sâmbătă 20 aug 2022

SPONSORI OFICIALI

GENERAL NICOLAE CIUCA, SEFUL STATULUI MAJOR GENERAL: „SUNT NENUMARATE RESPONSABILITATI PE CARE MILITARUL SI LE ASUMA JURAND, PE DRAPEL, SA-SI APERE TARA CHIAR CU PRETUL VIETII SI TREBUIE SA AIBA DREPTURILE ASIGURATE PRIN LEGI SI REGULAMENTE CLARE”

cica mare

Domnule general, care sunt proiectele pe care le aveți în vedere în perioada aceasta și ce schimbări preconizați la nivelul armatei?
.

Majoritatea structurilor din Armata României a parcurs procesul de reașezare a statelor de organizare. Punem accent pe tot ceea ce înseamnă capabilitățile noastre de răspuns la actualele provocări de ordin convențional, asimetric și/sau neconvențional.

Lucrăm pe toate aceste paliere pentru a asigura capacitatea de reacție a armatei, astfel încât, împreună cu celelalte instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, să putem să ne îndeplinim misiunile care ne revin.

Avem o colaborare intensă pe zona ISR (informații, supraveghere și recunoaștere) cu structurile din NATO, am refăcut partea de misiuni și destinație pentru unele dintre unitățile specifice. Sunt mai multe structuri mecanizate care s-au transformat și vor avea acest profil de informații-supraveghere și cercetare. O atenție deosebită o acordăm structurilor de forțe speciale pentru că s-au dovedit a fi eficiente în misiunile îndeplinite.

Avem și o analiză în baza căreia vom continua dezvoltarea acestei capabilități și integrarea ei în tot ceea ce înseamnă modernizarea și pachetul de forțe de reacție imediată a armatei române.
.

Au apărut multe speculații privind modificarea salarizării mai ales la nivelul soldaților și gradaților profesioniști (sgp). Este o presiune pe care o exercită mai ales cei cu salariile cele mai mici, în directă legătură cu creșterea salariului minim pe economie. Ce modificări aveţi în vedere?
.

Cred că cel mai nepotrivit cuvânt este tocmai acesta: speculaţii. Noi nu lucrăm cu speculaţii! Şi am făcut tot ceea ce a fost legal și instituţional pentru ca militarii să beneficieze de drepturile care li se cuvin, indiferent de gradul pe care îl poartă pe umăr.

În acest sens, am întreprins demersuri, împreună cu Serviciul financiar-contabil al Statului Major General, cu reprezentanţi ai categoriilor de forţe și ai comandamentelor, în mod deosebit cu Direcţia Financiar-Contabilă și, de asemenea, cu structurile de personal de la toate nivelurile și cu Direcţia Management Resurse Umane.

De asemenea, am lucrat foarte bine cu Departamentul pentru politica de apărare și planificare și am înaintat ministrului apărării naționale propunerile necesare pentru soluţionarea acestei situaţii.

Ţinta este să reușim să așezăm, pe cât posibil în armonie, implicaţiile care au fost generate de mărirea salariului minim pe economie cu sistemul de salarizare al militarilor din Ministerul Apărării Naţionale.

De-a lungul timpului, au fost luate unele măsuri, astfel încât salariul s-a modificat, fie prin acordarea anumitor sporuri, fie prin măriri ale salariului minim, iar corelarea cu elementele de conţinut ale procesului de calcul al salariului în MApN s-a făcut la nivelul la care ele au fost stipulate prin legile de la vremea respectivă.

În felul acesta, s-au produs unele fracturi în procesul de calcul, iar astăzi nivelul de ierarhizare a salariului, conform funcţiei deţinute, nu ține seama de asigurarea salariului minim pe economie. Adică, este mai mic. Nefiind prevederi legale care să realizeze calculul salariului la nivelul salariului minim pe economie – pentru că, așa cum spuneam, el nu este prevăzut pentru o serie întreagă de funcţii, fiind mai mic de 1.450 de lei – nu este abordat unitar spectrul drepturilor salariale de care ar trebui să se bucure militarii.

Am întreprins demersuri, împreună cu toţi factorii de decizie de care aminteam, s-au găsit formule și au fost avute în vedere consecințele care decurg din aplicarea acestor formule, pentru a reuși să ne încadrăm în ceea ce înseamnă anvelopa salarială la nivelul MApN și necesitatea asigurării drepturilor salariale cuvenite întregului personal.

Aceasta este situația, pe scurt, și sunt convins că toți camarazii noștri vor avea înțelegerea necesară, știind că am făcut tot ceea ce era posibil pentru ca această dificultate cu care ne confruntăm, din acest punct de vedere, să fie remediată la nivelul Legislativului. Pentru că, indiferent de deciziile și de măsurile pe care noi le luăm, este nevoie de încadrarea legală a plăţii salariilor. Este ceea ce se poate face prin iniţiativă legislativă sau prin amendamente la legile deja existente și care produc efecte.
.

Concret, un sgp, de pildă, în luna următoare, va lua un salariu care pornește de la actualul salariu minim pe economie sau urmează să se întâmple această schimbare într-un viitor previzibil?
.

Eu sper ca propunerile Ministerului Apărării Naţionale să fie dezbătute în Parlament cât mai curând posibil. Sunt încrezător în faptul că problemele militarilor constituie o prioritate pentru forul legislativ, dar pârghiile instituţionale de care dispun nu-mi permit să dau asigurări în privinţa duratei procesului de adoptare a legii.
.

Există un risc ca, după ce se produc aceste schimbări salariale, să fie generate în continuare diferenţe între un sgp și ofițeri sau subofițeri aflați pe prima funcție. Diferențe care, probabil, vor fi rezolvate abia prin legea salarizării unitare în sistemul bugetar. Ați avut în vedere și această ipoteză?
.

Din discuţiile pe care le-am avut și din modelele salariale pe care noi am încercat să le validăm prin formulele generate de Direcţia Financiar-Contabilă, a rezultat că aceste schimbări reașează ierarhia salarială, pe grade și funcţii.

De asemenea, mai este o chestiune care se petrece la nivelul corpului soldaţilor și gradaţilor profesioniști: un militar angajat de curând, după noile prevederi ale salarizării pe baza salariului minim pe economie, câștigă mai mult decât un militar cu vechime, chiar de 20-25 de ani.

De altfel, am avut o discuţie cu reprezentanţii acestui corp profesional, ai mediului asociativ, au fost la mine caporalul Dan Albu și plutonierul-adjutant principal Marius Apostol, am discutat cu dumnealor. Fiecare a venit cu exemple concrete, pe care le cunoșteam de altfel, și, din discuţiile avute pe marginea acestor exemple, am putut să identificăm felul în care se va produce această reașezare.

Practic, este o reechilibrare salarială, dar, după cum aţi menţionat, noua lege a salarizării unitare – care, sperăm, va fi aprobată așa cum a fost ea gândită la nivelul MApN–, așteptată la nivelul tuturor instituţiilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, va produce efectele pe care le dorim cu toţii: o ierarhie salarială corectă, cu asigurarea standardelor de salarizare pentru întreg personalul militar.
.

Probabil și o mărire pe care, evident, o așteaptă foarte mulţi. Vă mărturisesc, nu cred în varianta dublării salariului dar, probabil, va fi o mărire pentru cei mai mulți.
.

Vă rog să-mi daţi voie să mă abțin să fac promisiuni pe care nu am garanția că le pot îndeplini. Nu am făcut niciodată astfel de promisiuni, nu le voi face nici acum, mai ales pentru că legea va parcurge un întreg proces de dezbatere și aprobare.

Pot să-i asigur, însă, pe camarazii noștri, că am discutat pe marginea acestei legi, într-o ședinţă coordonată de secretarul de stat pentru politica de apărare și planificare, Mircea Dușa, cu contabilii-șefi de la toate categoriile de forţe, de la toate comandamentele, cu specialiștii de la Direcţia Financiar-Contabilă și din celelalte structuri cu responsabilităţi pe acestă linie.

Proiectul de lege a fost îndelung dezbătut, amendat și modificat, astfel încât, așa cum arată acum, asigură, din punctul nostru de vedere, o justă reașezare a sistemului de salarizare din armată.

Vorbeaţi despre discuţiile pe care le aveți cu mediul asociativ și mă bucur că acestea au loc, mai ales că este pentru prima dată când remarc o presiune spre vârf dinspre nivelul de jos al ierarhiei militare pentru modificări salariale, altminteri perfect îndreptăţite. Nu pot să nu observ însă, din reacțiile unora, un soi de contrapunere în raport cu alte corpuri profesionale militare. Cred că discuţiile pe care le aveţi cu reprezentanții lor și dorinţa de a-i ajuta sunt un bun argument pentru a descuraja astfel de viziuni care contrapun corpuri profesionale.
.

Domnule colonel, cunosc toate aceste chestiuni din realitatea de zi cu zi, în urma întâlnirilor pe care le am cu militarii, fie în unităţi, în timpul unor vizite, fie în poligoanele de instrucție sau ori de câte ori apare posibilitatea de a discuta cu fiecare dintre ei.

Cunosc, de asemenea, și problemele pe care le ridică mediul militar asocativ, întâlnindu-mă sistematic cu reprezentanții acestuia. Nu privesc niciun moment aceste întâlniri ca fiind rezultatul unor presiuni. Cunosc bine problemele lor, le discut și i-am rugat să înţeleagă – sunt convins că înțeleg, pentru că de fiecare dată au înțeles! – că sunt unele decizii care trebuie luate, iar rezultatele nu vor întârzia să apară.

Este un orizont de așteptare, desigur, sper să nu fie foarte îndepărtat, pentru că toate abordările care au vizat problematica salarizării s-au înscris într-un cadru pozitiv, la toate nivelurile, de la ministrul apărării naţionale la nivelul tuturor celor care și-au asumat conducerea destinelor țării.

Militarii – și eu îi știu foarte bine în cei peste 30 de ani de când sunt în uniforma Armatei României – au un bun echilibru interior și înțelepciunea de a înțelege, mai mult chiar decât oricare altă categorie socio-profesională, că nu pot fi realizate schimbări pe neașteptate, mai ales atunci când unele probleme au deja o anume istorie. Și atunci, am preferat ca toată această dezvoltare să se întâmple așezat, gândit, fără a lua o decizie pripită, pentru a putea produce efectele dorite în următorii ani.

Sunt convins că toate aceste aspecte pe care le întâmpinăm astăzi au drept cauză decizii care, la vremea lor, au fost mai degrabă conjucturale. De aceea, cred că procesul acesta de reglare treptată – într-o primă fază prin iniţiativă legislativă punctuală și apoi pe calea legii salarizării unitare – va fi cât se poate de benefic pentru toată lumea.
.

Sunt unele reacții în mediul civil privind salarizarea militarilor, tocmai pentru că nu există, cred, o corectă viziune asupra dimensiunii efortului militar și statutului de militar. Ar putea fi, de aceea, aceste solicitări percepute ca fiind neîntemeiate sau, mai grav, exagerate?
.

Societatea românească are o percepție pozitivă asupra instituției militare și a personalului care își face cu demnitate datoria, în cadrul ei. În context, vreau să mulţumesc societăţii civile pentru încrederea pe care o acordă instituţiei militare. Nu am comparat profesia militară, indiferent de structura în care militarii își desfășoară activitatea, cu o altă profesie, pentru că orice comparație de acest fel nu are sens și poate conduce la discordii inutile.

Este adevărat că nu oricine își poate asuma statutul de militar, fie că este soldat, caporal, sergent, sublocotenent sau general. Sunt multe privațiuni pe care personalul militar le suportă, sunt nenumărate responsabilități pe care și le asumă jurând, pe drapel, să-și apere țara chiar cu prețul vieții și, tocmai de aceea, trebuie să aibă drepturile asigurate prin legi și regulamente clare.
.

Sunt multe comentarii privind introducerea masterului de conducere ca fiind obligatoriu pentru anumite funcții. Cum a apărut necesitatea reglementării acestuia și ce se urmărește prin impunerea lui?
.

Doresc să menţionez că sintagma „obligatoriu” nu este cea mai potrivită. Apreciez că este vorba despre redobândirea relevanţei competenţelor profesionale care nu se pot obţine decât prin studii de specialitate.

De-a lungul timpului, au existat decizii, justificate, poate, la vremea respectivă, prin care s-a pus semnul de egalitate între studiile civile și cele militare. S-au făcut, de asemenea, echivalări care au dus la opţiunea, pentru unii dintre colegii noștri, de a nu urma studii militare, respectiv masteratul de conducere. Or, nu văd funcţii de stat major și de conducere din Statul Major General, statele majore ale categoriilor de forţe sau din comandamente pe care un militar să le ocupe și să nu aibă nevoie de studii masterale militare.

Desigur, excepţie fac domeniile de specialitate unde, într-adevăr, avem nevoie de funcţii care necesită studii masterale și de perfecţionare civile. Ca atare, colegii noștri care au optat numai pentru studii civile și au gradul de locotenent-colonel sau colonel vor putea să-și continue cariera prin absolvirea unei forme de masterat de conducere de tipul învăţământului la distanţă.

Doresc să menţionez că această formă este complementară celei deja existente și va asigura numai competenţe de continuare a carierei militare în structurile centrale, în comandamente de mari unităţi, pe funcţii de stat major și execuţie, fără a oferi competenţe pentru conducerea unităţilor și a marilor unităţi.

Drept urmare, fiecare formă de masterat de conducere va avea personalul-ţintă specific și va asigura un parcurs de carieră diferit, în funcţie de opţiunile fiecărui ofiţer.

Mai concret, absolvenţii colegiilor militare și ai academiilor categoriilor de forţe, ai Universităţii Naţionale de Apărare – specialitatea masterat de conducere (la gradul de căpitan și/sau maior), vor avea deschisă calea unei evoluţii în carieră pe întreaga scară ierarhică militară.
.
Cum priviţi noile reglementări privind reașezarea funcţiilor în statele de organizare ale unităţilor?
.

Noua reglementare nu a urmărit altceva decât reașezarea armatei pe o logică și o normă adoptate, de altfel, la nivelul tuturor ţărilor membre NATO, care se referă la echivalarea unor funcţii cu gradele, cunoștinţele, competenţa și experienţa evoluţiei în carieră pe niveluri ierarhice.

Am mai dat exemplul acesta, luând ca etalon batalionul. România era, cred, singura ţară care avea asimilat gradul de colonel pentru funcţia de comandant de batalion. Ofiţerii noștri, de câţiva ani comandanţi de batalioane, care au îndeplinit condiţiile și au fost avansaţi la gradul de colonel, erau nevoiți, când se pleca în teatrul de operații, să facă un pas înapoi și să lase pe altcineva să comande structura, după ce trudiseră pentru instruirea acesteia. Când venea vremea să atingă nivelul maxim profesional, prin validarea pregătirii în teatrul de operații, pleca altcineva cu rodul muncii lor. Din cauza unei necorelări între grade și funcții!

Mai mult decât atât, la nivelul de bază al carierei ofițerului erau doar câteva funcţii de sublocotenent și locotenent și, deși vorbim de nevoia unei structuri ierarhice piramidale, baza piramidei era în cu totul altă parte decât acolo unde trebuie.

Din analizele efectuate la nivelul întregii conduceri a Ministerului Apărării Naţionale rezulta clar un dezechilibru. Anul trecut, au ieșit foarte mulţi militari la pensie și a fost, de asemenea, o analiză în urma căreia rezulta că funcţiile de la nivelul superior al ierarhiei –mă refer la locotenent-colonel și colonel, pentru că aceia care au ieșit la pensie aveau aceste grade – nu puteau fi acoperite decât de colegi care aveau gradul de căpitan și maior. Ceea ce „garanta” o blocare a sistemului pentru următorii 20 de ani. Pe oamenii aceia unde să-i mai fi dus?

Era limpede că avem nevoie de o nouă reglementare. Ordinul a intrat în vigoare anul acesta și urmează să-și producă efectele în următorii cinci ani. Deci, se va aplica pe etape, astfel încât nimeni să nu aibă de suferit. Și vreau să vă spun că dorim, în baza acestui ordin, să fie evaluat fiecare militar de două ori pe an de comandanţii nemijlociţi și de șefii structurilor de personal, astfel încât să se identifice partea de management al carierei, oportunităţile, posibilităţile de pregătire și asigurarea nivelurilor de competenţe pentru o evoluție firească în carieră.
.
Mulți se întreabă însă despre predictibilitatea evoluției în cariera militară. Toate schimbările din ultimii 27 de ani nu au garantat predictibilitatea acestei evoluții, în lipsa unui management eficient al carierei militare. Sigur, de undeva trebuie început. Dar cred că va fi dificil să li se explice unor locotenenți-colonei și colonei, care ocupă deja unele funcții, pentru care au fost considerați potriviți de șefii lor, că trebuie să facă un master.
.

Lor li se adresează acest tip de master și le asigură nivelul de competenţă profesională, astfel încât să poată lucra în domeniile de planificare strategică, de planificare operaţională în structurile și pe funcţiile pe care, de altfel, le ocupă acum. Au nevoie de acel minimum de competenţă profesională militară care să asigure ocuparea funcţiei de șef de birou sau de șef de secţie în statele majore ale categoriilor de forţe și comandamente.

Ei nu vor fi comandanți de brigadă sau de divizie, dar nu văd cum ar putea fi șef de secţie la planificare strategică sau la biroul planuri un ofiţer care nu a absolvit nicio formă de pregătire militară pe domeniul operativ și strategic.
.

Deși a urmat niște cursuri anterioare…
.

Nu-mi dau seama care sunt cursurile acelea și ce relevanţă au în contextul dat, pentru că ele au fost raportate la nivelul licenţei civile pe care colegii noștri au obţinut-o, iar pe baza lor s-a realizat o echivalare cu forme de învăţământ din armată, fără a se asigura pregătirea specific militară.

Am discutat cu Direcţia Management Resurse Umane și am concluzionat că trebuie făcută o clarificare pe ceea ce înseamnă proiecţia în carieră a anumitor categorii de personal, astfel încât absolvirea unui curs să nu însemne că toate celelalte nu ar mai fi necesare și că acel curs le conferă posibilitatea de a ocupa orice funcţie în armată. Este greșit, din punctul meu de vedere.

Ne-am consultat foarte mult pe această chestiune și, prin ceea ce am promovat acum, am încercat să asigurăm un anumit nivel de coerenţă. Înţeleg temerea camarazilor mei, pentru că și eu am fost în aceeași postură. Am parcurs toate etapele, dar nu pot să execut tot ceea ce înseamnă partea de specialitate cu personal care nu are asigurat minimum de competenţe pentru a-și îndeplini atribuţiile funcţiilor. Și, totodată, am considerat că ar fi nedrept din partea sistemului să nu le îngăduie colegilor noștri să beneficieze de această soluţie.
.
Spuneați de ieșirile la pensie. Mulți sunt în plină putere, la 47-48 de ani, cu o bogată experiență. În condițiile actualei legi a pensiilor militare, îi vedeți urmând acest master de conducere, fie și la distanță?
.

Este o chestiune care ne afectează și care ţine de oportunitatea ca o parte dintre colegii noștri să iasă din sistem pentru că așa le permite legea, în momentul de faţă. Este o resursă de personal foarte valoroasă care pleacă. Dar eu sper să convingem, prin aceste măsuri, că armata capătă stabilitate, că se asigură coerenţă în tot ceea ce înseamnă parcursul în carieră.

Și de ce un locotenent-colonel, care astăzi are 46 sau 47 de ani, nu poate absolvi masteratul de conducere la distanţă? De ce, pentru zece ani, să spunem, să nu dedic câteva săptămâni din viaţa mea pentru a învăţa ceva nou și pentru a contribui la evoluția sistemului din care fac parte? Așa am văzut acest demers!

După cum, în egală măsură, sper ca structurile de personal din armata română să facă management de carieră. Pentru că, prin această abordare, vrând-nevrând, vor fi obligate să facă acest lucru. Și, cu siguranţă, aceste decizii, coroborate cu apariţia Legii statutului personalului militar – iar în Legea statutului personalului militar discutăm de la soldat până la general, deci o lege valabilă pentru toată lumea – vor oferi acea coerenţă despre care am tot vorbit, în asigurarea cadrului normativ al carierei fiecăruia dintre noi.
.
O mare problemă rămâne, în continuare, mobilitatea forţei de muncă în armată. Ar trebui să ne preocupe modul în care un ofițer capabil poate să lucreze în provincie sau București, în egală măsură, fără costuri inacceptabile care să-i pericliteze opțiunile.
.

Ne preocupă foarte mult această problematică. Este așa, pentru că există reglementări prin care militarii, în momentul de faţă, pot să ocupe o funcţie pe o perioadă de timp mai mare fără ca ea să fie încadrată între anumite repere temporale. Și, atunci, în proiectul Legii statutului personalului militar, pentru fiecare funcţie, se va preciza că nu poţi să ocupi o funcție decât o anumită perioadă de timp. Iar mobilitatea va fi asigurată atât de partea de reglementare, cât și de dorinţa de evoluţie în carieră a fiecăruia.
.

Sunt foarte mulţi buni profesioniști în unităţi, pentru care plecarea lor la București, de pildă, reprezintă o problemă financiară, de viaţă personală. Sigur, pentru cariera pe care ți-ai ales-o faci și unele sacrificii, dar trebuie să fie suportabile.
.

Sunt de acord cu dumneavoastră și asta este situaţia acum.

Pe simulările pe care noi le-am făcut, am văzut că reglementările noi, legea salarizării unitare, legea statutului personalului militar, vin să dezlege toate aceste dificultăți, inclusiv în plan financiar.

Vedeţi, au fost probleme, până nu demult, în asigurarea fondurilor de care aveam nevoie. Nu au fost suficienţi bani pentru mentenanţa tehnicii, pentru servicii necesare instruirii și educaţiei.

În ultimii ani, putem să vedem– și, vă mărturisesc, este ceea ce mă însufleţește în momentul de faţă! – am reușit să redăm armatei vigoarea instrucţiei, am reușit să scoatem toate unităţile în poligoane, să participe la întreg spectrul obiectivelor de instruire pe standarde de interoperabilitate.

Acum, în privința resursei umane, nu am nici un fel de temere că am fi mai puţin pregătiţi decât ceilalţi camarazi din Alianţă. Avem problemele pe care le știm cu dotarea tehnică, dar am discutat cu decidenţii politici, astfel încât să continuăm programele majore de înzestrare la nivelul tuturor categoriilor de forţe și, îndeosebi, la Forţele Terestre, iar în felul acesta să putem asigura dotarea cu echipamente și tehnică a structurilor militare operaţionale.

Am modificat norma de echipare pentru militari, astfel încât noua ținută să poată intra în uz. I-aș ruga pe militari să înțeleagă că bugetul a fost aprobat de curând și, fără trimestrializarea pe care am primit-o doar luna aceasta, nu s-au putut începe contractele de achiziții pentru noua ținută.

Până în toamnă, vom avea ținuta cu toate elementele ei. Comandamentul Logistic Întrunit a întreprins demersurile necesare pentru ca toate acestea să devină realitate.
.
Corvetele multifuncționale reprezintă un alt subiect controversat.
.

Decizia este politică, iar noi, în ceea ce privește emiterea specificațiilor tehnice și a cerințelor, procesul de elaborare și urmare a pașilor pentru demararea programelor de înzestrare, am făcut tot ceea ce trebuia.

În urma discuțiilor pe care le-am avut cu șeful Statului Major al Forțelor Navale, în cadrul ședinței Comitetului șefilor de state majore, decizia a fost luată și înaintată ministrului apărării naționale, astfel încât programul de înzestrare cu corvete multifuncționale să înceapă cât mai curând posibil. A fost oprit pentru că a existat o problemă legală, dar acum procesul este reluat.
.

Ce mesaj le transmiteți militarilor Armatei României?
.
Le transmit gândurile mele bune și mulţumiri pentru tot efortul depus în procesul de instrucţie, în misiuni și în toate celelalte activităţi care au condus la nivelul ridicat de credibilitate de care se bucură Armata României în percepţia publică, la nivel naţional și internaţional.

Îi îndemn la o comunicare camaraderească, bazată pe înţelegere și respect reciproc, să nu se lase influenţaţi de latura emoţională a unor informaţii și evenimente și, mai presus de toate, să nu piardă din vedere faptul că armata este, prin tradiţie, principalul pilon de stabilitate al societăţii românești. Doresc, totodată, să adresez sincere mulţumiri tuturor familiilor de militari și să le asigur de respectul și consideraţia mea pentru înţelegerea, sprijinul constant și devotamentul de care dau dovadă, fiind alături de noi.
.
Sursa: http://presamil.ro/general-nicolae-ciuca-seful-statului-major-general/
Col. Florin Șperlea
sperlea mare

Lasă un comentariu

avatar

Sortează după:   Cele mai noi | Cele mai vechi | Cele mai votate
Jack
Oaspete
Jack
14 aprilie 2017 8:17

La cum decurg situatiile externe actuale ,nu m as mira sa iasa un conflict la scara mare pe plan mondial in viitorul apropiat ,abia atunci atunci cand se vede nevoia de armata o sa faca mai multe cand se vor arde la degete in ultima secunda.

Valeria
Oaspete
Valeria
9 aprilie 2017 23:10

Aveti grija de militari.Ei semneaza un contract si dupa finalizarea studiilor sa primeasca un salariu mizerie.Dar elevij liceelor militare?Stau in anul 2017 i n conditii sub medie(10 in dormitor),mancare gatita foarte prost ,de i nvatat trebiue sa invete f.mult(asta este foarte bine),dar sa stie pt.ce se pregatesc.Se face pubilcitate pt.liceele militare dar conditiile adevarate mu le spuneti.Pacat…..!Chiar at trebui mai mult respect!Luati masuri!

cristi
Oaspete
5 aprilie 2017 6:41

Interesante puncte de vedere. Mai așteptăm și rezultate în plan financiar deoarece până mai ieri am avut un departament pentru creșterea calității vieții personalului și am ajuns pe grilă ca un subinspector debutant în politie să fie plătit în 2017 la nivelul unui colonel de armată.

IUSEIN
Oaspete
IUSEIN
31 martie 2017 18:30

Este adevărat că doamna OTILIA SAVA a fost demisa din functie ?

Constantin
Oaspete
Constantin
30 martie 2017 17:37

Diferențele au fost, sunt și vor fi incontinuare foarte mari între militari.

wpDiscuz