie 2016 17:12

Si vj se pare normal? Eu de exemplu m-am angajat mabc in 1992. De ce sa nu se ia in calcul retroactiv?

Huhu Rez
Oaspete
29 iulie 2016 0:35

Asa domnule jurist, invatati-i ce inseamna retroactiv.
Nu Statutul este o problema ci art. 30 din Legea Pensiilor Militare, modificata de Guvernul Ciolos la propunerea nefericita a actualei conduceri a MApN, modificare care goleste de continut sporul pentru OMM acordat in Statutul cadrelor militare. Procentele de 10,15 sau 20% ABIA INTREGESC BAZA DE CALCUL A PENSIEI(solda lunara bruta) si asta daca aveti o vechime cumulata de 45 ani .

Victor
Oaspete
Victor
9 iulie 2016 20:00

Glumesti nu ? Nu scrie nicaieri (nici nu are cum) si deci nu se da „”retroactiv” ( nici o lege nu e retroactiva cu exceptia celor penale )Intreaba orice jurist.

Andrian
Oaspete
Andrian
9 iulie 2016 22:56

Victor, la art. 1 alin. (1) spune clar – care au 15, 20 şi 25 de ani de activitate în domeniul apărării – nu care vor avea, iar la art. 6 se explica si mai clar – Prin activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale se înţelege perioada cumulată în care persoanele prevăzute la alin. (1) au calitatea de: – militar angajat pe bază de contract/soldat şi gradat voluntar/soldat şi gradat profesionist. Astazi mai exista militar angajat pe baza de contract? Mai mult de atat ce-ai mai vrea?

George Dragu
Oaspete
9 iulie 2016 18:46

Iata ca o femeie a reusit ce nu au reusit altii in 26 de ani, de când s-a infintat Corpul sgp. Un singur statut cu drepturi pentru sgp , similar cadrelor militare in activitate si OMM pentru militari.
Respect doamnei Otilia Sava!
Respect lmp

darius
Oaspete
darius
23 martie 2017 18:35

unde vezi u un singur statut ???Primesc SGP bani de haine si nu stim noi,chirie cat ofiteri,sa nu mai zic multe.

Popa Mihaela
Oaspete
9 iulie 2016 18:41

Bravo LMP! Ambitie, curaj, perseverenta sunteti niste oameni deosebiti meritati tot respectul pentru tot ceea ce faceti!

Victor
Oaspete
9 iulie 2016 18:05

În act de normalitate intr-o armata in care nu mai trebuie sa existe discriminări între corpurile de militari. Multumim tuturor celor implicati

Gaby
Oaspete
Gaby
9 iulie 2016 17:49

OMM, trebuie dat retroactiv.
Dacă nu se dă retroactiv , este foarte rau.
Trebuie să fie ceva de genul : militari cu vechime de 15,20,25 primesc OMM şi vor beneficia de un spor….etc, nu cum este formulat acum „vor beneficia de spor militari care au primit MMO etc. Dacă va rămâne în această formulare nu prea este bine. Se vor lua în calcul ani de acum încolo. Poate mă însel. Dn Dan Albu puteti sa îmi explicati vă rog .

susterul
Oaspete
susterul
9 iulie 2016 17:21

Scuze domnilor dar sunteti cam naivi !
In armata romana prima nedreptate este ca te vede ca Un nimeni nu esti subofiter sau ofiter sa fii vazut esti sluga nu le faci pe plac te ameninta te pedepsesc te arunca afara la obligatiile functionale faci si a tale si a altora……… unde este dreptatea ?
Cautati in tomberon drept avem unul singur sa tacem deci taci si zambeste nu poti fii fericit cand tara ta este frumoasa si furata , si cea mai mare tampenie la juramant dai viata pt tara totusi prostii care mor prin misiunile nato aici unde e …… cu tara ? Probabil amandoua sunt. Intr-Un loc

Dan
Oaspete
Dan
9 iulie 2016 13:26

Mulțumim tuturor celor care se ocupă de binele SGP.
Este un drept absolut meritat și ușor, ușor revenim la normalitate.
Sper să se scoată și contractele pe perioadă determinată, pentru că nu sunt normale astfel de contracte, după o perioadă de 5 ani mi se pare normal sa avem contracte pe perioade nedeterminate și încă o nedreptate care ni s-a făcut ar fi banii pentru echipament, de ce nu ni se face card în care să se bage banii pentru echipament la toată lumea, dar banii să nu îi putem scoate doar strict pentru echipament, exact cum este la americani?

wpDiscuz