miercuri 17 oct 2018

SPONSORI OFICIALI

IN ATENTIA MILITARILOR PROFESIONISTI: CORPUL SGP VA BENEFICIA DE ORDINUL ONORIFIC „IN SERVICIUL PATRIEI”!

13566076_1112661455442360_1143092811_n

Preocupati de imbunatatirea calitatii vietii si a nivelului profesional a tuturor categoriilor de militari ai Armatei Romane, factorii decidenti din Ministerul Apararii Nationale au realizat si inaintat in procedura de dezbatere publica LEGEA PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA UNOR ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA DOMENIUL APARARII, ORDINII PUBLICE SI SECURITATII NATIONALE.
.
Proiectul vine in intampinarea propunerilor inaintate Ministerului Apararii Nationale de catre Liga Militarilor Profesionisti, ducand la eliminarea discrepantelor din sistem, prin introducerea de noi drepturi pentru Corpul SGP, echivalente celorlalte categorii de militari ai Armatei Romasne.
.
Liga Militarilor Profesionisti isi face datoria, ca si pana acum, de a va prezenta LEGEA PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA UNOR ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA DOMENIUL APARARII, ORDINII PUBLICE SI SECURITATII NATIONALE.

Dat fiind faptul ca proiectul se afla in dezbatere publica, puteti transmite propuneri si sugestii direct pe site-ul Ligii Militarilor Profesionisti urmand ca toate propunerile pertinente sa fie inaintate factorilor decidenti din MApN.
.
Cap. Danut ALBU
Presedinte Liga Militarilor Profesionisti

.
*
*
*
*
*
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

LEGE
pentru modificarea şi completarea unor acte normative
care reglementează domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

.

.

Art. I.

– Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. După articolul 9 se introduce un articol nou, articolul 91, cu următorul cuprins:
„Art. 91. – Cadrele militare trecute în rezervă sau direct în retragere au dreptul la pensie militară de stat potrivit legii.”
2. La articolul 85 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:
„a1) la împlinirea vârstei care conferă dreptul la pensie de serviciu pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare, în condiţiile legii.”
3. Alineatul (2) al articolului 85 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Trecerea în rezervă sau direct în retragere se face din oficiu, în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), e), f), i1), I), m) şi n), la propunerea consiliilor de judecată, în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. i) şi j), la cererea cadrelor militare, în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a1), iar, în celelalte condiţii, la propunerea comandanţilor unităţilor din care fac parte, înaintată ierarhic.”

.

Art. II.

– Articolul 18 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 24 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 18. – (1) Soldaţii şi gradaţii profesionişti au dreptul la pensie militară de stat, potrivit legii.
(2) Soldaţii şi gradaţii profesionişti, pensionari militari, cărora li s-a conferit Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15, 20 şi 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale beneficiază de un spor de 10%, 15% şi, respectiv, 20% din cuantumul pensiei.
(3) Soldaţii şi gradaţii profesionişti beneficiază de încadrarea în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii a activităţii pe care o desfăşoară sau a locului de muncă unde lucrează, conform legislaţiei aplicabile cadrelor militare în activitate.
(4) De dispoziţiile alin. (3) beneficiază şi persoanele care au îndeplinit funcţii în calităţile prevăzute la art. 71 alin. (1).”

.

Art. III.

– Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1267 din 29 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Titlul legii se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Lege privind Semnul onorific în Serviciul Patriei pentru ofiţeri, funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri şi preoţi militari”
2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 1. – Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă ofiţerilor, funcţionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri şi preoţilor militari, din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, care au 15, 20 şi 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale.”
3. Alineatul (1) al articolului 2, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 2. – (1) Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri, funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri şi preoţi militari, se prezintă sub două forme cu valoare ierarhică egală: însemnul şi bareta.”
4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 3. – Regulamentul privind descrierea şi modul de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri, funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri şi preoţi militari, pentru fiecare categorie, precum şi modelul desenat al semnului onorific sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta lege.”
5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 5. – Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri, funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri şi preoţi militari, se poate conferi în număr nelimitat.”
6. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 6. – (1) Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri, funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri şi preoţi militari, se conferă pentru:
a) 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale;
b) 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale;
c) 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale.
(2) Prin activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale se înţelege perioada cumulată în care persoanele prevăzute la alin. (1) au calitatea de:
a) ofiţer, maistru militar, subofiţer, funcţionar public cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri, în activitate;
b) militar angajat pe bază de contract/jandarm angajat cu contract/poliţist de frontieră angajat cu contract/soldat şi gradat voluntar/soldat şi gradat profesionist, în activitate;
c) preot militar aflat în activitate.”
7. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 12. – Ofiţerii, funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri şi preoţii militari, decoraţi cu Ordinul Meritul Militar, instituit în anul 1954, cu Semnul onorific în Serviciul Armatei şi cu Semnul onorific în Serviciul Patriei, beneficiază de prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.”
8. Titlul Anexei nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Regulament privind descrierea şi modul de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri, funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri şi preoţi militari.”
9. La Anexa nr. 1, articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 2. – Semnul onorific în Serviciul Patriei se poate acorda ofiţerilor, funcţionarilor publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri şi preoţilor militari pentru:
a) 15 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale;
b) 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale;
c) 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale.
10. La Anexa nr. 1, articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 7. – Pentru conferirea Semnului onorific în Serviciul Patriei, ofiţerii, funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri şi preoţii militari, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să aibă o vechime în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale de 15, 20 sau 25 de ani de activitate;
b) să aibă rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, evidenţiate prin calificative de cel puţin «bun» în aprecierile de serviciu din ultimii 4 ani premergători anului în care urmează să li se confere semnul onorific.”
11. La Anexa nr. 1, articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 8. – Pentru conferirea Semnului onorific în Serviciul Patriei nu se iau în calcul:
a) la vechimea în activitate, timpul în care ofiţerii în activitate, funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri şi preoţii militari, au fost condamnaţi cu suspendare condiţionată a executării pedepsei ori au fost condamnaţi cu executarea acesteia, cu excepţia cazurilor în care, în urma rejudecării cauzei, instanţa competentă a pronunţat achitarea;
b) anii din ultimii 4 ani premergători anului în care urmează să se confere semnul onorific, dacă în această perioadă cei în cauză au obţinut calificative anuale inferioare calificativului «bun».”
12. Titlul Anexei nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ Modelul desenat al Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri, funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri şi preoţi militari.”

.

Art. IV.

– Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1267 din 29 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Titlul legii se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Lege privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri”.
2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 1. – (1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă maiştrilor militari, subofiţerilor, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti şi funcţionarilor publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, care au 15, 20 şi 25 de ani de activitate în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale.
(2) Prevederile prezentei legi, referitoare la Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri se aplică în aceleaşi condiţii soldaţilor şi gradaţilor profesionişti din instituţiile prevăzute la alin. (1).”
3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 3. – Regulamentul privind descrierea şi modul de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, pentru fiecare categorie, precum şi modelul desenat al semnului onorific sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta lege.”
4. După alineatul (1) al articolului 4 se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:
„(11) În Ministerul Apărării Naţionale, Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă soldaţilor şi gradaţilor profesionişti prin ordin al şefului Statului Major General sau, după caz, al directorului general al Direcţiei generale de informaţii a apărării.”
5. Alineatul (3) al articolului 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Propunerile nominale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei se trimit miniştrilor, respectiv conducătorilor prevăzuţi la alin. (1) şi alin. (11) până la data de 31 august a fiecărui an, iar numărul celor ce vor fi decoraţi, până la data de 1 iunie a aceluiaşi an.”
6. După alineatul (1) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:
„(2) Prin activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale se înţelege perioada cumulată în care persoanele prevăzute la alin. (1) au calitatea de:
a) maistru militar, subofiţer, funcţionar public cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, în activitate;
b) militar angajat pe bază de contract/jandarm angajat cu contract/poliţist de frontieră angajat cu contract/soldat şi gradat voluntar/soldat şi gradat profesionist, în activitate.”
7. Titlul Anexei nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Regulament privind descrierea şi modul de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri”.
8. Titlul Anexei nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Modelul desenat al Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri”.

Art. V. – După alineatul (1) al articolului 81 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 556 din 27 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alin. (11) şi (12), cu următorul cuprins:
„(11) Pensionarii militari pot beneficia de drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) prin atribuirea de bilete, în condiţiile legii, după cum urmează:
a) gratuit – pensionarii de invaliditate, în cadrul programului de recuperare avizat de comisia de expertiză medico-militară, pe baza propunerilor formulate de medicul specialist din cadrul spitalului din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, pe lângă care funcţionează aceasta;
b) cu suportarea de către beneficiari a unei contribuţii băneşti – alţii decât cei prevăzuţi la lit. a).
(12) Numărul biletelor de tratament balnear şi de recuperare, inclusiv cele care se acordă gratuit potrivit actelor normative cu caracter reparatoriu, condiţiile şi modul de acordare, precum şi modul de distribuire sau de decontare a acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.”

sursa: .http://dlaj.mapn.ro/
.
.
DEMERSURI ALE LIGII MILITARLOR PROFESIONISTI:
.

IN ATENTIA MILITARILOR PROFESIONISTI: LMP A INAINTAT CONDUCERII M.Ap.N SETUL DE PROPUNERI IN 16 PUNCTE!

IN ATENTIA MILITARILOR PROFESIONISTI: LMP A INAINTAT CONDUCERII M.Ap.N SETUL DE PROPUNERI IN 16 PUNCTE!


*
*

DIALOG LA MINISTERUL APARARII NATIONALE

DIALOG LA MINISTERUL APARARII NATIONALE


*
*

VESTI IMBUCURATOARE DIN PARTEA MINISTERULUI APARARII NATIONALE

VESTI IMBUCURATOARE DIN PARTEA MINISTERULUI APARARII NATIONALE


*
*
*
IMNUL OFICIAL AL LIGII MILITARILOR PROFESIONISTI

Lasă un comentariu

avatar

Sortează după:   Cele mai noi | Cele mai vechi | Cele mai votate
Vasy
Oaspete
Vasy
15 iulie 2018 9:57

Fac obiectul propunerilor de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei inclusiv maiștrii militari, subofițerii, soldații și gradații profesioniști și funcționarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, care au îndeplinit condițiile de primire a însemnului și au fost trecuți în rezervă sau direct în retragere ori au încetat raportul de serviciu pentru motive neimputabile lor, până la data emiterii ordinului sau deciziei, după caz, prin care se acordă Semnul onorific În Serviciul Patriei.
Cred ca acum este clar ca cei care au iesit din sistem anterior emiterii ordinului vor beneficia de toate drepturile.

ote
Oaspete
ote
4 august 2018 11:24

In regulamentul de acordare a Semnului onorific srie, La propunerea comandantilor, ori pentru cein iesiti din sistem cine face propunerea?

oaspete
Oaspete
oaspete
8 iulie 2018 10:55

Pîna la urmă cei ieșiți la pensie în 2017 beneficiază de semnul onorific

Marian Avram
Oaspete
Marian Avram
16 iulie 2018 17:09

DA.Vor beneficia deoarece termenul activitate cuprins in lege se refera la activitatea desfasurata in structurile de aparare.

Marian Avram
Oaspete
Marian Avram
9 iulie 2018 15:58

Da.

Marian Avram
Oaspete
Marian Avram
9 iulie 2018 15:55

Da

oaspete
Oaspete
oaspete
9 iulie 2018 8:08

Pîna la urmă cei ieșiți la pensie în 2017 beneficiază de semnul onorific?Vreau un raspuns clar.DA sau NU.

ote
Oaspete
ote
8 iulie 2018 17:16

Citeste Regulamentul privind modul de acordare si ai sa te lamuresti! Sunt in aceeasi situatie ,eu m-am linistit.Ramine cum am stabilit ??

SGP
Oaspete
1 iulie 2018 10:11

A fost deja publicată în Monitorul Oficial. A întrat în vigoare.

adrian
Oaspete
adrian
27 iulie 2018 19:06

la pensie , cred ca nu
mai este valail

oaspete
Oaspete
oaspete
1 august 2018 14:18

Pina la urma se stie,se aplica si celor iesiti la pensie in 2017?????

SGP
Oaspete
SGP
22 iunie 2018 9:19

Legea a fost promulgată și de președinte.

Gigi
Oaspete
Gigi
24 mai 2018 18:14

Am ieșit la pensie la 1 mai 2018. Care este pensia care o voi lua. Calcul brut 5200. Voi beneficia și eu de ordin onorific daca am fost mabc. Mulțumesc.

SGP
Oaspete
SGP
23 mai 2018 11:43

A trecut și de Senat, să sperăm că va fi și promulgată de președinte.

gicu
Oaspete
gicu
12 mai 2018 16:08

cititi cu atentie anexa 1 art. 10 alin.1 si o sa intelegeti ca si cei trecuti in rezerva retragere fara vina lor si indeplineau conditiile la acel moment vor primi

gigi
Oaspete
gigi
22 mai 2018 14:29

Scuze anticipate dacă greșesc.
Interpretarea eu o văd altfel şi se pare că va fi adoptată o lege în bunul mers al celebrei zicale cu BARIERA.
Unii pe dedesubt;
Unii peste ea;
Şi bineînțeles cei care vor sta la BARIERĂ, mulțumind din inimă pentru DREPTATE.
Situaţia naşte o întrebare: Dacă DREPTURILE sunt acordate doar unora, se poate interpreta că cei în rezervă care nu au primit aceste drepturi sunt exoneraţi de OBLIGAŢIILE ce rezultă din statutul de rezervist?
Succes celor din Liga Militarilor Profesioniști!
Demersurile lor au scos în evidență vidul legislativ pentru această categorie de militari.
Mulți uită de unele procese în instanțe prin care se cerea recunoașterea calității de militar după 10 – 12 ani în acestă activitate.
Vom vedea dacă această lege chiar va fi DREAPTĂ.

adrian
Oaspete
adrian
10 mai 2018 22:14

sa publicat aceasta lege ?

Ditu Damian
Oaspete
Ditu Damian
1 mai 2018 8:03

Sunt iesit la pensie dupa 12,5 ani de jac si 12,5 ani subofiter daca se aproba pot cere sa beneficiez de acest drept?

Gigi
Oaspete
Gigi
30 aprilie 2018 16:58

Legea in forma actuală nu este clară și nu-și atinge scopul de a elimina inechitatile din sistemul militar.
Legea trebuie să se aplice tuturor celor care au slujit „IN SERVIVIUL PATRIEI”, indiferent dacă sunt in activitate, rezervă sau retragere, altfel e DISCRIMINARE!!!.
Daca ai slujit țara acolo unde a fost nevoie si mai ales unde ai fost trimis, inclusiv: ANGOLA, KOSOVO, IRAK, AFGANISTAN, s.a., dacă ai o vârstă și esti in rezervă, politicienii și STATUL ROMÂN trebuie să te trateze corect.
Toată lumea uită aportul primilor militari angajați in teatrele de operații care au făcut ca militarul român, indiferent de grad să se bucure de o mare apreciere și încredere.

Ditu Damian
Oaspete
Ditu Damian
30 aprilie 2018 14:56

Tot citesc si caut si eu un raspuns. Spuneti va rog iesit la pensie fara ordib dupa 12 ani jumate de jacsi 12 ani jumate de subofiter daca se aproba pot sa fac demersuri pentru obtinerea ordinului?

Ionel
Oaspete
15 mai 2018 9:50

Trimite nr. Tel.pe mail si te lamuresc eu.

Costel
Oaspete
Costel
26 aprilie 2018 6:51

D-le Danut Albu ,eu am iesit la pensie cu 14.09.2017 si am cumulat 25 ani serviciu in MApN si MAI(13 ani MAC ,2 ani agent si 10 ani ofiter de politie) pot beneficia de aceste prevederi?

Iulian
Oaspete
Iulian
23 aprilie 2018 9:29

Daca se aproba legea, stagiul militar va fi considerat vechime militara pentru semnul onorific?

Popescu Gabriel
Oaspete
Popescu Gabriel
23 aprilie 2018 20:20

În actuala formă aflată la Senat stagiul militar obligatoriu nu este prins ca vechime militară pt. acordarea Meritului Militar . Ciudat !!!!

iulian hutu
Oaspete
iulian hutu
18 aprilie 2018 9:49

d-le. Danut Albu daca cei din randul fostilor militari angajati, au trecut in corpul subofiterilor si dupa o perioada de 8 ani a trecut in rezerva ,mai beneficiaza de Ordinul militar onorific?

Nicolae
Oaspete
Nicolae
15 aprilie 2018 17:30

Dacă trece de senat urmează publicarea în monitorul oficial?

Triall
Oaspete
15 aprilie 2018 1:29

Urmăriți aici etapele parcurse de propunerea legislativă care face obiectul acestei discuții Pl-x nr. 594/2017 înregistrată la Senat cu nr. L194/2018 : https://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L194&an_cls=2018

Triall
Oaspete
17 mai 2018 17:49

Propunerea legislativă L194/2018 a primit avize favorabile din partea tuturor comisiilor solicitate, precum și raport favorabil din partea comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, fiind astfel înscrisă pe ordinea de zi a ședinței Senatului, urmând sa fie supusă la vot în ședința de marți 22 mai 2018.

Doru
Oaspete
Doru
15 aprilie 2018 0:12

Trebuia(trebuie)o lege nouă sau modificări mai complexe,deoarece există spețe diferite!Cei care au lucrat la modificarea acestei legi se pare că nu au părut interesați de drepturi,ci mai degrabă de buget!
De exemplu,un militar care a cumulat vechimea de 25 de ani,10 ani de M.A.C. și 15 de cadru militar și care este pensionar(rezervist) militar,beneficiar al S.O.S.P pentru cei 15 ani de cadru militar,cum va putea beneficia de rectificarea S.O.S.P pentru întreaga activitate,respectiv 25 de ani?
Textul spune așa:
7. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 6. – (1) Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru
maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti şi pentru
funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu
gradele de maiştri militari şi subofiţeri, se conferă pentru:
a) 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi
securităţii naţionale;
b) 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice
şi securităţii naţionale;
c) 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi
securităţii naţionale.

(2) Prin activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi
securităţii naţionale se înţelege perioada cumulată în care persoanele
prevăzute la alin. (1) au calitatea de:
a) maistru militar, subofiţer, funcţionar public cu statut special,
cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi
subofiţeri, în activitate;
b) militar angajat pe bază de contract/jandarm angajat cu
contract/poliţist de frontieră angajat cu contract/soldat şi gradat
voluntar/soldat şi gradat profesionist, în activitate.”

Se vorbește despre perioada cumulată,ceea ce ar suna bine pentru speța prezentată,dar…se separă în text cadrele militare la punctul a),iar S.G.P. la punctul b) !!! Această separare poate genera interpretări nefavorabile rezolvării spețelor deși în această speță militarul cumulează perioada încadrându-se atât la punctul a),cât și la punctul b). Așadar ”rezolvările” în coadă de pește au generat întotdeauna nemulțumiri!
Dumneavoastră ce părere aveți?

sgp
Oaspete
sgp
7 aprilie 2018 18:30
Popescu Gabriel
Oaspete
Popescu Gabriel
4 aprilie 2018 19:16

A fost adoptată de Camera Deputaților cu 230 de voturi .Urmează la Senat.O bătălie câștigată! !!

Triall
Oaspete
4 aprilie 2018 17:39

Proiectul a fost adoptat astazi 04.04.2018 de Camera Deputatilor
rezultat vot pentru=230, contra=33, abtineri=11 si a fost inaintat la Senat care este camera decizionala.

Triall
Oaspete
15 martie 2018 23:06

Urmăriți aici etapele parcurse de propunerea legislativă Pl-x nr. 594/2017 care face obiectul acestei discuții: http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=16778
– au mai fost date 2 avize favorabile cu amendamente.

Marius
Oaspete
Marius
14 martie 2018 9:02

A intrat in vigoare aceasta lege?

costy
Oaspete
costy
6 martie 2018 21:39

azi suntem in 06.03.2018 si nu s a intimplat nimic cu legea

costel
Oaspete
costel
1 martie 2018 10:43

Eu am iesit la pensie cu 14.09.2017 si am cumulat 25 ani serviciu in MApN si MAI(13 ani MAC ,2 ani agent si 10 ani ofiter) pot beneficia de aceste prevederi?

edi
Oaspete
edi
5 martie 2018 14:12

Nu sunt jurist dar incerc sa va ajut (rog juristul LMP sa ma corecteze daca gresesc) :
Pana la trecerea in rezerva intrucat aveti cumulati 25 de ani vechime in activitate conform art.6, alin(2) , veti beneficia de Semnul onorific În Serviciul Patriei cls.I, cu conditia sa indepliniti si conditiile prevazute in articolele proiectului de lege:
„Art. 6. – (1) Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri, funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri şi preoţi militari, se conferă pentru:
a) 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale;
b) 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale;
c) 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale.
(2) Prin activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale se înţelege perioada cumulată în care persoanele prevăzute la alin. (1) au calitatea de:
a) ofiţer, maistru militar, subofiţer, funcţionar public cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri, în activitate;
b) militar angajat pe bază de contract/jandarm angajat cu contract/poliţist de frontieră angajat cu contract/soldat şi gradat voluntar/soldat şi gradat profesionist, în activitate;
„Art. 7. – Pentru conferirea Semnului onorific în Serviciul Patriei, ofiţerii, funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri şi preoţii militari, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să aibă o vechime în domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale de 15, 20 sau 25 de ani de activitate;
b) să aibă rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, evidenţiate prin calificative de cel puţin «bun» în aprecierile de serviciu din ultimii 4 ani premergători anului în care urmează să li se confere semnul onorific.”
11. La Anexa nr. 1, articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 8. – Pentru conferirea Semnului onorific în Serviciul Patriei nu se iau în calcul:
a) la vechimea în activitate, timpul în care ofiţerii în activitate, funcţionarii publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri şi preoţii militari, au fost condamnaţi cu suspendare condiţionată a executării pedepsei ori au fost condamnaţi cu executarea acesteia, cu excepţia cazurilor în care, în urma rejudecării cauzei, instanţa competentă a pronunţat achitarea;
b) anii din ultimii 4 ani premergători anului în care urmează să se confere semnul onorific, dacă în această perioadă cei în cauză au obţinut calificative anuale inferioare calificativului «bun».”

Ionel
Oaspete
Ionel
7 februarie 2018 10:45

Poate fi benefic doar pentru cei pensionați până la 15.09.2017.

gicu
Oaspete
gicu
4 februarie 2018 20:06

3 martie 2018 este sambata nu stau deputatii sa voteze .

Sgp
Oaspete
Sgp
3 februarie 2018 10:01

Din pacate meritul militar la acest moment nu mai reprezintă nimic ca valoare in bani. Pensia nu poate depăși ultima soldă netă. Va fi doar ceva simbolic.

DAN
Oaspete
DAN
8 februarie 2018 13:56

Da, pensia nu poate depăși solda netă. Dar să nu crezi cumva că pensia calculată azi este căt solda netă… E mult mai mică în majoritatea cazurilor. Deci acest merit e mai mult decât binevenit!

stoian ionel
Oaspete
stoian ionel
30 ianuarie 2018 17:42

Mai sunt ceva sperante pentru aprobarea modificarilor din legea acordari meritului militar

alex
Oaspete
alex
24 octombrie 2017 12:52

Mai stie cineva daca s-a aprobat modificarea art 11 din legea 80/1995 referitor la meritul militar clasa 3,2,1,daca si m.a.b.c-isti sau gradatii profesionisti,beneficiază de acest drept militar?

edi
Oaspete
edi
11 octombrie 2017 11:59

Ne poate oferi cineva o pozitie oficiala, in ceea ce priveste :
– Meritul Militar pentru sgp;
– Statutul Personalului Militar;
– Ghidul Carierei Militare.

Stanciu
Oaspete
Stanciu
18 august 2017 14:26

Cine are noutăți despre ordinul militar ?

DAN
Oaspete
DAN
10 august 2017 19:04

doresc sa aflu daca a iesit la pensie din pozitia activ vreun SGP

Marius
Oaspete
Marius
11 august 2017 16:57

Da a iesit luna trecută un sgp la Tulcea!

was
Oaspete
was
1 august 2017 22:12

CE omm VSATI EU AM FOST MAC 11ANI SI SOF 14,10 SI AM PRIMIT UN CIUCIU MARE LA PENSIE

popa daniel
Oaspete
popa daniel
29 iunie 2017 13:34

Mai stie cineva daca s-a aprobat modificarea art 11 din legea 80/1995 referitor la meritul militar clasa 3,2,1,daca si m.a.b.c-isti sau gradatii profesionisti,beneficiază de acest drept militar?

edi
Oaspete
edi
15 iunie 2017 15:29

Cand oare ne vom trezi si vom intelege ca in Serviciul Patriei sunt toti militarii, indiferent de corp sau grade ? Care prevedere politica obstructioneaza ajustarea legislativa privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru toti militarii?
Violarea principiului egalităţii şi nediscriminării există atunci când se aplică tratament diferenţiat unor cazuri egale, fără să existe o motivare obiectivă şi rezonabilă!

MARIUS
Oaspete
MARIUS
15 mai 2017 14:33

Niște nesimțiți care ne duc cu zaharelul ca pe copii aiaca mici,noi avem nevoie de bani nu de insemne onorifice că nu cu alea ne hranim noi familile să le fie rușine,nu o să mai stea nici dracu în Armata Română în ritmul ăsta iei ne fac să ne dăm demisiile prin simplu fapt că ne trateaza cu curu,ce a fost Armata Română și ce s,a ales de ea păcat.

Daniel
Oaspete
Daniel
30 martie 2017 9:40
Miruna
Oaspete
Miruna
22 martie 2017 17:38

Va rugam sa ne comunicati in ce stadiu se afla demersurile pentru insemnul onorific ‘In serviciul patriei” pentru sgp in urma intalnirilor din acest an ? Multumim.

Daniel
Oaspete
Daniel
21 martie 2017 12:00

Care este stadiul cu privire la acordarea semnului onorific si corpului sgv-ilor? A trecut aproape un an si nu s-a intamplat nimic. Cred ca ne duc cu vorba pe mai departe. Multumesc!

Daniel
Oaspete
Daniel
21 martie 2017 11:47

A trecut aproape un an si nu s-a modificat nimic. Pe cand vom beneficia efectiv de semnul onorific, de la ce data???? Mai stie cineva ceva?

Bubuno
Oaspete
Bubuno
30 aprilie 2017 19:07

La sfântul AȘTEAPTĂ !
Eu aștept de 25 de ani,mi-am pierdut răbdarea și am părăsit sistemul !

ote
Oaspete
ote
19 martie 2017 10:21

Civil 1985-1991, m.a.c. 1991- ian,2017. calcul pensie 65% din solda bruta de incadrare de 1700 ron ,pe care am primit-o.Fără OMM sau indemnizatie de comanda , procentul ajunge la maxim 85 % din solda bruta de incadrare

eduard
Oaspete
eduard
19 martie 2017 15:24

De ce este important OMM ?
Acum Ote va avea pensia aceasta : plafonare 85%+ 5.25% ( indexare pensie pe anul 2017) = 90.25% din 1700 (baza de calcul ) = 1534.25 lei
Daca Ote beneficia de OMM cl.1, situatia era alta : plafonare 85%+20% OMM cl.1 =105% + 5.25 (indexare pensie pe anul 2017 ) = 110.25% din 1700 (baza de calcul ) = 1874.25 lei
In concluzie, acest om care a muncit in armata 32 de ani din care 26 de ani ca militar activ in serviciul patriei, primeste o pensie mai mica cu 340 de lei !!!

Dan
Oaspete
Dan
20 februarie 2018 9:13

Baza de calcul e mult mai mica. dupa OUG 59 si 57 ale Olgutei

ote
Oaspete
ote
21 martie 2017 21:15

Bun calculul.Pentru o mică corectie , 1500 cu tot cu indexarea de 5.25 primită in 15 martie 2017

max
Oaspete
max
24 martie 2017 20:53

Calculul este mai mic maxim 1400

Alex
Oaspete
Alex
15 martie 2017 9:12

Buna! Se mai stie ceva despre acordarea insemnului onorific si pentru sergentii angajati ? Va mulyumesc si va doresc o zi buna !

Miruna
Oaspete
Miruna
15 martie 2017 22:12

Ar fi un semn de respect daca cineva din partea LMP ar raspunde la intrebarile oamenilor.

Bubuno
Oaspete
Bubuno
30 aprilie 2017 19:11

Ce să vă mai răspundă bieții oameni,sunt sătui și ei de minciunile oficialiăților !

Gabi
Oaspete
Gabi
22 februarie 2017 15:48

Indiferent cât se va ”negocia” la rece sporuri, salarii, prime și alte beneficii în armată avansările, numirile pe funcții se vor face tot după P.C.R.-uri.
Exemplu: Cariră cadru militar prin filieră directă, cu liceu la zi, cu examen (matematică și fizică) pentru a urma cursurile de 3 ani la maiștri militari ajungi să concurezi, după 20 de ani de activitate, pentru o funcție cu un subofițer cu (proptele) școală de 40 zile făcut din SGP sau trecut în rezervă și reactivat ca subofițer, cu liceu particular (diplomă BAC pe bani) și avansat la foc automat, cu medalii obținute la făcutul cafelei și cu un dosar frumos ca bradul de crăciun. Indiferent cât de pregătit ar fi cel ce a urmat cursul firesc al carierei dacă acel om este lucrat la dosar din timp, ușor fără să bată la ochi, pentru că dacă nu are omul potrivit pentru al susține din când în când prin structurile abilitate, tot va exista unul care ar fenta sistemul.
Este greu să găsești astăzi un om de o calitate morală excepțională care să promoveze valorile iar dacă astăzi se întâmlă ca sistemul să nu funcționeze este pentru că nonvaloarea este promovată iar interesul propriu are întâietate.
După părerea mea, doar militari trecuți prin încercările razboiului, acolo unde pregătirea, curajul, bărbăția și devotamentul față de ceea ce reprezintă culorile drapelului de luptă, reprezintă temelia principiilor sănătoase pe care se poate construi o armată.
Sunt multe de povestit pe această temă iar ce se întâmplă acum este doar un kitsch.

radu
Oaspete
radu
24 februarie 2017 15:01

Atentie Gabi, nu generaliza !

Gabi
Oaspete
Gabi
6 martie 2017 21:13

Nu o fac, dar în 25 de ani în armata le-am văzut aproape pe toate. Din păcate realitatea vorbește de la sine. Un om pe care îl duce mintea și se pricepe la ceva nu vine în armată pe 300 de euro. În spatele unui militar (SGP) de succes nu stă obligatoriu priceperea și 9 din 10 cazuri are la bază altceva. Așa cum spuneam am văzut subofițeri făcuți la ”apelul bocancilor” s-au culcat MAC și dimineață era plutonier. Iar cu școlarizarea la nivel de ”parastas” (40 de zile), ce plus valoare aduce corpului de subofțeri.
Salariile sunt proporționale cu economia țării iar economia unei țări depinde de cine ”apasă” pe butoane în marile loje ale lumii. Mințile luminate ale României sunt peste hotare așa că tot o țară de desfacere rămânem.
O națiune puternecă se naște din oameni cu principii drepte, din multă trudă și cu conducători loiali interesului comun. Dacă 40 de zile înseamnă multă trudă și medalii la ”făcutul cafelei” sau conducători pentru diferite interese particulare atunci dece ne mirăm că totul merge anapoda!
Existența acestui site web demonstrează că lucrurile merg prost la orice nivel și avem de luptat cu noi înșine. Trebuie să ne schimbăm la nivel de concepte, principii, conștiință și să ne întrebăm de fiecare dată dacă un lucru este făcut corect (pe principii morale sănătoase) și dacă acesta duce spre progres în avantajul tuturor.

adrian
Oaspete
adrian
30 ianuarie 2017 9:18

buna nu se mai poate relua proectul pentru acordare semnului onorific si la sergentii angajati daca sa schimbat ministru

Soare alexandru
Oaspete
24 ianuarie 2017 16:17

Multumim LMP.

ion
Oaspete
ion
16 ianuarie 2017 19:21

Nu stiu ce sa mai cred cu salariul asta tot scade , am luat cu 30 de lei mai putin fata de luna trecuta , domnii de la financiar cred ca jongleaza cum vor ei salariile dupa 20 ani vechime sa ridici cu 100 de lei mai mult ca un nou angajat, este revoltator ,nu se mai cunoaste vechimea ,examene specialist clasa

Catalin
Oaspete
Catalin
13 ianuarie 2017 15:51

Cei care au primit salariu de merit in luna august nu li se calculeaza la sporuri. Se numeste suma compensatorie si se adauga doar la solda de baza adica functie, grad, vechime, dispozitiv. Aceasta este legea data de tehnocrati. Suntem asistati social. La stabilirea fisei de calcul al pensiei , sporirile se calculeaza fara salariu de merit, adica daca la spor de radiatii trebuia 10%, se va calcula cu 9,ceva%. Bataie de joc. Cei care au avut salariu de merit inainte li se calculeaza normal.

Romulus
Oaspete
Romulus
1 ianuarie 2017 20:02

Am semnat mărirea de salariu care a fost un leu si sunt de 9 ani în armată ,va mulțumesc.

eugen
Oaspete
eugen
2 decembrie 2016 18:40

proectul acesta a fost aprobat in parlament pentru modificarea legi 573-574/2004 pentru a intra in viguare in anul in curs 2016

sandu
Oaspete
sandu
3 decembrie 2016 17:43

cum se obtine acest drept dc. militarul a trecut in rezerva la 01.12.2016 si are doar semnul onoriifc de 15 ani (vechime totala de militar 26 ani :17,9 cadru activ + 7,4 serg.angajat + 1.3 militar in termen) ?

Chisiu
Oaspete
Chisiu
22 ianuarie 2017 15:07

Vezi Legea Legea nr. 574/2004 art 4 pct.2 si 3 si art.5

wpDiscuz